Den Sociale Retshjælp anno 2014

Foreningen Den Sociale Retshjælp overgik i januar 2014 til en almennyttig Fond, nemlig Den Sociale Retshjælp Fond. Niels Due Jensen fra Poul Due Jensens Fond tiltrådte i samme forbindelse som bestyrelsesformand for fonden. Bestyrelsen af næstformand jurist Thomas Koldig, revisor Erling Christensen, kunderådgiver Britt Creffield og Christian Olesen som er partner i Rostra Kommunikation.

Ved at overgå til en fond ønsker vi først og fremmest at sikre den bedste rådgivning og sagsbehandling til vores klienter, og dernæst at omstrukturere organisationen og således arbejde hen imod kun at bestå af henholdsvis to store afdelinger Gældsrådgivning og Juridisk rådgivning.

2014 blev også året hvor DSRF startede nyt kursus ”Gældsrådgivning i praksis”. Det nye uddannelsestilbud er målrettet medarbejdere, ledere og andre, som arbejder eller gerne vil arbejde med gældssatte borgere. På kurset lærer man bl.a. at håndtere kreditorer, ringe fogedretten op og skelne mellem relevante og irrelevante informationer i relation til gæld.

Vi har gennem hele året gjort meget for at videreudvikle vores dygtige ledere, praktikanter og frivilliges kompetencer. Kurser i forhandlingsteknik, god rådgivning og fastholdelse af frivillige har været en lille håndfuld af de kompetenceudviklingskurser vi har været på. Vi vil også i 2015 gøre meget for at vores medarbejder bliver tilbudt kurser for derved at skabe gode resultater for den enkelte medarbejder samt hele organisationen.  

I starten af året havde vi vores første besøg af Arbejdstilsynet hvilket var en meget positiv oplevelse. Den Sociale Retshjælp Fond fik ros for at sikre et godt arbejdsmiljø og blev belønnet med en grøn smiley. Vi arbejder fortsat på at få APV som en fast del af større frivillige organisationer, da det i dag ikke er et lovkrav fra arbejdstilsynets side.

2014 var året hvor Digital Post kom på dagsordnen ved DSRF. Da vi dagligt møder mennesker, der ikke har mulighed for at tjekke den digitale postkasse, da de er udsatte på forskellige måder. Vi har på vegne af vores klienter gjort et stort arbejde for at de offentlige instanser også gør et arbejde for at frigive.

Retspolitisk arbejde 2014

Den Sociale Retshjælps Fond deltog i januar til en opstartskonference om kontanthjælpsreformen, som var arrangeret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Formålet med konferencen var at understøtte implementeringen af reformen og fremme fokus på reformens intentioner. På konferencen fortalte den tidligere Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen om de politiske intentioner bag reformen, svarede på spørgsmål og debatterede reformen med deltagerne.

Vores Juridiske rådgivningsteam modtager midler fra Civilsamfundsstrategiens pilotpulje, og vi deltog derfor i et netværksmøde, hvor vi fik diskuteret frivillighed og samskabelse, og herunder hvad der er væsentligt i partnerskabet med det offentlige. Socialstyrelsen har i deres statusrapport for pilotpuljen inkluderet en beskrivelse af Det Juridiske Rådgivningsteam som værende et eksempel på et godt partnerskab, hvilket vi selvfølgelig er glade for og stolte af. Vi har i 2014 haft tilknyttet et stærkt hold af Politiske Konsulenter, der har gjort en stor indsats for, at vi kan få vores værdier på dagsordnen på Christiansborg. Under nyheder for 2014 kan der læses mere om vores arbejde på denne front.

DSRF og vores samarbejdspartnere

2014 var også året, hvor vi fik etableret en del nye gode samarbejder herunder bl.a Kofoeds Skolen, som vi vil aflægge besøg fremover 1 gang om måneden. Vi fik 1 ny henvendelse med hjem den første gang, men forventer naturligvis en stigning når samarbejdet er godt etableret.

Statsfængslet ved Sønder Omme ønsker også et samarbejde med Den Sociale Retshjælps Fond, som skal tilbyde gælds- og juridisk rådgivning til de indsatte. Vi fik 15 nye henvendelser med hjem.

Kirkens Korshærs døgnvarmestue tilbyder selv rådgivning, men ønsker at udvide rådgivningen og er derfor også interesserede i et samarbejde med Den Sociale Retshjælp Fond.

Endnu et samarbejde med Statsfængslet Østjylland, hvor vi også har været ude og lave et oplæg for fængslets socialrådgivere.

Vi startede også et samarbejde op med Reden Aarhus, som udgør en del af vores nye samarbejde med PRO Aarhus-Exit prostitution. Vi fik en enkelt henvendelse med hjem

DSRF i medierne 2014

I starten af 2014 udsendte Den Sociale Retshælp en pressemeddelse vedrørende kvalitetskrav til reshjælp til alle landsdækkende samt andre relevante medier. Kvalitetskrav er nødvendigt for at sikre retssikkerheden i Danmark. Vi vil i de kommende år gøre en større indsats for at få kvalitetskrav på dagsordnen, så landets udsatte borgere får den retshjælp de har behov for.

I Kontants udsendelse om bankernes modregning af sociale ydelser medvirkede direktør Sandy Madar.

Den Sociale Retshjælps Fond var også med i et indslag på TV2 Østjylland, hvor vi fortalte om et nyt gældsrådgivningskursus, som vi startede op i marts 2014 i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus.


Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk