Etiske regler for vores rådgivere

 

Den Sociale Retshjælp har udarbejdet et sæt etiske regler for vores rådgivning, der tager udgangspunkt i organisationens værdigrundlag. Reglerne er gældende for alle vores medarbejdere og har til formål at sikre en ensartet og kvalificeret rådgivning. 

 

Vores medarbejdere består af hel- eller delvis lønnede jurister samt andre administrative medarbejdere, frivillige jura-, socialrådgiver-, økonomi-, og HA(jur.) studerende, der alle har gennemgået et undervisningsforløb i at yde juridisk rådgivning og sagsbehandling. Alle medarbejdere, der yder rådgivning hos Den Sociale Retshjælp, har ligeledes underskrevet en tavshedserklæring, hvilket indebærer, at medarbejderne ikke må tale om de sager de kommer i kontakt med uden for kontoret, og at alle oplysninger bliver behandlet med fortrolighed.

 

Rådgivningen sker indenfor rammerne af de etiske regler, der er udarbejdet af Den Sociale Retshjælp. Disse regler forpligter bl.a. managerne til at udvise ”god rådgivningsskik”, hvilket betyder, at Den Sociale Retshjælps managere har forpligtet sig til at udføre deres arbejde grundigt og ansvarsbevidst samt varetage klienternes juridiske interesser, fremme deres sag med fornøden hurtighed samt udvise den nødvendige respekt over for personer, herunder modparter samt diverse myndigheder som managerne har kontakt med på klientens vegne.

Disse etiske regler skal overholdes i enhver henseende.

 

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk