Før du henvender dig

 

Vi modtager ofte henvendelser fra journalister såvel som studerende, der ønsker indsigt i det arbejde, vi udfører. Nedenfor finder du information, som er nyttigt at have i baghovedet, inden du kontakter os. 

 

Til journalister: 

Vi modtager ofte henvendelser fra diverse medier, der efterspørger eventuelle cases til artikler eller andre mediehistorier, og hvor muligt deltager vi glædeligt. For at vi bedst muligt kan hjælpe dig, er det imidlertid vigtigt, at du, inden du henvender dig, har overvejet, præcis hvilke oplysninger du ønsker fra os, da det ellers er meget ressourcekrævende for os at skaffe de rigtige oplysninger til dig. 

 

Søger du statistiske oplysninger omkring vores klienters baggrund og deres hyppigste problemstillinger, kan du med fordel læse nærmere i vores Vidensbank 

 

Vi sætter stor pris på vores tætte samarbejde med medierne og ser frem til at fortsætte dette i fremtiden.

 

Til studerende: 

Vi modtager ofte henvendelser fra studerende på diverse studieretninger, som er interesseret i vores organisation og det arbejde, vi udfører. Det er vi naturligvismeget glade for, og vi ønsker også så vidt muligt at være behjælpelige med informationer, specialeemner og andre former for cases. 

 

For at vi bedst muligt kan hjælpe dig, er det imidlertid nødvendigt, at du, inden du henvender dig, har gjort dig bekendt med vores organisation og har overvejet, hvad du præcis ønsker hjælp til. Jo mere præcis, din henvendelse er, jo bedre rustet er vi til at kunne hjælpe på bedst mulig vis. 

 

Søger du statistiske oplysninger omkring vores klienters baggrund og deres hyppigste problemstillinger, kan du med fordel læse nærmere i vores Vidensbank. Du kan desuden læse kort om organisationens generelle arbejde i det nedenstående eller under Om os

 

Generelt om organisationen: 

Den Sociale Retshjælp blev stiftet i 2007 og er en forening, der er baseret på frivillighed. Organisationens formål er at yde helhedsorienteret juridisk rådgivning og gældsrådgivning for socialt udsatte borgere samt borgere under indtægtsgrænsen for fri proces i Danmark. Du kan læse mere om organisationen under fanen Om os. 

 

Organisationens rådgivning er delt op i to afdelinger, som begge henvender sig til forskellige målgrupper. Afdelingerne er: Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning og Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning  

 

Vi har kontorer i både København og Aarhus, hvor sidstnævnte fungerer som hovedkontor. Hovedkontoret huser administrationen samt Innovationsafdelingen, som står for det retspolitiske arbejde i forhold til vores mærkesager og varetager kontakten til medierne. 

 

Kontakt: 

Hvis du vil vide mere om organisationens arbejde, høre om vores erfaringer og holdninger, eller ønsker baggrundsviden til historier inden for det retspolitiske eller sociale område, er du velkommen til at kontakte Innovationsafdelingen 

 

Du kan henvende dig på hverdage mellem kl. 9.00 og 17.00 på tlf. 87 41 93 36 (spørg efter Innovationsafdelingen) eller på innovation@socialeretshjaelp.dk

Kontakt Innovationsafdelingen:

 

Hvis du vil vide mere om organisationens arbejde, høre om vores erfaringer og holdninger, eller ønsker baggrundsviden til historier inden for det retspolitiske eller sociale område, er du velkommen til at kontakte Innovationsafdelingen.

 

Du kan henvende dig på hverdage mellem kl. 9.00 og 17.00 på tlf. 87 41 93 36 eller  innovation@socialeretshjaelp.dk.

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk