Frivillige studerende

Den Sociale Retshjælp blev opbygget på et fundament af frivillige ildsjæle. De første medarbejdere var en gruppe jurastuderende, og frivillige studerende udgør fortsat størstedelen af organisationens medarbejdere. Da der i Danmark generelt afsættes få økonomiske ressourcer til retshjælp, er det af største vigtighed for retssikkerheden, at de frivillige brænder for at yde en indsats til gavn for landets borgere.


Et frivilligt arbejde hos Den Sociale Retshjælp giver de studerende mulighed for at supplere teorien fra deres studier med værdifuld praktisk erfaring, samtidig med at de gør en forskel for organisationens brugere. Desuden får de studerende en fantastisk mulighed for at styrke deres professionelle netværk.


Vores frivillige rådgivere rekrutteres i starten af hvert semester, så de kan gennemgå et samlet undervisnings- og mentorforløb for at blive klædt på til at yde kvalificeret rådgivning, mens de frivillige i understøttende funktioner rekrutteres efter behov. Dertil kommer, at en stor andel af vores frivillige er tidligere praktikanter, som har valgt fortsat at have en tilknytning til organisationen efter deres praktikophold, hvilket vi er utrolig taknemmelige for. 


De fleste af vores frivillige studerende arbejder i rådgiverfunktioner, dvs. som enten Juridiske Managere eller Gældsmanagere, og kommer enten fra jurastudiet eller fra forskellige økonomiske/finansielle uddannelser. Dertil kommer enkelte Sociale Managere, som typisk læser til socialrådgiver.  De suppleres af andre frivillige i understøttende funktioner, fx frivillige i Sekretariatet og Innovation og frivillige it-medarbejdere.


Vores frivillige har forskellige baggrunde, men fælles for dem alle er, at de bidrager til at udvikle Den Sociale Retshjælp og løfte den vigtige opgave det er at hjælpe vores brugere. Af typiske studieretninger kan nævnes:

  • Jura
  • Finansbachelor
  • Finansøkonom
  • Financial controller
  • Økonomi/erhvervsøkonomi (cand.soc.)
  • Socialrådgiveruddannelsen
  • Forskellige samfundsvidenskabelige uddannelser
  • Forskellige kommunikationsuddannelser
  • Forskellige it- og designuddannelser.

Da kvaliteten i rådgivningsarbejdet altid er i højsædet hos Den Sociale Retshjælp, har vi interne krav om, hvor langt de studerende skal være nået på de forskellige studieretninger, før de kan blive ansat i rådgivende funktioner, ligesom de studerende altid arbejder under supervision af uddannede fagfolk.


De frivillige arbejder typisk mellem fire og otte timer ugentligt hos vores organisation og er oftest tilknyttet i et år til halvandet, omend enkelte fortsætter i årevis. Uanset længden af deres tilknytning er deres indsats meget værdsat, og oftest stopper de frivillige af naturlige årsager, fx på grund af afsluttet studie eller fordi de får et tidskrævende studiejob.


Da antallet af frivillige studerende kan være svingende, har vi valgt at gøre op, ca. hvor mange nye frivillige vi har ansat pr. semester. Antallet af frivillige er i stadig stigning, og et lavt antal nyansættelser i et semester er altså ikke et udtryk for, at der har været nedgang i antallet af medarbejdere, men snarere for at mange er fortsat fra tidligere semestre. Samtidig har vi en stadig større andel af praktikanter i forhold til frivillige.


Den Sociale Retshjælp slog dørene op d. 1. maj 2007 i Aarhus, og i løbet af året blev i alt 28 frivillige tilknyttet. I 2008 kom yderligere 43 frivillige til. På grund af udskiftninger i it-systemerne skal vi frem til år 2010, før vi igen har præcise tal, men i de mellemliggende år steg antallet af tilknyttede frivillige ligeledes støt. I 2010 blev der i efteråret ansat 30 nye frivillige. Samme år blev afdelingen i København lanceret, i første omgang med 10 tilknyttede frivillige. I 2011 ansatte vi i alt 46 frivillige i København og 71 i Aarhus, og i 2012 var de tilsvarende tal 32 og 90. I 2013 blev der tilknyttet 41 nye frivillige i København og 74 i Aarhus. i 2014 ansatte vi 164 frivillige, 114 i Aarhus, 45 i København, 1 i Aalborg. i 2015 ansatte DSRF 169 frivillige, 112 i Aarhus, 46 i København og 5 i Aalborg. I 2016 ansatte vi 145 medarbejdere, heribland 6 i vores nyåbnede afdeling i Horsens. Derudover blev der ansat 76 i Aarhus, 56 i København og 3 i Aalborg. I år 2017 kom 108 nye frivillige til organisationen, 66 i Aarhus, 29 i København, 3 i Aalborg og 9 i Horsens. I år 2018 blev der ansat 40 nye frivillige, 13 i København, 25 i Aarhus, 1 i Aalborg og 1 i Horsens. Vi havde dog rigtig mange frivillige, der blev ansat i år 2017, der valgte at fortsætte deres arbejde i DSRF i år 2018. Ved udgangen af december 2018 havde DSRF 70 frivillige tilknyttet. I 2019 var 164 frivillige igennem DSRF, de var dog ikke alle aktive på samme tidspunk. Ved udgangen af 2019 havde DSRF 75 frivillige tilknyttet.


Som det kan ses ud fra tallene, er der til stadighed en tilstrømning af frivillige, der ønsker at give en hånd med og styrke Den Sociale Retshjælps arbejde, og det er både organisationen og vores brugere evigt taknemmelige for.Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk