European Consumer Debt Network (ECDN)

Den Sociale Retshjælps Fond har været medlem af ECDN siden 2016. Ved ECDNs generalforsamling i november 2018, blev vores stifter og direktør, Sandy Madar, valgt ind som ECDNs nye præsident.


ECDN blev grundlagt i 2007 som en ikke-statslig organisation (NGO) og samler 31 medlemsorganisationer fra 17 europæiske lande. ECDN er et europæisk civilsamfundsnetværk, der bygger på erfaringer og aktiviteter fra nøgleaktører fra hele Europa i kampen mod overgældssætning og finansiel eksklusion, såsom gældsrådgivningstjenester, uddannelsesorganisationer, forbrugerbureauer, forskningsinstitutter osv.


Oprettelsen af ECDN i 2007 støttedes økonomisk af Europa-Kommissionen. ECDN sigter mod at være en nøglekraft til at fremme et socialt Europa, der fremmer og sikrer den økonomiske integration og velfærd for alle dens indbyggere og samtidig tager sit ansvar alvorligt og bidrager til en social verden alvorligt.


Du kan lære mere om ECDN på deres hjemmeside ECDN.eu. Du kan også følge dem på deres sociale medier henholdsvis Facebook og LinkedIn.


I 1990'erne fandtes organisationen Consumer Debt Network (CDN). CDN var forløberen til ECDN og havde de samme mål og mærkesager. Uheldigvis blev organisationen efter 2001 stort set inaktiv. ECDN overtog navnet og CDNs tidsskrift Money Matters ved deres oprettelse i 2007.

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk