2015

DECEMBER 2015

Ulighedens Topmøde

Den 17. december deltog vi i Ulighedens Topmøde arrangeret af CEVEA. På topmødet var der specielt fokus på sociale investeringer til gavn for de ca. 400.000 mennesker på kanten af samfundet. Du kan læse mere om Ulighedens topmøde HER

NOVEMBER 2015

Andet møde i Dialogforummet

Den 9. november blev det andet dialogforumsmøde afholdt, denne gang hos Københavns Kommune som også havde arrangeret frokost til de mange fremmødte. Temaet denne gang var de offentlige støttede gældsrådgivninger samt om relevante tiltag på gældsområdet.

Oplæg om den nye lejelov

Torsdag den 5. november havde vi besøg fra Lejernes LO, der fortalte om konsekvenserne af den nye lejelov, så vores medarbejdere har de bedste forudsætninger, når klienter henvender sig med lejeretslige problemstillinger. Læs mere om den nye lejelov HER

Det 8 møde i Arbejdsgruppen om retshjælp

Den 4. november blev det 8 møde i arbejdsgruppen om retshjælp afholdt hos Danske Advokater hvor relevante aktører på området deltog herunder også DSRF.

Ny bestyrelsesformand hos DSRF

I Den Sociale Retshjælps Fond kan vi med glæde byde velkommen til vores nye bestyrelsesformand, Jørgen A. Horwitz, der overtager posten efter Niels Due Jensen som vi samtidig vil sige stor tak til for sit mangeårige engagement. Læs mere om formandsskiftet HER

Rekruttering af nye praktikanter

Rekrutteringsperioden for nye praktikanter til forårssemestret 2016 er så småt påbegyndt på Sekretariatet og vi glæder os til at byde velkommen til nye ansigter i januar og februar 2016! Desværre møder vi i høj grad konsekvenserne af Regeringens omstridte fremdriftsreform, som f.eks. gør det meget svært at rekruttere praktikanter fra jurastudiet.

OKTOBER 2015

Gå-hjem-møde om retsmægling ved retten i Aarhus

Den 21. oktober deltog lederen i den juridiske afdeling i et dialogmøde omhandlende retsmægling. Mødet fandt sted ved retten i Aarhus og havde oplæg fra lektor Ph.d. Lin Adrian der fortalte om afgrænsning af retsmægling over for forligsmægling samt erfaringen med retsmægling er for parterne.

Møde med Karin Nødgaard

Torsdag den 8. oktober var vores direktør, Sandy Madar, og Innovationsmedarbejder, Anders Østergaard, til møde med Karin Nødgaard, da DSRF ønsker en ændring i måden, hvorpå Satspuljemidlerne bliver tildelt. Vi ønsker, at der ikke kun skal støttes nye projekter, men at man i stedet også afsætter et beløb til fortsættelse af projekter, der har vist sin eksistensberettigelse. 

Gældsrådgivning i Praksis

For tredje gang i 2015 tilbød vi kurset Introduktion til Gældsrådgivning i Praksis. Kurset blev afholdt på Erhvervsakademi Aarhus og blev endnu engang afholdt af vores gældsleder i Aarhus, Lene.

PRO Aarhus-oplæg

Torsdag den 1. oktober afholdte vores samarbejdspartner, PRO Aarhus, et oplæg for vores medarbejdere om deres arbejde med kvinder og mænd, der ønsker at komme ud af prostitution eller at forbedre deres tilværelse under prostitution.

SEPTEMBER 2015

DSRF holder oplæg hos Ørestad Rotary Klub

Den 22. september holdte DSRF’s direktør Sandy Madar oplæg omkring DSRF’s organisation herunder vores respektive projekter for medlemmerne af Ørestad Rotary Klub.

Rekruttering af nye frivillige

Efterårets rekrutteringsperiode for nye frivillige Social Managers, Gældsmanagers og Juridiske Managers er forløbet rigtig godt og vi er glade for at kunne byde velkommen til 24 nye frivillige.

Frivillig Fredag og Studiemesse

I september måned har vores nye HR- og kommunikationspraktikanter deltaget i både Frivillig Fredag på Store Torv i Aarhus, Studiestartsmesse på Aarhus Universitet og flere studiemesser på erhvervsakademierne. 

Ny gældsleder i København

På vores kontor i København kan vi med glæde byde velkommen til Torben Dahl, som er ny gældsleder. Torben er uddannet bankrådgiver og glæder sig til at starte hos DSRF.

AUGUST 2015

Det 7. møde i Arbejdsgruppen om retshjælp

Den 12. august blev det 7 møde i arbejdsgruppen om retshjælp afholdt hos Danske Advokater hvor relevante aktører på området deltog herunder også DSRF.

DSRF indgår samarbejde med Imagine Horsens omkring opkvalificering

DSRF har efter anmodning fra Imagine Horsens indgået samarbejde d. 10 august omkring opkvalificering af Imagine Horsens gældsrådgivning herunder udarbejde procesbeskrivelser, etiske regler, arbejdsgange mv. samt aftale omkring gensidig henvisningssamarbejde.

PRO Aarhus – Exit Prostitution

Vores samarbejde med PRO Aarhus forløber efter planen og begge parter er tilfredse med arbejdet. Forløbet er blevet forlænget frem til årsskiftet, hvor midlerne hos PRO Aarhus desværre udløber.

Semesterstart og nye praktikanter

I efterårssemestret 2015 byder vi velkommen til 11 nye praktikanter inden for hhv. Gældsrådgivningen, IT, Multimediedesign samt HR og kommunikation. Dermed er kontoret fyldt med ny energi og arbejdsmoral, hvilket gør det muligt for DSRF at imødekomme den store efterspørgsel på gældsrådgivning det kommende efterår.

JULI 2015

Projektsamarbejde med KKG

Gældsrådgivningen ved DSRF har indgået et samarbejde med Københavns Kommunes Gældsvejledning (KKG). Formålet med projektet er at hjælpe københavnske borgere på offentlig forsørgelse med at håndtere deres gældsproblemer og dermed lette den økonomiske og sociale byrde for både borger og samfund. Den 6. juni meddelte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at de vil støtte projektet med 4.745.000 kroner fordelt over fire år, hvilket vi er utroligt glade for, da de med tilskuddet anerkender vores kompetencer ift. at løfte opgaven.

JUNI 2015

Sjette møde i Arbejdsgruppen om retshjælp

Den 22. juni blev det sjette møde i arbejdsgruppen om retshjælp afholdt hos Danske Advokater hvor relevante aktører på området deltog herunder også DSRF.

Samarbejde i Langkærparken

Vores Juridiske Rådgivning er i kontakt med AL2bolig med henblik på at genopstarte samarbejdet i Langkærparken efter en pause siden starten af året. Håbet er, at DSRF igen kan tilbyde juridisk rådgivning i området.

Det Juridiske Rådgivningsteam og Fængselsrejseholdet lukker ned

Grundet økonomiske midler lukker DJR og FR ned pr. 30. juni 2015. Nedlukningen stopper os dog ikke og vi flere ansatte er i gang med at skrive ansøgninger til forskellige puljer. Der er ingen tvivl om, at vores indsats har haft en stor og positiv effekt, hvor det ville være en skam, hvis vi ikke kunne fortsætte projekterne.

Ændret besøgstid i Reden

For at kunne yde bedre rådgivning og nå ud til flere kvinder, har vi i samarbejde med Reden ændret vores besøgstid, så vi nu kommer hver torsdag i lige uger fra kl. 15-16. Den nye besøgstid viste sig hurtigt at være langt mere passende for de udsatte kvinder.

MAJ 2015

Første møde i Dialogforummet

Den 29 maj blev det første møde i et nyt dialogforum for alle relevante parter indenfor gældsområdet herunder private og offentlige kreditorer, offentlige myndigheder, frivillige gældsrådgivninger m.v. afholdt hos Finansrådet. DSRF står bag Dialogforummet sammen med Line Barfod.

Gældsrådgivning i Praksis

Efter et vellykket kursus i marts kunne vi i maj igen tilbyde kurset Introduktion til Gældsrådgivning i Praksis. Kurset blev afholdt på Erhvervsakademi Aarhus og blev afholdt af vores gældsleder i Aarhus, Lene.

Møde med Det Kriminalpræventive Råd

Den 18. maj deltog tre politiske konsulenter i et uformelt kaffemøde i København med DKR omhandlende cybercrime og ID-tyveri. Der blev aftalt udveksling af forskningsresultater og meninger til den kommende workshop som DSR i samarbejde med vores Litauiske samarbejdspartner afholder i efteråret.

Henvendelse til Socialordførerne og KL vedrørende udsættelser

På baggrund af den nyligt udsendte rapport fra SFI ”Udsættelse af lejere – udvikling og benchmarking” har Den Sociale Retshjælps Fond sendt en henvendelse til Socialordførerne og til Kommunernes Landsforening, hvor vi påpeger vigtigheden af rådgivning – både af juridisk og gældsmæssig karakter, som et vigtig led i at kunne forhindre udsættelser. Læs henvendelsen i sin fulde længde HER

Vi cykler til arbejde!

I forlængelse af vores fokus på sundhedsfremme på arbejdspladsen, deltog vi i kampagnen “Vi cykler til arbejde” (VCTA). VCTA er arrangeret af Cyklistforbundet og er en fantastisk måde at sætte fokus på sundhed, renere miljø og mindre trængsel på vejene, samtidig med, at vi mulighed for at konkurrere mod andre virksomheder om at cykle flest mulige kilometer.

Femte møde i Arbejdsgruppen om retshjælp

Den 8. maj blev det femte møde i arbejdsgruppen om retshjælp afholdt hos Danske Advokater hvor relevante aktører på området deltog herunder også DSRF.

APRIL 2015

Henvendelse vedrørende zoneforbud

Streetmanagerforeningen og Den Sociale Retshjælps Fond har skrevet en politisk henvendelse vedrørende regeringens nye udspil ”En Ungdom Uden Kriminalitet”. Vi er i særdeleshed kritiske overfor zoneforbuddene, som vi mener rammer de unge på uhensigtsmæssig vis. Du kan læse henvendelsen i sin fulde længde HER

Opfølgende møde med Retten i Aarhus

Den 16 april deltog DSRF i et opfølgende møde omkring et fremtidigt samarbejde med Retten i Aarhus, hvor der blev aftalt mere konkret omkring forskellige samarbejdsmodeller, et samarbejde som DSRF ser meget frem til.  

Konference om ID-tyveri

Vi sendte en politisk konsulent fra Innovationsafdelingen af sted til at holde oplæg ved en konference om ID-tyveri i Litauen d. 16 april, der blev afholdt af den Litauiske forbrugerorganisation. Fokus for konferencen var især på at øge bevidstheden i befolkningen om problematikken, og hvor man kan henvende sig hvis uheldet er ude.

Besøg på Psykiatrisk Center Sct. Hans

Juridisk leder i København Stine Quorning og leder for Fængselsrejseholdet René Filthuth var på besøg på Psykiatrisk Center Sct. Hans tirsdag d. 14. april. Her stod de for undervisning af de ansatte socialrådgivere, inden for gældsområdet.


Fjerde mødet i Arbejdsgruppen om retshjælp

Den 10. april blev det fjerde møde i arbejdsgruppen om retshjælp afholdt hos Danske Advokater hvor relevante aktører på området deltog herunder også DSRF.

MARTS 2015

Rekruttering af nye frivillige

Rekrutteringsperioden for frivillige juridiske managere og gældsmanagere er forløbet rigtig godt, og vi har modtaget mange gode ansøgninger. Vi ser frem til at introducere de nye frivillige til vores arbejde og organisationen. 

Møde med Retten i Aarhus omkring samarbejde

Den 12. marts var DSRF til møde i Retten i Aarhus omkring muligt samarbejde i forbindelse med blandt andet fogedretssager, hvor DSRF har tilbudt at stille materiale såvel som personale til rådighed for borgere i forbindelse med gælds -, og udsættelsessager samt et gældssaneringsprojekt.

DSRF holder oplæg til Ungdomssanktionens temadag

DSRF’s Direktør Sandy Madar afholder oplæg omkring gældsrådgivning i forbindelse med et arrangement af Socialstyrelsen for mentorer, kontaktpersoner m.v. der andre med unge der er blevet tilkendt en ungdomssanktion.

Retshjælpsnetværksmøde i Silkeborg

Den 7. marts var fire repræsentanter fra DSRF til Retshjælpsnetværksmøde i Silkeborg. Her havde vi mulighed for at udveksle erfaringer og visioner i fællesskab med andre retshjælpsorganisationer. Fokus på mødet var den konkrete juridiske rådgivning og de problemer, som kan opstå i forbindelse hermed.

Februar 2015

Tredje møde i Arbejdsgruppen om retshjælp

Den 27 februar blev det tredje møde i arbejdsgruppen om retshjælp afholdt hos Danske Advokater hvor relevante aktører på området deltog herunder også DSRF.

Fra forankring til forandring

Som organisation er vi meget opmærksomme på ikke at stagnere, og vi holder derfor af at imødekomme forandringer, som er gode for organisationen og vores medarbejdere. Derfor var lederen af Sekretariatet samt en enkelt HR- og kommunikationspraktikant til foredrag ved Ingerfair i hvordan man bedst bearbejder modstand mod forandringer.

Charmeoffensiv ved Erhvervsakademiet i Viby

Allerede nu sætter vi ind for at finde efterårssemestrets praktikanter til de forskellige afdelinger. Første uddannelsesmesse er på Erhvervsakademiet. 

HR-morgenmøde

I starten af februar var HR- og kommunikationspraktikanterne, samt deres leder, til et DJØF HR-morgenmøde med fokus på fremtidens ledere og ledelse.  

Oplæg i København 

Den 16. februar blev Den Sociale Retshjælps Fond inviteret af Helhedsplanen i Lundtoftegade til at lave et oplæg vedrørende muligheden for gratis retshjælp. Stine Quorning, Leder af afdelingen i København, stod for oplægget.

Artikel i Københavns Universitetsavis

Den Sociale Retshjælps Fond er blevet interviewet og citeret i artikel udkommet i Københavns Universitetsavis den 13. februar 2015 omhandlende adgangen til gratis retshjælp i København. Artiklen kan findes HER  

Møde i gældsnetværket

Den 5 februar blev der igen afholdt møde i netværket for den offentlige støttede frivillige gældsrådgivning, som denne gang blev afholdt hos Forbrugerrådet.
 

JANUAR 2015

Styregruppemøde med Københavns kommunes Gældsrådgivning

Den 30. januar deltog DSRF i styregruppemøde sammen med Københavns kommune omkring vores fællesprojekt som tilbyder gældsrådgivning til borgere i Københavns kommune som er på overførelsesindkomst samt har gæld til kommunen.

Semesterstart for praktikanter

I forårssemestret 2015 startede hele 36 praktikanter fra forskellige studieretninger hos Den Sociale Retshjælp, de fleste i januar/februar.  Derved kan vi i 2015  i endnu højere grad imødekomme den store efterspørgsel efter gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning.


Møde med Socialstyrelsen

Den 13 januar afholdte DSRF og Streetmanagerforeningen møde hos Socialstyrelsen omkring Streetmanagerforeningens gadearbejde herunder vores arbejde med bandekriminalitet og radikalisering.


Andet møde i Arbejdsgruppen om retshjælp

Den 6. januar blev det andet møde i arbejdsgruppen om retshjælp afholdt hos Danske Advokater hvor relevante aktører på området deltog herunder også DSRF.