Brug for juridisk rådgivning eller gældsrådgivning?

 

Hos Den Sociale Retshjælp tilbyder vi en bred vifte af rådgivning - lige fra mundtlig rådgivning og hjælp til at løse dagligdagens mindre juridiske problemstillinger og gældsproblematikker, til at yde en grundig og længerevarende sagsbehandling i større sager. Den længerevarende sagsbehandling omfatter blandt andet udfærdigelse af breve til forskellige private parter, såvel som offentlige myndigheder.

 

Der er som udgangspunkt ikke nogle faste retningslinjer for, hvilke problemstillinger du kan få hjælp til. Hovedreglen er, at du kan få vores hjælp til alle de sager, der vedrører forskellige forhold i dit privatliv, da der i personlige forhold ofte er modstridende interesser, som man skal have hjælp til at løse. Dette kan f.eks. indebære retstvister i forhold til din gæld, lejebolig, familiemæssige tvister omkring separation, skilsmisse og samværssager samt sager, hvor du som forbruger, er havnet i en tvist med en forretningsdrivende om et køb eller lignende. Derudover kan vi også være behjælpelige med at udfylde diverse ansøgninger om fx fri proces, sociale ydelser, boligindskudslån, osv. Endelig kan vi hjælpe dig med at indbringe en sag for en klageinstans såsom diverse nævn.

 

Vi har valgt at inddele vores rådgivning i 6 forskellige rådgivningskategorier, hvor der i hvert af de enkelte kategorier kort beskrives, hvilken rådgivning/sagsbehandling der generelt vil kunne forventes på de forskellige trin. Derudover bliver der beskrevet, hvilke retsområder vi hovedsageligt yder rådgivning inden for, og hvilken sagsbehandling der konkret kan forventes inden for de forskellige områder.

 

GÆLD        BOLIG             SOCIAL           STRAFFE          UDLÆNDINGE           ANDRE OMRÅDER

 

Kategorierne er lavet med henblik på give et indtryk af, hvad vores rådgivning og sagsbehandling som minimum bør indeholde på de forskellige trin. Trinsystemet giver dig, samt samarbejdspartnere og andre, et billede af hvilken rådgivning man som klient minimum vil kunne forvente hos Den Sociale Retshjælp.

 

Hvis det viser sig, at du har brug for en anden rådgivning end den vi kan tilbyde, har vi et bredt netværk af samarbejdspartnere samt et godt kendskab og en god kontakt til andre retshjælpsorganisationer, advokatvagter, frivillige organisationer og offentlige myndigheder, som vi kan henvise dig til.

Her kan du læse mere om hvem vi kan hjælpe

 

Her kan du læse mere om vores etiske regler for rådgivere

 

Her kan du læse mere om vores trinsystem for gældsrådgivning og juridisk rådgivning

 

Her kan du læse mere om vores rådgivningsformer

 

Her kan du læse mere om hvordan du kan hjælpe en anden, såfremt du kommer fra en organisation eller er offentlig ansat

 

Her kan du læse mere om hvad vi IKKE kan hjælpe dig med.

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi kan behandle din specifikke problemstilling, da kontakt os.

Kontor i København

Bragesgade 10C (I baggården)

2200 København N

Telefon: 70 22 93 30

Mail: kbh@socialeretshjaelp.dk

CVR: 35499148

Find vej


Åbningstider i København

Mandag9.00-17.00 
Tirsdag 9.00-19.00 
Onsdag 9.00-17.00
Torsdag9.00-19.00
Fredag9.00-17.00

(eller efter aftale)

Kontor i Aarhus

Augustenborggade 2

8000 Aarhus C 

Telefon: 70 22 93 30

Mail: aarhus@socialeretshjaelp.dk

CVR: 35499148

Find ve


Åbningstider i Aarhus

Mandag 9.00 - 19.00

Tirsdag 9.00 - 17.00

Onsdag 9.00 - 19.00

Torsdag 9.00 - 17.00

Fredag 9.00 - 17.00

(eller efter aftale.)

Kontor i Horsens

Horsens Bibliotek

Tobaksgården 12

8700 Horsens

Telefon: 29914404

Mail: horsens@socialeretshjaelp.dk

CVR: 35499148


Åbningstider i Horsens

Mandag 10-18

Tirsdag 9-17