Bandeproblematikken i Danmark

I et forsøg på at bekæmpe den alvorlige kriminalitet, der udspringer af bande- og rockermiljøerne har regeringen lavet en såkaldt ”bandepakke”, hvor der bl.a. er fokus på exit-indsatsen.

Vores arbejde - status

Bandeproblematikken blev en mærkesag for DSRF allerede i 2013, da den daværende Justitsminister Morten Bødskov fremlagde ”Ny rocker- og bandepakke: fast greb om banderne”. Den Sociale Retshjælp sendte i den forbindelse et høringssvar til Justitsministeriet, da vi i kraft af vores arbejde med nuværende og tidligere kriminelle samt vores opsøgende arbejde i Streetmanagerprojektet, har stor erfaring med problematikken, og derved havde mange gode bud på, hvordan man kommer den til livs. Høringssvaret kan læses ved at følge linket i den blå boks til højre.


Siden da er der løbet meget vand under broen, men banderne huserer stadig i de udsatte boligområder og ikke mindst i medierne. Politikerne har dertil lavet et hav af forslag i et forsøg på at komme problemerne til livs - indtil videre uden den store succes. Den Sociale Retshjælps Fond blander sig fortsat i debatten, og vi stiller vores viden til rådighed ved alle tænkelige lejligheder.


Hvorfor er bandeproblematikken en mærkesag for DSRF?
Den Sociale Retshjælp arbejder til dagligt med kommende, nuværende og tidligere kriminelle samt kriminalitetstruede unge. De er en inkarneret del af vore målgruppe. Flere af disse er yderligere bandemedlemmer, og vi har derfor en stor viden om de problemer, de har med i bagagen, og hvad der skal til for at få dem ud af miljøet.


Vores erfaring viser os, at tidligere og nuværende regeringer rammer skævt i forsøget på at komme problemet til livs, og vi har derfor dedikeret vores tid og ressourcer på at kvalificere indsatsen.


Status på mærkesag:

 

AKTIV

 

Relevante dokumenter vedrørende mærkesagen:


Debatindlæg i Altinget vedrørende bande-exitprogrammer.

 

Høringssvar

 til Justitsministeriet om "Ny rocker- og bandepakke:

Fast greb om banderne".


Henvendelse

 vedr. bandemedlemmers exit


Politisk henvendelse

vedr. forslag om at straffe bandemedlemmer økonomisk


Politisk henvendelse  

vedr. forslag til hvordan man holde unge ude af bandekriminalitet


Politisk henvendelse

vedr. 12 initiativer mod bandekriminalitet


Politisk henvendelse

vedr. tvangsfjernelse af børn fra familier tilknyttet bandemiljøet


Politisk henvendelse

vedr. initiativet om at straffe forældre tilknyttet bandemiljøet 

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk