Den Sociale Retshjælp i medierne 2014

 

December


Politiken, d. 7.12.14 (web):

Rådet for Socialt Udsatte og Den Sociale Retshjælp kritiserer Skats 'løntræk' på op til 400 kroner om måneden i udsatte borgeres sociale ydelser. 400 kroner kan være en stor del af den mere dårligt stillede del af befolkningens månedlige rådighedsbeløb. Ordningen bliver nu formentlig udvidet til også at omfatte biblioteksbøder.  


Politiken, d. 6.12.14:

Rådet for Socialt Udsatte og Den Sociale Retshjælp kritiserer Skats 'løntræk' på op til 400 kroner om måneden i udsatte borgeres sociale ydelser. 400 kroner kan være en stor del af den mere dårligt stillede del af befolkningens månedlige rådighedsbeløb. Ordningen bliver nu formentlig udvidet til også at omfatte biblioteksbøder.  


November


P1 Dokumentar, d. 27.11.14:

Personer, der har en perifer tilknytning til bander, bliver tvunget til at afsone på afdelinger med rocker eller bandemedlemmer fordi de (fejlagtigt) er banderegistrerede. Det kan betyde, at der kommer nye bandemedlemmer ud af fængslet, fordi de bliver rekrutteret under afsoning.

Direktør Sandy Madar udtaler sig om den problematiske banderegistrering


Familie Journalen, d. 24.11.14

I en brevkasse spørger en borger, om et boligretligt spørgsmål, hvor socialrådgiveren Gitte Madsen anbefaler den spørgende, at gå til Den Sociale Retshjælp og få rådgivning.


Kontant, DR, d. 20.11.14

Kontant satte bankernes modregning af sociale ydelser under lup. Til programmet var Den Sociale Retshjælp behjælpelig med vores oplevelser af bankernes praksis. Direktør Sandy Madar udtalte sig til Kontant og medvirkede i programmet. Kontants kameraer viste desuden hverdagen hos Den Sociale Retshjælp.


Politiken, 19.11.14

I et debatindlæg af Jørgen A. Horwitz, Finansrådets direktør, gør han det klart, at kritikken af bankerne er yderst alvorligt. Han gør ligeledes opmærksom på den nyopstartede dialog mellem KAB, Den Sociale Retshjælp og Finansrådet for at finde løsninger på låneopkrævningsproblematikken. 


Finans.dk, 19.11.14

Bankernes jerngreb skal kortlægges og derfor er Finansrådet indgået i dialog med KAB og Den Sociale Retshjælp for at afdække de tvivlsomme låneopkrævninger. 

 

Politiken, d. 19.11.14

Politiken har i en artikel om opgør med bankers manglende sociale ansvar bragt nyheden om Finansrådets kontakt til Den Sociale Retshjælp om låneopkrævningerne.


Ritzaus Bureau, d. 19.11.14

Ritzau har ligeledes bragt historien om, at Finansrådet har kontaktet Den Sociale Retshjælp og KAB for at afdække de tvivlsomme låneopkrævninger og finde løsninger. 


Politiken, d. 19.11.14

Politiken bringer en artikel om boligselskabernes ros til bankerne for at imødekomme trængte lejere, som tidligere har været hårdt ramt af de høje renter, som der har været på indskudslån. Finansrådet har kontaktet Den Sociale Retshjælp for at få kortlagt omfanget af de "ulovlige" låneopkrævninger. 


TV-2 Finans, d. 19.11.14

I artiklen rækker Finansrådet ud til Den Sociale Retshjælp for at komme problemet med bankernes fastholdelse af opkrævning af lån og kreditter fra borgere, som er så presset, at de ikke kan betale huslejen. Bankernes ageren er i strid med god bankskik, og presser unødvendigt borgere, som i forvejen er økonomiske trængte. 


dr.dk, d. 19.11.14

Direktør Sandy Madar udtalte sig  om problematikken ved bankerne, som modregner sociale ydelser, hvis borgeren er gældsramt. Det er sager, vi typisk ser hos Den Sociale Retshjælp. 


Jyllands-Posten, d. 1.11.14

Danskere med skrantende økonomi skal frivilligt kunne registrere sig som dårlige betalere i RKI, lyder anbefalingen i en ny gældsrapport. Den Sociale Retshjælp udtaler, at man derved kan afværge store gældsproblemer for dem, der gennemgår en hård periode og derfor er på vej til at tage irrationelle beslutninger.


Oktober

 

P1 Orientering, d. 31.10.14

Direktør Sandy Madar udtrykte i forbindelse med et interview til radioprogrammet P1 Orientering sin tilfredshed med tilkendegivelserne om, at det skal være nemmere for tidligere og nuværende indsatte at komme ud af den gæld, der er foråsaget af sagsomkostninger fra en retssag.   

 

Arbejderen, d. 30.10.14

Den Sociale Retshjælp og Forbrugerrådet tilslutter sig kritikken af de banker, der bliver ved med at hæve månedlige låneafdrag hos borgere, der har mistet jobbet, dagpengene og indkomstgrundlaget.  

 

Bornholms Tidende, d. 30.10.14

En ny gældsrapport anbefaler nemmere adgang til at få gældssanering til gavn for socialt udsatte. Rapporten konkluderer desuden, at gæld er et samfundsmæssigt problem. Sandy Madar fra Den Sociale Retshjælp er fortaler for en permanent gældsrådgivning, der samtidig sikrer høj kvalitet.   

 

Politiken, d. 28.10.14

Også i denne artikel kritiseres bankerne for uhensigtsmæssig modregning af skyldneres løn/ydelse.

 

Politiken (web), d. 28.10.14 

Den Sociale Retshjælp og Forbrugerrådet tilslutter sig kritikken af de banker, der bliver ved med at hæve månedlige låneafdrag hos borgere, der har mistet jobbet, dagpengene og indkomstgrundlaget.

 

Politiken (web), d. 28.10.14

Forgældede danskere fortæller i artiklen, hvordan bankerne presser dem i forhold til at afbetale deres banklån. Den Sociale Retshjælp oplever ligeledes det problematiske i, at bankerne presser folk til at afdrage, selvom de dårligt har til huslejen.  

 

Politiken, d. 25.10.14

Politikens papirudgave af artikel om bankernes pres på skyldnere. Den Sociale Retshjælp finder det kritisabelt, at bankerne i nogle tilfælde forventer, at folk kan leve for 2-3000 kroner i måneden og derfor modregner, så snart der bliver sat penge ind på kontoen. Skats definition på et minimalt rådighedsbeløb er 5.850 kroner for en enlig.   

 

Politiken (web), d. 24.10.14

Ifølge reglerne for god bankskik må bankerne ikke opkræve lån fra borgernes indkomst, "der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren." Direktør Sandy Madar udtaler i artiklen, at bankerne vrider den definition så langt, at svage borgere ikke har penge til de basale behov. Den Sociale Retshjælp foreslår derfor, at man fastsætter et fast rådighedsbeløb, der minimum kræves for at have en beskeden levefod.      

 

Jyllands-Posten, d. 22.10.14

Artikel om den hjælp, der er til rådighed for folk med gældsproblemer i Danmark. Her bliver Den Sociale Retshjælp nævn som en mulighed i Aarhus, hvor vi yder telefonisk rådgivning og hjælp på kontoret. Lettere gældsrådgivning gives til alle, mens mere indgående rådgivning ydes til socialt udsatte.

 

Nørrebro Nordvest Bladet, d. 08.10.14

Avisen har lavet et godt interview med vores direktør Sandy Madar omkring hendes engagement i retshjælpen samt fortæller omkring retshjælpens arbejde med problemstillinger i Danmark. Sandy Madar giver derudover gode råd til folk, som er i tvivl omkring deres rettigheder. 

 

Århus Stiftstidende, d. 07.10.14

Denne dag var der en lille notits om vores ugentlige besøg i Langkærparken samt vores besøg på Tilst Bibliotek d. 7. oktober, hvor vi fortalte om vores gratis rådgivning, hvad enten det handler om kommunale afgørelser, afdragsordninger, boligproblematikker osv. 

 

Jyllands-Posten, d. 07.10.14

Denne dag var der en lille notits om vores ugentlige besøg i Langkærparken samt vores besøg på Tilst Bibliotek d. 7. oktober, hvor vi fortalte om vores gratis rådgivning, hvad enten det handler om kommunale afgørelser, afdragsordninger, boligproblematikker osv. 

 

September  

 

Dinby.dk, d. 30.09.2014

På hjemmesiden var der en lille notits om vores ugentlige besøg i Langkærparken samt vores besøg på Tilst Bibliotek d. 7. oktober, hvor vi fortalte om vores gratis rådgivning, hvad enten det handler om kommunale afgørelser, afdragsordninger, boligproblematikker osv.    

 

AUGUST

 

Kræftens Bekæmpelse, d. 28.08.2014

Kræftens Bekæmpelse ser gerne, at perioden, hvor der ses bort fra efterbetalingen af sociale ydelser, hæves fra to til fem år. Den Sociale Retshjælp har tidligere på året engageret sig i spørgsmålet om efterbetaling af sociale ydelser ved sammen med Kræftens Bekæmpelse og Danske Handicaporganisationer at skrive et åbent brev til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. 

 

JUNI

 

Nordjyske Stiftstidende Vendsyssel, d. 13.06.2014

Exit Prostitution er et projekt, der skal sikre at prostituerede over hele landet får ens tilbud, hvis de ønsker at slippe ud af prostitution. I Aalborg har kommunen lavet en samarbejdsaftale med DGI-huset Nordkraft, så kvinderne kan komme i fitness samt Den Sociale Retshjælp omkring gældsrådgivning.


Nordjyske.dk, d. 11.06.2014

I Aalborg har kommunen lavet en samarbejdsaftale med DGI-huset Nordkraft, så kvinderne kan komme i fitness samt Den Sociale Retshjælp omkring gældsrådgivning i forbindelse med projektet Exit Prostitution.

 

Fagbladet3f.dk, d.11.06.2014

Exit Prostitution er et projekt, der skal sikre at prostituerede over hele landet får ens tilbud, hvis de ønsker at slippe ud af prostitution. I Aalborg har kommunen lavet en samarbejdsaftale med DGI-huset Nordkraft, så kvinderne kan komme i fitness samt Den Sociale Retshjælp omkring gældsrådgivning.

 

Dknyt.dk, d. 11.06.2014

I Aalborg har kommunen lavet en samarbejdsaftale med DGI-huset Nordkraft, så kvinderne kan komme i fitness samt Den Sociale Retshjælp omkring gældsrådgivning i forbindelse med projektet Exit Prostitution.

 

Lokalavisen Aarhus, d. 03.06.2014

MF'er Jeppe Mikkelsen udtaler sig i artiklen om sit samarbejde med Den Sociale Retshjælp. Artiklen handler hvordan folketingspolitikerne tager lokale problematikker med i deres arbejde.

 

MAJ


Avisen.dk, d. 09.05.2014

Regeringen har lavet en aftale med SF og Enhedslisten, så kontanthjælpsmodtagere ikke længere bliver trukket i deres kontanthjælp, når de får efterbetalt fx sygedagpenge. Aftalen gælder fra d. 1. juni. Den Sociale Retshjælp har sammen med Kræftens Bekæmpelse og Danske Handicaporganisationer længe kæmpet for denne ændring. 

 

Avisen.dk, d. 09.05.2014

Direktør i Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om lovændringen om efterbetaling af sociale ydelser. Det er en god nyhed for de borgere som er ramt. Desværre har ændringen ikke tilbagevirkende kraft. 

 

APRIL
 

Samvirke, 25.04.2014

I Samvirkes seneste udgave sættes der fokus på gældsproblematikken og uoverskuelig gæld hos mange danskere. Den Sociale Retshjælp er nævnt i en artikel om de frivillige gældsrådgivninger. Vi hjalp desuden med at finde historier om personer, som har gældsproblemer.

 

Samvirke.dk, 23.04.2014

I Samvirkes seneste udgave sættes der fokus på gældsproblematikken og uoverskuelig gæld hos mange danskere. Den Sociale Retshjælp er nævnt i en artikel om de frivillige gældsrådgivninger. Vi hjalp desuden med at finde historier om personer, som har gældsproblemer.

  

MetroXpress København, 07.04.2014

Gældsplagede danskere nægtes adgang til netbank. Den Sociale Retshjælps direktør, Sandy Madar udtaler sig om dette og mener, at det er et problem, at de gældsramte nægtes adgang.

 

MetroXpress Aarhus/Vest, 07.04.2014

Gældsplagede danskere nægtes adgang til netbank. Den Sociale Retshjælps direktør, Sandy Madar udtaler sig om dette og mener, at det er et problem, at de gældsramte nægtes adgang.


DR P4, d. 04.04.2014

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen vil ændre loven, så efterbetaling af sociale ydelser ikke skal modregnes i kontanthjælpen. Direktør Sandy Madar udtaler sig til Radioavisen og glæder sig over dette, da Den Sociale Retshjælp har fået flere henvendelser fra borgere, som har følt sig uretfærdigt behandlet.

 

P1 Radioavisen, d. 04.04.2014

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen vil ændre loven, så efterbetaling af sociale ydelser ikke skal modregnes i kontanthjælpen. Direktør Sandy Madar udtaler sig til Radioavisen og glæder sig over dette, da Den Sociale Retshjælp har fået flere henvendelser fra borgere, som har følt sig uretfærdigt behandlet.

 

DR P3 Nyheder, d. 04.04.2014

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen vil ændre loven, så efterbetaling af sociale ydelser ikke skal modregnes i kontanthjælpen. Direktør Sandy Madar udtaler sig til Radioavisen og glæder sig over dette, da Den Sociale Retshjælp har fået flere henvendelser fra borgere, som har følt sig uretfærdigt behandlet.

 

Avisen.dk, d. 04.04.2014
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen vil nu ændre loven, så at borgere på kontanthjælp skal have lov at beholde de penge, de får efter klagesager mod kommunen. Direktør i Den Sociale Retshjælp, Sandy Madar finder dette positivt.

Avisen.dk, d. 04.04.2014
Mette Frederiksen vil hjælpe kontanthjælpsmodtagere. De skal ikke have inddraget de penge de får efterbetalt, hvis de får ret i klager over kommunerne. Enhedslisten har netop fremsat forslag om at ændre loven. Direktør i Den Sociale Retshjælp, Sandy Madar udtaler, at det er positivt, at der ser ud til at være et politisk flertal, og at ministeren vil ændre loven.

 
MARTS


Dr.dk, d. 07.03.2014

Artikel om hvordan man får styr på sin gæld - man kan få hjælp hos Den Sociale Retshjælp. 

 

Djurslands Posten, d. 11.03.2014
Den Sociale Retshjælp og Erhvervsakademi Aarhus har i et forsøg på at sikre kvalitet i gældsrådgivningen i Danmark lanceret et nyt kursus i gældsrådgivning.

bt.dk d. 11.03.2014
Martin Franck, juridisk leder af gældsrådgivningen ved Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om de alvorlige psykiske konsekvenser gæld kan have samt hvad der skal til for at forebygge unges gældssætning.

 

Viborg-Folkeblad.dk, d. 11.03.2014
Martin Franck, juridisk leder af gældsrådgivningen ved Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om de alvorlige psykiske konsekvenser gæld kan have samt hvad der skal til for at forebygge unges gældssætning.

Dagens.dk d. 12.03.2014
Martin Franck, juridisk leder af gældsrådgivningen ved Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om de alvorlige psykiske konsekvenser gæld kan have samt hvad der skal til for at forebygge unges gældssætning.

 

Dagbladet Ringkjøbing-Skjern, d. 12.03.2014
Martin Franck, juridisk leder af gældsrådgivningen ved Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om de alvorlige psykiske konsekvenser gæld kan have samt hvad der skal til for at forebygge unges gældssætning.

Jydske Vestkysten, d. 12.03.2014
Martin Franck, juridisk leder af gældsrådgivningen ved Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om de alvorlige psykiske konsekvenser gæld kan have. 

 

Avisen.dk d. 14.03.2014
Tvivlsomme regler koster syge og arbejdsløse fem-ti millioner kroner om året. For når de vinder sager mod kommunerne, mister de i stedet deres kontanthjælp. Nu kræver Kræftens Bekæmpelse, Danske Handicaporganisationer og Den Sociale Retshjælp handling fra Mette Frederiksen, der for otte måneder siden lovede at se på sagen.

 

Avisen.dk d.14.03.2014

Politisk hjælp på vej til ydmygede Pia. Der tegner sig et politisk flertal for at ændre loven om bagudbetalte sociale ydelser. SF, R, DF og EL vil bakke op om en lovændring og vil snakke med Mette Frederiksen om at fremsætte et lovforslag.  

 

EkstraBladet.dk, d. 14.03.2014
Tvivlsomme regler koster syge og arbejdsløse fem-ti millioner kroner om året. For når de vinder sager mod kommunerne, mister de i stedet deres kontanthjælp. Nu kræver Kræftens Bekæmpelse, Danske Handicaporganisationer og Den Sociale Retshjælp handling fra Mette Frederiksen, der for otte måneder siden lovede at se på sagen.

 

Skive Folkeblad, d. 14.03.2014
Tvivlsomme regler koster syge og arbejdsløse fem-ti millioner kroner om året. For når de vinder sager mod kommunerne, mister de i stedet deres kontanthjælp. Nu kræver Kræftens Bekæmpelse, Danske Handicaporganisationer og Den Sociale Retshjælp handling fra Mette Frederiksen, der for otte måneder siden lovede at se på sagen.

 

TV2/Finans Online, d. 14.03.2014
Kræftens Bekæmpelse, Danske Handicaporganisationer og Den Sociale Retshjælp anklager beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) for at sidde på hænderne i en sag, hvor alvorligt syge og svage borgere snydes for penge på grund af kommunale fejl.


Cancer.dk (Kræftens Bekæmpelse), d. 14.03.2014
En klage over fejl i den kommunale sagsbehandling, kan nogle gange slet ikke betale sig. Får man medhold og efterbetalt de penge, man havde krav på - ja så kan kommunen modregne dem i ens nuværende kontanthjælp. Den Sociale Retshjælp, Kræftens Bekæmpelse og Danske Handicaporganisationer har derfor sendt et åbent brev til Beskæftigelsesministeren.

 

Mx.dk (MetroXpress), d. 18.03.2014
Hvis man vinder en ankesag mod kommunen og f.eks. får efterbetalt de sygedagpenge, man i første omgang havde krav på, får man modregnet denne ”formue” i sin kontanthjælp. Den Sociale Retshjælp, Kræftens Bekæmpelse og Danske Handicaporganisationer mener, at det, at man bliver straffet, når man vinder en ankesag, strider mod den almindelige retsopfattelse.

 

Metroxpress (trykt udgave) d. 19.03.2014
Hvis man vinder en ankesag mod kommunen og f.eks. får efterbetalt de sygedagpenge, man i første omgang havde krav på, får man modregnet denne ”formue” i sin kontanthjælp. Denne praksis vil Den Sociale Retshjælp, Kræftens Bekæmpelse og Danske Handicaporganisationer have lavet om.
 

metroXpress Aarhus/Vest MetroXpress København, 24.03.2014
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) har ingen hjælp til de syge danskere, som kommunerne snyder for sygedagpenge. Det undrer Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælp, at Mette Frederiksen ikke mener, at hun kan finde et politisk flertal, når et flertal af arbejdsmarkedsordførerne har udtalt sig positivt om at finde de 5-10 millioner kroner årligt.
 

MX.dk (MetroXpress), 27.03.2014

Artikel om at banker nægter NemKonto til gældsplagede danskere. Vores direktør Sandy Madar udtaler sig i artiklen og undrer sig over, at ingen gør noget ved det. Konsekvensen er, at borgere, der er socialt udsatte, ikke kan få en konto til at modtage deres løn eller overførselsindkomst. 


metroXpress Aarhus/Vest / metroXpress København, 27.03.2014
Artikel om at fattige ofte bliver nægtet en NemKonto, når de henvender sig til bankerne, selv om det er ulovligt. Den Sociale Retshjælp får ofte henvendelser om dette problem. Vores direktør Sandy Madar udtaler sig i artiklen  og undrer sig over, at ingen gør noget ved det. Konsekvensen er, at borgere, der er socialt udsatte, ikke kan få en konto til at modtage deres løn eller overførselsindkomst.  

TV2 Finans, 27.03.2014
Artikel om at banker nægter NemKonto til gældsramte. Der henvises til artiklen fra MetroXpress. 
 

FEBRUAR

 

Jyllands-Posten, d. 04.02.2014

Den Sociale Retshjælp og Erhvervsakademi Aarhus vil uddanne gældsrådgivere for at sikre kvaliteten af gældsrådgivning.

 

Information, d. 10.02.2014

Ilona fik hjælp af Den Sociale Retshjælp til at få styr på sine problemer.

 

TV2 Lorry, d. 10.02.2014

Tv-indslag: "Meningsmaskinen". Martin Franck, leder af Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning, udtaler som om problematikken omkring overgældsætning.

 

Magasinet Penge, d. 12.02.2014

Tv-indslag: "Gæld ude af kontrol". Sandy Madar, direktør for Den Sociale Retshjælp, udtaler sig om konsekvenserne af overgældssætning både for den enkelte borger og samfundet generelt.

 

Dinby.dk d. 27.02.2014

Den Sociale Retshjælp laver i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus et kursus i gældsrådgivning.

 

Posten Djursland, d. 27.02.2014

Den Sociale Retshjælp laver i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus et kursus i gældsrådgivning.

 

JANUAR

 

TV2 Østjylland, d. 06.01.2014

Tv-indslag: "Styr på økonomien". Martin Franck, leder af Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning, forklarer hvad gældsrådgivning er, hvem der kan få hjælp og hvad man kan få hjælp til samt de typiske problemer, de støder på hos Gældsrådgivningen.

 

TV2 Nyhederne, d. 08.01.2014

Den Sociale Retshjælp udtaler sig om, hvorfor rekordmange ældre er forgældede. 

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk