Ansatte

På grund af den store andel af frivillige og praktikanter er der hos Den Sociale Retshjælp naturligt en forholdsvis høj udskiftning blandt medarbejderne. For at sikre kontinuitet i både sagsbehandlingen og organisationens overordnede udvikling er det af største vigtighed at have en kerne af faste medarbejdere, og der er vi så heldige at have en gruppe særdeles kvalificerede ildsjæle ansat.


De fleste faste medarbejdere er jurister, der arbejder som enten juridiske ledere eller juridiske medarbejdere og varetager kvalitetssikringen af rådgivning og sagsbehandling og samtidig fungerer som sparringspartnere for frivillige og praktikanter. De suppleres af økonomer i tilsvarende funktioner, der så har ansvaret for de sager, der er relateret til gæld.


Ud over faste medarbejdere i rådgivende funktioner har vi enkelte faste medarbejdere i understøttende funktioner, der fx har ansvaret for organisationens økonomi og budgetter, medarbejderrelaterede administrative opgaver mv. Disse medarbejdere sørger for, at Den Sociale Retshjælp drives på bedst mulige vis, og at organisationen også i fremtiden vil kunne hjælpe de mange borgere, der har brug for vores råd og assistance.


Ud over de ovennævnte medarbejdere ansættes der, når tilskud og budgetter giver mulighed for det, medarbejdere på deltid i de forskellige afdelinger, så de kan assistere lederne med kvalitetssikringen. Her benytter vi ofte lejligheden til at belønne vores erfarne og dygtige frivillige med en deltidsansættelse ved siden af deres frivillige timer.


Da det er en del af Den Sociale Retshjælps værdigrundlag at hjælpe, hvor vi kan, har vi desuden ofte fortrinsvis nyuddannede jurister, økonomer mv. tilknyttet i kortere eller længere tid i fx virksomhedspraktikker eller løntilskudsstillinger. På den måde kan de få en fod inden for på arbejdsmarkedet og opbygge værdifuld erfaring, der kan hjælpe dem i senere ansættelser.


Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk