Faktaboks

 

I det nedenstående kan du se et uddrag af fakta omkring Den Sociale Retshjælps Fond. Ydermere ligger der i menuen til højre dokumenter med aktuelle fakta, samt nogle uddybende kommentarer herpå. Disse fakta indebærer bl.a. baggrundsinformationer om afdelingens typiske klienter, hvilke typer af problemstillinger klienterne oftest henvender sig omkring, og hvor mange problemstillinger hver klient i gennemsnittet henvender sig med. 


Disse fakta er udarbejdet på baggrund af samtlige klienthenvendelser modtaget af DSRF i 2017. Det skal bemærkes, at visse oplysninger ikke indsamles for de klienter, der ikke ønsker at oplyse dem, og derfor vil antallet af besvarelser per parameter variere.

  

Generelle fakta om Den Sociale Retshjælp - 2017


Alder:

Gennemsnitsalderen på Den Sociale Retshjælps klienter er 39 år.

Klienterne befinder sig i aldersintervallet fra 15 år til 85 år.

* Tallene er baseret på 2366 respondenter.


Køn:

60 % af Den Sociale Retshjælps klienter er mænd.

40 % af Den Sociale Retshjælps klienter er kvinder.

* Tallene er baseret på 2575 respondenter.


Kendskab:

0,1 % af vores klienter har fået kendskab til os via avis.

21,3 % af vores klienter har fået kendskab til os via internettet. 

11,34 % af vores klienter har fået kendskab til os via organisationer.

15,89 % af vores klienter har fået kendskab til os via en offentlig myndighed.

10,20 % af vores klienter kender os igennem en ven, familie eller pårørende

18,88 % af vores klienter kender os fra en tidligere klient.

21,39 % har svaret andet. 

* Tallene er baseret på 2548 respondenter


Civilstatus:

64 % af Den Sociale Retshjælps klienter er enlige.

11 % af klienterne er samlevende med en partner

20 % af klienterne er gift.

5 % af klienterne har en kæreste, men bor på for sig selv

3,0 % svaret andet.

* Tallene er baseret på 2287 respondenter


Børn:

36,78 % af afdelingens klienter har hjemmeboende børn under 18 år.

Disse klienter bor gennemsnitligt hjemme med 2 børn.

81% af disse klienter har 1-2 hjemmeboende børn

17% af disse klienter har 3-4 hjemmeboende børn

2% af disse klienter har 5-6 børn

1% af disse klienter har mere end 6 børn

*Tallene er baseret på 962 respondenter.


Boligforhold:

78% af DSRF's klienter lejer deres bolig.

15 % ejer deres bolig.

4% har ingen bolig.

3% bor i en beskyttet bolig, som et bosted.

* Tallene er baseret på 1817 respondenter.


Beskæftigelsesstatus:

46 % af DSRF's klienter er ledige.

11 % af klienterne er studerende.

25 % af klienterne er i job.

17,0 % af klienterne er pensionister.

* Tallene er baseret på 1971 respondenter


Problemstillinger:

65% af DSRF's klienter modtager juridisk rådgivning

35% modtager gældsrådgivning

* Tallene er baseret på 3177 respondenter


Henvendelseskanal:

0,33 % henvender sig pr. brev.

8 % henvender sig pr. mail.

28 % henvender sig direkte på kontoret.

39 % af vores klienter henvender sig pr. telefon.

22 % henvender sig når vi er på rejseholdsbesøg.

2% modtager rådgivning igennem opsøgende kontaktarbejde

1% henvender sig igennem en tredjepart

* Tallene er baseret på 3048 respondenter.


Behandlingstid:

En sædvanlig sag på trin 2 eller 3 tager 22 dage at løse.

13 % af DSRF's sager løses samme dag som de modtages

29 % er løst inden for 1 uge

59 % er løst inden for 1 måned

84 % er løst inden for 3 måneder

96 % er løst inden for 6 måneder

99 % er løst inden for 1 år

Kun 0,079% tager mere end 1 år at løse

* Tallene er baseret på 2516 sager


Mål nået - gældsrådgivning:

For 73 % af vores klienter når vi målene for deres handleplan.

For 16 % af vores klienter når vi delvist målene for deres handleplan.

For 11 % af vores klienter når vi desværre ikke målene for deres handleplan. Dette skyldes ofte mistet kontakt eller manglende samarbejdsvilje fra klientens side.

* Tallene er baseret på 1099 respondenter.


Mål nået – juridisk rådgivning:

For 83 % af vores klienter når vi målene for deres handleplan.

For 9 % af vores klienter når vi delvist målene for deres handleplan.

For 8 % af vores klienter når vi desværre ikke målene for deres handleplan. Dette skyldes ofte mistet kontakt eller manglende samarbejdsvilje fra klientens side.

* Tallene er baseret på 2079 respondenter.

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk