Artikelserie om Fængselsrejseholdet


Faktaark om DSRF's Fængselsrejsehold

Hvis du vil vide mere om, hvilket meningsfuldt arbejde, som Fængselsrejseholdet udøver, samt hvilke resultater vi har opnået med projektet, kan du blive meget klogere, hvis du klikker ind på dette faktaark udarbejdet af Den Sociale Retshjælps Fond.


Reportage: en dag i selskab med Fængselsrejseholdet

Politisk konsulent hos den Sociale Retshjælps Fond, Amalie D. Hermansen er med på besøg i et landets fængsler, og i denne reportage beretter hun om sin oplevelse af en dag rundt med Fængselsrejseholdet. 


Fire foldere om kriminalforsorgens institutioner

Kender du til kriminalforsorgens institutioner? Den Sociale Retshjælps Fond har udarbejdet fire foldere, der afklarer arbejdet i henholdsvis KiFfængslerarrester og pensioner.


Sikrer hårde straffe danskernes retsikkerhed - føler du dig sikker?

Eksisterende forskning kan hverken be- eller afkræfte, at lange straffe har en kriminalpræventiv effekt, hvilket vil sige, at vi ikke kan konkludere, hvorvidt lange straffe reelt har en afskrækkende effekt, der afholder borgere fra at begå kriminalitet. Afskrækkelsesprogrammer kan i nogle tilfælde ligefrem virke kontraproduktivt.  Sådan konkluderer Justitsministeriets Forsknings-kontor i en rapport fra 2015. Alligevel mener nogle politikere, at skærpede straffe er fordelagtige, mens andre fastholder, at hårde straffe er effektløse. Spørgsmålet er imidlertid hvilke hensyn, der ligger til grund for disse forskellige politiske positioner – er det hensynet til offeret eller hensynet til retsfølelsen, der her udspiller sig?


Indsatte kæmper med at blive en del af samfundet efter løsladelse

Vi ved fra statistikken at der findes mange gengangere i de danske fængsler, men hvis man spørger de mange indsatte, som Fængselsrejseholdet taler med, føler langt de fleste som den indsatte Mark. De ønsker at leve et kriminalitetsfrit liv, afbetale deres gæld til samfundet og finde en måde at forsørge sig selv og deres familier med job eller uddannelser, således at de igen bidrager til samfundet. Desværre tvivler rigtig mange indsatte på, om de er i stand til at agere i det etablerede samfund.


Uvildig rådgivning gør en forskel for landets kriminelle

Fængselsrejseholdet er et projekt under Den Sociale Retshjælps Fond, der yder gratis juridisk rådgivning samt gældsrådgivning for klienter i henholdsvis fængsler, pensioner, arrester og KiF-afdelinger. Fængselsrejseholdet er et helt unikt tilbud, da rådgivningen varetages af frivillige studerende. De studerende hos Fængselsrejseholdet kan varetage en anden rolle end de ansatte hos Kriminalforsorgen, idet de studerende ikke kender klienten.


Anne havde gjort alt rigtigt - en kort historie om at have gæld

Dette er en fiktiv historie, der blot skal skabe opmærksomhed om, hvor stort et problem gæld kan være i hverdagen. Men den er direkte baseret på de mange virkelige historier, DSRF's gældsrådgivning hører om hver dag. Gæld rammer alle, og det kan have meget store konsekvenser.


Hvad betyder en helhedsorienteret indsats?

På baggrund af vores praktikant Amalies oplevelser på Bandeseminaret i september, har vi udfærdiget dette konstruktive opråb, der belyser hvad vi mener der skal til for at bekæmpe bandekriminalitet.Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk