2020

Juni

10 års jubilæum

I den frivillige verden er der ofte stor udskiftning i medarbejderstaben. Derfor er vi ekstra glade for, at vi i dag d. 16. juni kan fejre 10 års jubilæum for Marianne, vores leder af Modtagelsen og Social Managers. Marianne har været en gennemgående kraft i DSRFs arbejde og vi håber på hun tager 10 år mere bag skrivebordet hos os.

Kontoret i Horsens er åbent igen

Kontoret i Horsens var lidt senere om at åbne igen, da DSRF her til huse på Horsens Bibliotek. Vi kunne derfor ikke vende tilbage hertil, før der var “go” oppefra. Det kom der heldigvis 8. juni, og du kan igen møde os hver mandag 10-18 og tirsdage 9-17.

Maj

Forandringsledelse

Den 27. maj deltog Gældleder Julia Kristensen i webinaret “Forstå hjernens trusselsystem, når du leder transformationer”. Her blev hun klogere på, medarbejderes potentielle reaktioner på forandring, og hvordan man imødekommer disse.

Handlekraft og tryghed

Den 26. maj var blev Gældsleder Julia Kristensen klogere gennem webinaret “Sådan øges handlekraften med psykologisk tryghed”. Hverdagen i DSRF er hektisk, og vi møder mange, også frustrerede borgere. Det kan være svært mentalt. Derfor tog Julia nogle gode råd med sig om, hvordan man opretholder handlekraften gennem skabelsen af et trygt arbejdsmiljø.

Tilbage på kontoret

Den 14. maj blev de første medarbejdere lukket tilbage på kontorerne efter nedlukningen 11. marts. Vi er meget glade for igen at byde vores juridiske managere og gældsmanagere indenfor, så vi kan behandle endnu flere henvendelser.

Ledelseswebinar

Den 7. maj var Gældsleder Julia Kristensen til webinaret “Strategi til adfærd – når verden forandre sig hurtigt”. Her fik hun gode råd til, hvordan man tilpasser organisationer i forandringstider.

Marts

Kontakt til arbejdstilsynet

DSRF tog kontakt til arbejdstilsynet i april 2020. COVID-19 har vendt op og ned på vores verden, og vi håber på deres hjælp til, hvordan vi passer bedst mulige på vores frivillige gennem et godt og sundt arbejdsmiljø.

Kontakt til Socialstyrelsen

Maj 2020 er måneden, hvor DSRF skal aflevere en ansøgning til Socialstyrelsens økonomi- og gældspulje. Grundet coronavirussen og dens samfundsmæssige konsekvenser, står vi dog overfor en uforudsigelig fremtid. DSRF rettede derfor henvendelsen til Socialstyrelsen for at få afklaret nogle grundlæggende spørgsmål i forhold til puljens målgruppe og forventninger.

Kontakt til vores kollegaer

Grundet den nuværende coronakrise og de medfølgende konsekvenser, såsom fysisk nedlukning af vores kontorer, rettede vi i midten af marts henvendelse til landets øvrige gældsrådgivningsorganisationer for at danne os et oveblik over, hvem der forsat yder rådgivninger samt hvornår og hvordan. I en tid som denne er det endnu vigtigere, at vi samarbejder på kryds og tværs for at sikre, at borgerne fortsat har adgang til gratis rådgivning, særligt med tanke på at flere desværre enten allerede har mistet, eller står til at miste, deres indtægtsgrundlag.

Telefonerne kimer

Efter den fysiske lukning af vores kontoret, kan vi allerede mærke et øget pres i forhold til antallet af telefoniske og skriftlige henvendelser – så mange at det desværre er umuligt at følge med. Vi prøver det bedste vi kan, men en af de største udfordringer er den tekniske del i at skulle yde rådgivning hjemmefra. Hvis nedlukningen forsætter i længere tid, vil vi forsøge at komme med alternative løsninger, så vi kan imødekommende den store efterspørgsel på rådgivning. Vi forventer særligt et boom i behovet for gældsrådgivning, grundet coronakrisen, hvor flere er bange for, hvorvidt de fortsat kan betale deres faste regninger.

Nedlukning af Danmark

Den 11. marts besluttede vores statsminister at lukke Danmark. I Den Sociale Retshjælps Fond fulgte vi hendes anvisninger, og sendte alle vores medarbejdere hjem t.o.m. 13. april. Det betyder også, at vi lukker ned for personlige henvendelser samt alle opsøgende besøg i landets fængsler og flere væresteder, forsorgshjem m.v. i Aarhus. Vi vil i det omfang, det er muligt med GDPR for øje, fortsat yde telefonisk og skriftlig rådgivning. Alle aktive sager vil blive færdig behandlet som normalt, dog uden mulighed for personlig møde.

Kursus i fastholde og rekruttering

Den 10. marts var Sekretariatet på kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige hos Center for Frivillig Socialt Arbejde i København. Kurset gav DSRF en masse god viden, om hvordan vi bedst muligt skal nå ud til potentielle frivillige – og hvordan vi vedligeholder deres motivation, når vi har ansat dem. Vi fik derudover lov til at hilse på og vidensdele med repræsentanter fra andre frivillige organisationer

Nye studerende – endnu et oplæg

Den 4. marts drog Sekretariatsansvarlig Camilla Johansen på sin faste halvårlige tur til DANIA Silkeborg for at holde oplæg om Den Sociale Retshjælps Fond, og de  praktikmuligheder, som vi tilbyder. Vi er rigtig glade for det samarbejde, vi har med DANIA Silkeborg, og vi er meget taknemmelige over, at vi hvert semester må få alenetid med deres studerende. 

Møde med Dansk Inkasso brancheforening

Den 2. marts var vores direktør Sandy W. Madar til møde med formanden for Dansk Inkasso brancheforening, bl.a. med henblik på at finde en platform for et samarbejder omkring bekæmpelsen af overgældssætning. Dette er kun muligt, hvis det sker på kryds og tværs af flere relevante sektorer, herunder inkasso branchen, som vi dagligt er i kontakt med i vores gældsrådgivning. Vi håber at dette møde vil udmønte sig i et videre samarbejde og ser frem til den videre dialog.

Februar

Company Day, EAA

Den 20. februar drog Sekretariatet til Aarhus Erhvervsakademi. Her var der nemlig Company Day, hvor DSRF bl.a. havde mulighed for at møde akademiets markedsføringsøkonomer, som potentielt kan bruges i organisationens Sekretariat og Innovationsafdeling.

Turen går igen til Marokko

Den 8 – 14. februar var vores direktør Sandy W. Madar tilbage i Tangier, Marokko for blandt andet at holde oplæg for flere af de lokale frivillige organisationer, som opfølgning på hendes tidligere besøg i januar. Der blev derfor afholdt en del møder med især frivillige organisationer, der arbejder med voldsramte kvinder samt udsatte familie generelt. Som altid en utrolig lærerig tur, som understøttede behovet for henholdsvis ICVA og MOTAS, herunder behovet for at kunne tiltrække internationale frivillige og praktikanter til at bidrage til styrkelsen af de lokale civilsamfund.

Januar

Konference i Bruxelles

Den 30 – 31. januar var vores direktør Sandy W. Madar i Bruxelles i kraft af hendes rolle som præsident for ECDN, the European Consumer Debt Network. Her skulle hun blandt andet medvirke i to workshops som oplægsholder hos DG JUST forbrugerkonference, der samlede over 500 deltagere fra hele gældsområdet, herunder gældsrådgivningsorganisationer, banker, inkasso, forbruger organisationer m.v. Dagene forløb med spændende diskussioner, hvor der var rig mulighed for at påvirke ”den anden side af bordet”. 

Besøg fra TV2 Østjylland

Den 14. januar havde vi besøg af TV2 Østjylland, der gerne ville være klogere på de problematikker vi møder i vores gældsrådgivning. Særligt fokus kom der på de ventetider, som langt de fleste gældsrådgivningsorganisationer desværre her.

Du kan se indslaget HER.

Året første bestyrelsesmøde

13. januar var dagen for årets første bestyrelsesmøde. I september fik vi en ny bestyrelse, og der er derfor stadig masser af spændende emner der skal diskuteres i forhold til hvordan Den Sociale Retshjælps Fond fremadrettet skal begå sig.

Til kamp for sagsomkostningerne

13. januar tog vi et nyt skridt i kampen for en meget gammel mærkesag. Siden 2011 har vi kæmpet for indkomstregulerede sagsomkostninger, da vi tror på, at det vil skabe bedre muligheder for resocialisering af de tidligere indsatte. Den mærkesag kan du læse mere om HER. Den 13. januar havde vi derfor besøg af ph.d. hos Aalborg Universitet, Anette Olesen, der skal hjælpe os i denne kamp.

Visit hos HelpDebit i Rumænien

Vores direktør Sandy Madar fløj d. 9 januar til Cluj, Rumænien for at se til hvordan vores projekt HelpDebit går. HelpDebit skal yde gældsrådgivning til borgerne i Cluj og er et samarbejde mellem de lokale kræfter, associat Proffessor PhD Rodica Diana Apan Vicedean Faculty of Law Cluj Napoca Cristian University “Dimitrie Cantemir” Bucharest samt CREUSUS og MABS.

EU Tender

Direktør Sandy Madar startede det nye år ud med en tur til Bruxelles og Finance Watch 6-7 januar. Sammen arbejdede vi på et ansøgning til EU, hvor vi giver vores bud på hvordan vi forbedre kvaliteten af gældsrådgivning for alle europæere.