Borgernes stemme


En af Den Sociale Retshjælps fornemmeste opgaver er at lytte til de historier, som vores brugere kommer med. Når den enkelte borger eller en gruppe af borgere har mødt systemets uretfærdigheder, vil Den Sociale Retshjælps Fond forsøge at tage affære og gøre vores bedste for at afhjælpe disse problematikker. Hos os bliver din problemstilling taget alvorligt, og dit råb om hjælp vil blive hørt.


Det er selvfølgelig ikke alle historier, der bliver taget op. Hertil kan der være flere grunde, ikke mindst ressourcemæssige, men sagen skal også være relevant og uretfærdig for andre end individet selv og skyldes et problem i samfundssystemet. Det er i sidste ende Innovationsafdelingen, der vurderer, hvorvidt en historie er relevant at tage op.


Hvis du fortæller os om dit problem, vil Innovationsafdelingen vurdere, hvordan vi bedst kan gå videre med sagen. Det kan evt. være ved at rette henvendelse til relevante politikere eller bruge din historie som en case i medierne. På denne måde kan din historie blive fortalt til flere parter og blive hørt af alle relevante aktører, som forhåbentlig vil arbejde for at ændre den gældende praksis.


Hvis du som borger har mødt systemets uretfærdigheder er du velkommen til at kontakte os og fortælle din historie. Du kan ringe eller skrive til os og kort forklare, hvad problemet drejer sig om, så ser vi, om det er et problem vi hos Den Sociale Retshjælps Fond kan gøre noget ved.

 

Du kan henvende dig på hverdage mellem kl. 9.00 og 17.00 på tlf. 87 41 93 36 eller på innovation@socialeretshjaelp.dk

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk