Frivillige fagfolk

Igennem årene har Den Sociale Retshjælp haft stor gavn af at have uddannede fagfolk tilknyttet på frivillig basis, primært jurister og advokater/advokatfuldmægtige samt socialrådgivere.


Vi sætter stor pris på, at disse fagfolk tager sig tiden til at yde en frivillig indsats til gavn for vores brugere og retssikkerheden i landet.


Fagfolk har været tilknyttet i både interne og eksterne funktioner. Alt efter tid, lyst, kompetencer og ressourcer kan de være tilknyttet som alt lige fra interne rådgivere, der har egne klienter, til eksterne konsulenter, der fx udarbejder arbejdsgange eller undervisningsmateriale eller konsulteres, når vi har særligt vanskelige sager, der falder ind under netop deres ekspertiseområde.


Særligt skal det fremhæves, at det at have frivillige fagfolk tilknyttet i høj grad er positivt i forhold til at sikre en høj kvalitet i rådgivningsarbejdet. Det er en stor fordel for frivillige studerende og praktikanter at have mere erfarne kræfter at læne sig op af, og dette kommer i sidste ende klienterne til gode. De frivillige fagfolk er også særdeles værdsatte som sparringspartnere. Sparring har særdeles høj prioritet hos Den Sociale Retshjælp, dels fordi det at få andre øjne på problemstillingerne kan medvirke til at afdække nye indgangsvinkler og løsningsforslag, dels fordi sparring i høj grad er gavnligt for de frivilliges og praktikanternes faglige udvikling.


Her i 2014 påbegynder Den Sociale Retshjælp en mere målrettet rekruttering af frivillige fagfolk, da vores udvidede åbningstider med aftenåbent to dage om ugen på hvert kontor gør det muligt i højere grad at inddrage fagfolk med fuldtidsarbejde andetsteds. Desuden håber vi at kunne udvide med frivillige fagfolk fra andre faggrupper, fx på HR-og kommunikationsområdet, for derigennem at kunne styrke Den Sociale Retshjælps fundament og fremtidige udvikling til gavn for både medarbejdere og brugere.


Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk