Gældsrådgivning, fogedret og inkasso 

Vi yder rådgivning omkring regler, rettigheder og pligter i forbindelse med indgåelse af kontrakter og andre aftaler, som fx låneforhold. Vi rådgiver ligeledes om forældelse, renter, rykkere og andre gebyrer.
 

På det fogedretlige område rådgiver vi bl.a. også om reglerne for udlæg, konsekvensen af udeblivelse, politifremstilling, umiddelbare fogedforretninger, tvangsauktion samt mulighederne for at fremsætte indsigelser og søge om genoptagelse.
 

Vi rådgiver omkring inkassolovens regler om fx god inkassoskik, praktiske ting i forhold til gennemførelsen af fogedretsmøder og omkostningerne forbundet med mødet i fogedretten og inkassosager generelt. Hvis det findes nødvendigt samt er geografisk muligt, kan vi også fungere som bisidder ved fogedretsmøder og i den forbindelse hjælpe med at forstå konsekvenserne af mødet og det efterfølgende forløb.
 

Ydermere rådgiver vi omkring reglerne for gældssanering og eftergivelse af offentlig gæld og hjælper med at udarbejde en ansøgning i den forbindelse.  

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk