Er du offentlig ansat? 

Som offentlig ansat vil du måske møde nogle mennesker i dit arbejde, som du ikke selv har mulighed for at hjælpe, men som kunne have brug for den rådgivning som DSR yder. Idet at vi er en 100 % offentlig støttet organisation, er det som offentlig ansat muligt at henvise socialt udsatte borgere eller borgere under indtægtsgrænsen for fri proces til Den Sociale Retshjælp. 

 

Ringer eller skriver du på vegne af en borger, kan vi hjælpe under visse begrænsninger da vi får henvist klienter fra mange instanser og har desværre ikke mulighed for at hjælpe alle med at samme. Dette skyldes ikke mangel på vilje, men vi har ganske enkelt ikke ressourcerne til at hjælpe alle, der kunne have brug for det og der vil derfor i perioder kunne opstå kortere og længere ventelister.

 

Såfremt du er ansat i Kriminalforsorgen (herunder alle institutioner som fx. pensioner, fængsler, KIF afdelinger m.v.) kan du henvise din borger direkte til Fængselsrejseholdet.

 

Såfremt du er ansat i Myndighedsafdelingen i Aarhus (herunder alle instititutioner som fx. boformer, væresteder m.v.) kan du henvise din borger direkte til Det Juridiske Rådgivningsteam.

 

Såfremt du er ansat i en anden offentlig myndighed der ikke falder under overstående, kan du henvise din borger til enten Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning eller Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning afhæning af din borgers problematik.

 

Særligt ved borgere der er i risiko for udsættelse, kan alle henvise direkte til Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning, der herefter vil håndtere henvendelsen som en akutsag.

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk