Fængselsrejseholdet 

 

Fængselsrejseholdet tilbyder juridisk rådgivning og gældsrådgivning samt sagsbehandling på trin 1-3 til tidligere, nuværende og kommende indsatte. Som en del af dette arbejde besøger Fængselsrejseholdet flere af landets fængsler og udslusningspensioner med henblik på at tilbyde de indsatte/beboerne juridisk rådgivning og gældsrådgivning. 

 

I det nedenstående kan du se et uddrag af vores fakta omkring Fængselsrejseholdet. Ydermere ligger der i menuen til højre dokumenter med aktuelle fakta, herunder baggrundsinformationer om afdelingens typiske klienter, samt nogle uddybende kommentarer herpå. Der er også rapporter omkring de problematikker, afdelingens klienter ofte kæmper med. 

 

Disse fakta er udarbejdet af Innovationsafdelingen på baggrund af klienthenvendelsesskemaer fra 2011 til udgangen 2017 fra afdelingen.


Fakta om Fængselsrejseholdet


Antal klienter:

Siden 2011 har Fængselsrejseholdet haft 2506 klienter

 

Alder: 

Gennemsnitsalderen på afdelingens klienter er 30 år.


Køn:

88,7 % af afdelingens klienter er mænd.

11,3 % af afdelingens klienter er kvinder.


Tidligere klient:

8,5% af afdelingens klienter har været klienter i organisationen før.


Civilstatus:

73,2 % af afdelingens klienter er enlige.

10,9 % af klienterne har en samlever.

10,9 % af klienterne er gift.


Børn:

26% af afdelingens klienter har børn under 18 år.


Beskæftigelsesstatus:

68,4 % af afdelingens klienter er ledige.

10,4 % af klienterne er studerende.

12,4 % af klienterne er i job.

8,9 % af klienterne er pensionister.


Indtægtsform:

21,3 % af afdelingens klienter er kontanthjælpsmodtagere.

40,9 % af klienterne modtager fængselsdusør.

8,7 % af klienterne er førtidspensionister.

9,1 % af klienterne er SU-modtagere.

12,1 % af klienterne lønmodtagere.

0,9% af klienterne er sygedagpengemodtagere.

1 % af klienterne er folkepensionister.


Problemstillinger:

79,6 % af afdelingens klienter henvender sig med én enkelt problemstilling.

15,7 % af klienterne henvender sig med to problemstillinger.

4 % af klienterne henvender sig med tre problemstillinger.


Type af problematikker:

55,6 % af afdelingens klienter henvender sig med gældsproblematikker.

26,1 % af klienterne henvender sig med strafferetlige problematikker.

3,7 % af klienterne henvender sig med boligproblematikker.

6,2 % af klienterne henvender sig med socialretlige problematikker.

2 % af klienterne henvender sig med udlændingeretlige problematikker.

0,1 % henvender sig med stalkingrelaterede problematikker 

Relevant fakta om Fængselsrejseholdet:

 

Baggrundsinformation 

om afdelingens klienter

 

Fakta om klienternes problematikker

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk