2014

NOVEMBER 2014

Netværksmøde om forankring af projekter

Direktør Sandy Madar og to politiske konsulenter deltog i et møde afholdt af Socialstyrelsen, hvor deltagerne kunne dele erfaringer om projekter baseret på frivillighed.

Den Sociale Retshjælp i Kontant

I Kontants udsendelse om bankernes modregning af sociale ydelser medvirkede Direktør Sandy Madar

Gældskonference
Den Sociale Retshjælp deltog, da  Rådet for Socialt Udsatte afholdt en konference om gæld i det danske samfund på baggrund af en udarbejdet rapport. 

Etik-arrangement
Den Sociale Retshjælp deltog d. 11. november i et arrangement om etiske regler for retshjælpsorganisationer. Her deltog flere retshjælpsorganisationer i en debat om de etiske problemer, man kan komme ud for som rådgiver. Samtidig deltog Advokatsamfundet og fortalte om god skik for advokater. 

OKTOBER 2014 

Minipraktik

Onsdag den 29. oktober havde vi besøg af en finansbachelorstuderende fra Erhvervsakademi Aarhus. Vedkommende var på besøg, i forbindelse med den såkaldte “minipraktik”, hvor de studerende skal få et indblik i Den Sociale Retshjælps arbejdsopgaver samt hvilke muligheder der er for senere praktikforløb.

Møde med Horsens Kommune

Horsens Kommune har rettet henvendelse til Den Sociale Retshjælp i forbindelse med deres ungeprojekt. I første omgang, skal de unge i projektet lære Den Sociale Retshjælp at kende, og efterfølgende vil der være mulighed for rådgivning. Mødet gik derfor på, at planlægge og koordinere et kommende oplæg, omkring, hvilken hjælp Den Sociale Retshjælp kan tilbyde.

Joan-Søstrenes 35 års jubilæum

Hos Den Sociale Retshjælp værdsætter vi vores samarbejdspartnere og organisationer, vi kan sparre med. Det er grunden til, at vi var med til 35 års jubilæum hos Joan-Søstrene, som afholdte et hyggeligt arrangement på Kvindemuseet med interessante oplægsholdere og gode debatter.

Uforpligtende møde med Fundamentet

Torsdag den 23. oktober var vi til et uforpligtende møde med Fundamentet. Det er en forholdsvis ny organisation som arbejder for at skabe opmærksomhed omkring socialt udsatte borgere. Bl.a. tilbyder Fundamentet forskellige behandlinger og afholder endvidere en del arrangementer, f.eks. en åben juleaften. Mødet gik på at lære hinanden bedre at kende som organisationer, således vi kan benytte hinandens tilbud fremadrettet.
 

Opfølgende møde med Statsfængslet Østjylland

Onsdag den 22. oktober var juridisk leder Marie-Louise Johannsen og gældsleder Lene Dall-Hansen til opfølgende møde med Statsfængslet Østjylland. Vi afholdte bl.a. et oplæg for fængslets socialrådgivere, således de ved, hvordan de kan benytte Den Sociale Retshjælp fremadrettet. Endvidere kom de sidste detaljer på plads, således vi er helt klar til det første besøg tirsdag den 4. november.

Gældsrådgivningskursus
Den Sociale Retshjælp afholdte den 20. og 21. oktober kurset “Gældsrådgivning i praksis” i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus. Her deltog socialrådgivere, sagsbehandlere og andre, der var interesserede i at forbedre deres faglige viden omkring gældsrådgivning, således de bedre kan hjælpe borgere, der har gældsproblemer. 

Politisk henvendelse vedrørende Radikale Venstres udspil til en retspolitisk reform

Den Sociale Retshjælp har sendt en politisk henvendelse til Folketingets Socialudvalg og Retsudvalg for at give udtryk for vores mening omkring reformen og det videre arbejde med retssikkerheden. Læs vores politiske henvendelse HER

Eksternt Nyhedsbrev Oktober 2014
Nyhedsbrevet omhandler denne gang problemstillinger vedrørende bolig. Du kan læse omkring unges kendskab til deres rettigheder, samt en beretning om et ungt pars oplevelse med udsættelse fra deres lejlighed. Du kan læse vores nyhedsbrev HER

Nyt samarbejde med Kirkens Korshærs døgnvarmestue

Tirsdag den 7. oktober var gældsleder Lene Dall-Hansen til et indledende møde omkring et nyt samarbejde mellem Den Sociale Retshjælp og Kirkens Korshærs døgnvarmestue.

Kirkens Korshær er en social og folkekirkelig hjælpeorganisation, hvor en del af hjælpearbejdet består af en døgnvarmestue i Nørre Allé 25 i Aarhus. Døgnvarmestuen tilbyder selv rådgivning, men er ved at udvikle rådgivningen, og ville i den forbindelse gerne starte et samarbejde med Den Sociale Retshjælp.

På mødet blev der både talt om mere overordnede ting omkring rådgivningen som Den Sociale Retshjælp skal stå for, men også mere lavpraktiske ting omkring samarbejdet.

Besøgene kommer frem over til at foregå den sidste torsdag i hver måned mellem kl. 10 og kl. 12, første gang torsdag den 30. oktober. Vi glæder os meget til at få samarbejdet op at køre.

Netværksmøde i Silkeborg

Den Sociale Retshjælp deltog den 1. oktober i et netværksmøde, afholdt af Foreningen Far, i Silkeborg. Formålet med mødet var at møde andre organisationer, som arbejder frivilligt for borgerne i samfundet, og udveksle ideer og erfaringer. Der blev skabt kontakt til andre organisationer, og Den Sociale Retshjælp ser frem til samarbejdet med organisationerne. 

Nye frivillige

Den Sociale Retshjælp kan i oktober byde 9 nye Juridiske Managere velkommen til afdelingen i Aarhus og 4 Gældsmanagere samt 6 Socialmanagere til receptionen. Vi er meget glade for den store interesse for at give en hånd med i arbejdet med at sikre kvalificeret juridisk rådgivning og gældsrådgivning.

SEPTEMBER 2014


Indledende møde med Statsfængslet Østjylland

Tirsdag den 30. september var vi til det indledende møde om et kommende samarbejde med Statsfængslet Østjylland. Vi talte om samarbejdsaftalen samt om de praktiske forhold omkring de kommende rejseholdsbesøg. Det første rejseholdsbesøg bliver den 4. november. Den mellemliggende periode skal bruges til at få de sidste detaljer på plads, samt et oplæg for fængslets socialrådgivere.

Den Sociale Retshjælp til Frivillig Fredag
Den Sociale Retshjælp deltog den 26. september med en stand ved Frivillig Fredag på Store Torv i Aarhus. Tre medarbejdere fra Den Sociale Retshjælp stod klar til en snak med besøgende om vores arbejde og det at være frivillig hos Den Sociale Retshjælp. 

Gældsrådgivning i praksis – styrk dine kompetencer inden for privatøkonomisk rådgivning

Den Sociale Retshjælps Fond tilbyder kursus for dig, der gerne vil lære at yde grundlæggende og professionel gældsrådgivning. Undervisningen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Søndervej 8, 8260 Viby J. Undervisningen afholdes d.20. og d. 21. oktober kl. 9:00-16:00. Læs mere HER. Tilmeldning kommer senere.

Besøg af journalist fra Erhvervsakademi Dania, Silkeborg

Onsdag den 24. september havde vi besøg af en journalist fra Erhvervsakademi Dania, Silkeborg. Hun interviewede Louise Svensson og Maria Feldt Nielsen som er nuværende praktikanter fra netop Erhvervsakademi Dania, Silkeborg. Interviewene skal bruges til at give potentielle arbejdsgivere et billede af, hvad finansøkonomer kan, samt kommende praktikanter et billede af hvordan det er, at være i praktik hos Den Sociale Retshjælp.

Interviewene kom godt omkring alle forhold, og vi ser frem til det endelige resultat.

Retshjælpsnetværksmøde i Aarhus

Den Sociale Retshjælp var lørdag den 20. september vært for et retshjælpsnetværksmøde i Folkestedets lokaler i Aarhus. Til mødet deltog 9 retshjælpsorganisationer, hvor fremtiden for netværket blev diskuteret. 

Konference om it-sikkerhed på Christiansborg
Tirsdag d. 16.  deltog den Sociale Retshjælps fond i en konference om it-sikkerhed, arrangeret af bl.a. PROSA og DM. Formålet var at få vores mærkesager klargjort for de fremmødte politikere og interessepersoner. Der blev diskuteret retssikkerhed i en digitaliseret verden, id-tyveri og meget mere.  

Praktikmesse Erhvervsakademi Dania i Silkeborg
Fredag den 12. september deltog gældsleder Lene Dall-Hansen og praktikant Louise Svensson i praktikmesse på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg. De studerende havde til messen mulighed for at tale med repræsentanter fra forskellige virksomheder med henblik på at snuse til, hvor de ønsker at komme i praktik til efterårssemestret 2015. Den Sociale Retshjælp deltog for at hverve praktikanter, og vi fik talt med en masse interesserede studerende.

Første rejseholdsbesøg hos Reden Aarhus

Onsdag den 10. september havde vi første rejseholdsbesøg hos Reden Aarhus, som udgør en del af vores nye samarbejde med PRO Aarhus-Exit prostitution. Vi blev taget godt imod, og fik en enkelt ny henvendelse.

Fremadrettet er besøgene fast onsdage i lige uger.


Møde om gældsrådgivning i Københavns kommune 

Torsdag d. 4 september 2014

Den Sociale Retshjælps Fond deltager i et møde med Københavns økonomiske rådgivning om rammer for rådgivning samt muligheder for fremtidigt samarbejde, til gavn for borgerne i København og på sigt også gerne alle landets borgere.

Studenterrådets studiemesse 2014

Den 1.-3. september deltog vi i Studenterrådets studiemesse på Aarhus Universitet, hvor vi havde fået tildelt en stand i vandrehallen. På vores stand var en juridisk manager og en HR- og kommunikationsmedarbejder til stede for at besvare spørgsmål fra eventuelle kommende frivillige og praktikanter samt for at udbrede kendskabet til organisationen. 

Indvielse af “Guldhuset”

Onsdag den 3. september var gældsleder Lene Dall-Hansen samt HR- og kommunikationspraktikant Malene Bro til indvielse af Erhvervsakademi Aarhus’ nye “Guldhus”. Eftermiddagen bød på flere festlige indslag, bl.a. musikalsk underholdning af De Eneste To samt filosofisk indlæg ved Morten Albæk, Group Senior Vice President hos Vestas samt professer ved Aalborg Universitet.

Første rejseholdsbesøg hos Kofoeds Skole

Onsdag den 3. september var Det Juridiske Rådgivningsteam på det første rejseholdsbesøg hos Kofoeds Skole. De havde glædet sig meget til besøget, og der var to nye henvendelser.

Fremadrettet er besøgene fast hver den første onsdag i måneden.

AUGUST 2014

Første rejseholdsbesøg hos Statsfængslet ved Sønder Omme

Torsdag den 28. august var Fængselsrejseholdet på det første rejseholdsbesøg hos Statsfængslet ved Sønder Omme. Vi startede sagen med en kort rundvisning. Herefter afholdte de et kort oplæg om hvilke gældsproblematikker og juridiske problematikker som Den Sociale Retshjælp kan være behjælpelige med. Vi sluttede dagen af med at besøge de enkelte afdelinger, hvor vi i alt tog imod 15 nye henvendelser.

Både de ansatte og indsatte var meget glade for vores besøg, og ser alle frem til et godt samarbejde. Besøgene finder frem over sted den sidste torsdag i måneden.

Folkemøde i beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune
Den 22. august deltog Den Sociale Retshjælps fond i Folkemøde i BEF. Det er den faglige dag for personalet i beskæftigelsesforvaltningen. Sandy holdt oplæg om gældsrådgivning, for at give de ansatte i kommunen et billede af, at gældsrådgivning ikke er simpelt og noget enhver socialrådgiver kan give sig i kast med.

Samarbejdsmøde med Økonomisk Rådgivning hos Ydelsescenter Aarhus

Torsdag den 28. august var gældsleder Lene Dall-Hansen til samarbejdsmøde på Ydelsescenter Aarhus. Beskæftigelsesforvaltningen ved Aarhus Kommune har ansat en økonomisk rådgiver, som skal yde økonomisk rådgivning til unge under 30 år, som modtager forsørgelseshjælp i Ydelsescenter Aarhus.

Til mødet deltog en række gældsrådgivningstilbud i Aarhus, og der blev bl.a. talt om, hvorledes vi kan bruge hinanden fremadrettet.

Høringssvar: Samskabelse i Velfærdslaboratorium
Den Sociale Retshjælps Fond har indgivet høringssvar til Magistraten for Sundhed og Omsorg og Magistraten for Sociale Forhold og beskæftigelse, der har udsendt et udkast kaldet Samskabelse i Velfærdslaboratorium. Magistraternes forslag går på at ændre De Sociale Forbrugerråd til et velfærdslaboratorium med deltagelse fra frivillige foreninger, borgere, pårørende og virksomheder. Den Sociale Retshjælps Fonds inputs er overordnet 1) Større forpligtende inddragelse og 2) Klarere struktur. Høringssvaret kan læses HER.

Karrieredage på EAAA (Erhvervsakademi Århus)

Den 14.-15. august var vi til karrieredage på EAAA. Torsdag den 14. holdte vi et oplæg for skolens studerende om at være i praktik hos DSR, og fredag var vi en del af en større messe.

JULI 2014

Opfølgende møde med PROAarhus

Torsdag den 31. juli var gældslederne Anne Louise Jahnsen og Lene Dall-Hansen til opfølgende møde med PROAarhus samt Reden Aarhus, hvor rejseholdsbesøgene skal foregå.

Der blev talt om samarbejdsaftalen samt rammerne for rejseholdsbesøgene.

Den endelige samarbejdsaftale foreligger endnu ikke, men der er allerede sat dato for det første rejseholdsbesøg, som skal foregå den 3. september 2014. Vi glæder os meget til at få samarbejdet op at køre.

Streetmanagerprojektet får tildelt 300.000 kr.

Den Sociale Retshjælps fonds projekt Fængselsrejseholdet, får tildelt 300.000 kr. fra Socialministeriet til vores Streetmanagerprojekt målrettet kriminelle og kriminalitets truede unge.

JUNI 2014

Oplæg om Den Sociale Retshjælps indsats i forhold til brugere med anden etnisk baggrund end dansk

Tirsdag den 24. juni 2014 var juridisk leder Mai Melgard og gældsleder Lene Dall-Hansen inviteret på besøg hos et netværk af bostøtter, som arbejder med ikke etniske danskere. Bostøtterne møder i deres daglige arbejde mange spørgsmål omkring opholdstilladelse, statsborgerskab mv. De ønskede derfor et oplæg omkring disse emner, herunder også hvad Den Sociale Retshjælp kan tilbyde af rådgivning og sagsbehandling inden for disse områder.

Indledende møde med Statsfængslet ved Sønder Omme

Onsdag den 18. juni 2014 var juridisk leder Marie-Louise Johannesen og gældsleder Lene Dall-Hansen til møde med Statsfængslet ved Sønder Omme. Statsfængslet ønsker et samarbejde med Den Sociale Retshjælp, som skal tilbyde de indsatte juridisk rådgivning og gældsrådgivning. Vi talte om de praktiske detaljer for samarbejdet, herunder fordelingen af medarbejderne ved rejseholdsbesøgene samt hvorledes det praktiske system for booking af samtaler med managerne skal sammensættes. Vi forventer, at det første besøg bliver torsdag den 28. august 2014.

Indledende møde med PROAarhus

Torsdag den 12. juni 2014 var gældsleder Lene Dall-Hansen og administrationsansvarlig Betina Kilstrand til møde med repræsentanter fra PROAarhus. PROAarhus yder støtte og vejledning til mænd og kvinder, som vil ud af prostitution eller ønsker at forbedre tilværelsen under prostitution. De ønsker et samarbejde med Den Sociale Retshjælp, som skal tilbyde de tilknyttede borgere juridisk rådgivning og gældsrådgivning. Vi talte bl.a. om målgruppen og de mere praktiske detaljer.

Der foreligger endnu ikke en endelige samarbejdsaftale, men vi arbejder på at få aftalen i hus inden sommerferien, således Den Sociale Retshjælps opsøgende besøg kan starte umiddelbart efter sommerferien.


Møde med Center for Myndighed

Fredag den 6. juni var gældsleder Lene Dall-Hansen og politisk konsulent Christian Augustesen til møde med Center for Myndighed. Fokus var på mulighederne for at forlænge samarbejdet, når den nuværende aftale udløber i juni 2015. Vi talte bl.a. om puljemidler (offentlige og private) samt ansøgningsforløbet. Det er endnu ikke fuldt afklaret, hvorledes det fremtidige samarbejde vil se ud, men begge parter er meget interesserede i at fortsætte.

Eksternt nyhedsbrev juni 2014

Den Sociale Retshjælps eksterne nyhedsbrev har denne gang fokus på stalking og de konsekvenser, udfordringer og problemer, det giver, samt ofrenes behov for bedre sagsbehandling. Du kan læse nyhedsbreveHER.

Svar fra Justitsministeriet på vores høringssvar vedrørende ny bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer mv.

Den 4. juni svarede Justitsministeriet på vores høringssvar vedrørende den nye bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer mv. Du kan læse svaret her.

Informationsmøde om Digital Post

Tirsdag d. 3. juni deltog juridisk leder Mai Meldgard og politisk konsulent Christian L. Augustesen i et informationsmøde om Digital Post på Aarhus Rådhus. Mødet blev afholdt af Digitaliseringsstyrelsen. Der var især fokus på hvordan det rent praktisk kommer til at fungere på E-boks og borger.dk. Desuden blev der informeret om mulighederne for fritagelse, hvilket især kan være relevant for socialt udsatte og hjemløse. 

MAJ 2014

Kursus i rekruttering af unge frivillige

Mandag d. 19. maj deltog to medarbejdere fra Sekretariatet i Aarhus i kurset “Flere unge frivillige – sådan gør du”, som blev afholdt af Center for frivilligt socialt arbejde. Kurset var meget brugbart, og de vendte hjem med konkrete redskaber til, hvordan man kan tiltrække og fastholde nutidens unge.

Møde med Socialstyrelsen

Mandag den 19. maj var Politisk Konsulent Camilla Johansen og Direktør Sandy Madar til møde med Socialstyrelsen vedrørende projekt Streetmanagers. I mødet deltog også flere af Streetmanagerne selv. Her blev det diskuteret, hvordan projekt Streetmanagers kan hjælpe de kriminelle og kriminalitetstruede unge i de udsatte boligområder til en bedre fremtid. Socialstyrelsen var meget interesseret i projektet og vi glæder os til at se, hvor dialogen fører hen.

Høringssvar til ny bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer mv. 

Den Sociale Retshjælps Fond har mandag d. 19. maj sendt et høringssvar af sted til Civilstyrelsen. Høringssvaret indeholder vores kommentarer til en ny bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter samt bekendtgørelsen om revisionsinstruks. Læs høringssvaret her

Donation fra Grundfos

Torsdag den 15. maj modtog vi med stor glæde en donation fra Grundfos bestående af diverse brugte kontormøbler, blandt andet billeder, lamper, kontorstole, skriveborde mv. Vi siger stort tak for de mange møbler! 

Møde i Gældsnetværket FRIGÆLD

Fredag den 9. maj var juridisk leder Martin Franck, gældsleder Lene Dall-Hansen samt Christian Augustesen og Camilla Johansen (politiske konsulenter) til gældsnetværksmøde. Netværket består af i alt 11 frivillige gældsrådgivninger, som mødes ca. 2 gange årligt, for at udveksle erfaringer og diskutere aktuelle emner. Denne gang blev mødet afholdt af Den Sociale Retshjælp i Erhvervsakademi Aarhus’ lokaler. Dagsordenen indeholdt bl.a. et oplæg af lektor Tanja Jørgensen (Aarhus Universitet) om kviklån samt oplæg om gældsrådgivning i praksis og certificering af rådgivere. Alt i alt var det et rigtig fint netværksmøde, hvor vi fik udvekslet erfaringer og diskuteret aktuelle emner.

Temadag om kriminalitetstruede unge

Onsdag den 7. maj tog Politisk Konsulent Camilla Johansen til Aalborg for at deltage i en temadag om kriminalitetstruede unge arrangeret af Anke- og Socialstyrelsen. Mødet havde fokus på, hvordan kommunerne håndterer de kriminalitetstruede unge og hvad der i fremtiden skal gøres for at forebygge kriminalitet. 

Besøg i Folketinget 

Tirsdag d. 6. maj deltog leder af Den Sociale Retshjælp i København, Stine Quorning og politisk konsulent Christian Lundegaard Augustesen i et politisk samråd som tilhørere. Samrådet var med erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen, som skulle svare på, hvad regeringen vil gøre ved de høje renter på kviklån. Inden samrådet besøgte vi Dansk Folkepartis forbrugerordfører Mette Hjermind Dencker, som havde stillet spørgsmålet til ministeren. I den forbindelse fik vi også fortalt lidt om Den Sociale Retshjælps arbejde og vi fik en rundvisning på Borgen. 

Kursus i Crowdfunding

Tirsdag den 6. maj deltog Politiske Konsulenter Camilla Johansen og Louise Kamstrup i et kursus om Crowdfunding i Frivilligcentret. Crowdfunding er en alternativ måde at indsamle donationer til sine projekter, hvor det er almindelige mennesker, der donerer af egen lomme. Der blev diskuteret hvorvidt denne metode kunne bruges til at støtte de forskellige projekter i de frivillige organisationer.

Den Sociale Retshjælp bliver syv år
Den 2. maj fejrede Den Sociale Retshjælp sin syvårs fødselsdag med en sammenkomst på kontoret i Aarhus. Mange tak for deltagelse og opmærksomhed til alle, der var med til at fejre dagen. 

Jurist søges i Aarhus

Vi søger i øjeblikket en jurist med gode lejeretlige kompetencer til en løntilskudsstilling. Læs mere her.

APRIL 2014

Karriere- og praktikdag på Erhvervsakademi Dania i Hobro
HR- og kommunikationsmedarbejder Line Bildsøe og afdelingsleder Lene Dall-Hansen deltog fredag d. 2. maj i en praktikmesse for de studerende på finansøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi Dania i Hobro. De studerende havde til messen mulighed for at tale med repræsentanter fra forskellige virksomheder med henblik på at snuse til, hvor de ønsker at komme i praktik til forårssemestret 2015. Den Sociale Retshjælp deltog for at hverve praktikanter, og vi fik talt med en masse interesserede studerende, og fik også en stak ansøgninger med tilbage til Aarhus. 

Donation fra IBM

Vi har med stor glæde modtaget en donation i form af to SPSS licenser fra IBM. Licenserne er tilegnet vores retspolitiske arbejde og vil hermed blive brugt af vores Innovationsafdeling i deres dokumentationsarbejde.  

Eksternt nyhedsbrev april 2014

Det eksterne nyhedsbrev har i denne omgang fokus på gæld og de problemer, som gæld medfører for borgerne og for samfundet som helhed. Læs nyhedsbrevet her.

Netværksdag med Åben Konfliktrådgivning i Århus

Torsdag den 24. april deltog to Politiske Konsulenter fra Innovationsafdelingen i et netværksmøde omhandlende konflikthåndtering i Frivilligcenter Aarhus. Kurset havde fokus på, hvordan diverse frivillige organisationer håndterer konflikter både mellem medarbejdere og brugere og medarbejdere selv i hverdagen.  

Kursus i fundraising 

Mandag d. 28. april var administrativ leder Betina Kilstrand og politisk konsulent Christian Augustesen til kursus i fundraising hos Frivilligcenter Aarhus. Ved kurset var fokus især på hvilke fonde og puljer, man kan søge, når man udfører frivilligt socialt arbejde. Herudover var der brugbare råd til, hvad ‘den gode ansøgning’ bør indeholde.

Company Day

Erhvervsakademi Aarhus havde torsdag d. 15. april inviteret os til praktikantarrangementet Company Day. Praktikanterne Annika Joensen og Line Kloch deltog med det formål at rekruttere nye praktikanter som Webudviklere og Multimediedesignere for efterårssemesteret 2014. Det var et vellykket arrangement, og vi ser frem til at modtage ansøgninger fra de mange studerende.

Politisk henvendelse vedrørende efterbetaling af sociale ydelser

Vi har sammen med Kræftens Bekæmpelse og Danske Handicaporganisationer sendt en politisk henvendelse til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Læs henvendelsen HER. De tre organisationer har ligeledes udsendt en pressemeddelelse der kan læses HER.

Nyt samarbejde med Kofoeds Skole

Det Juridiske Rådgivningsteam har etableret et samarbejde om opsøgende retshjælp med Kofoeds Skole. I april er der planlagt to præsentationsmøder på Kofoeds Skole, hvor personale og elever vil blive introduceret for vores samarbejde. Herefter vil vi fremover besøge skolen en gang om måneden. Læs mere om vores samarbejde med Kofoeds Skole her.

Kursus i rekruttering via sociale medier

To medarbejdere fra Sekretariatet i Aarhus deltog torsdag d. 10 april i et kursus om brugen af sociale medier til rekruttering af frivillige. Kurset, som blev afholdt af Center for frivilligt socialt arbejde, var meget lærerigt, og desuden var der rig lejlighed til erfaringsudveksling med deltagerne fra de andre organisationer.

Foredrag ved Jens Arentzen

Den 1.april var leder af afdelingen i København, Stine Quorning, samt HR- og kommunikationsmedarbejder, Abinaya Kandasamy, til et foredrag på Copenhagen Business Academy, hvor Jens Arentzen var foredragsholder. Foredraget, ”Kunsten at flytte dine medarbejdere” tog udgangspunkt i ledere og HR-medarbejdere og måden, hvorpå disse kommunikerer med medarbejderne. Jens talte blandt andet om, hvordan ledere og HR-medarbejdere kan bevare overblik og engagement og samtidig være inspirerende for deres ansatte. Det gav Stine og jeg redskaber til at styrke den måde, som vi håndterer medarbejderne på i relation til kommunikation og opretholdelse af motivation.

MARTS 2014

Møde hos Digitaliseringsstyrelsen

Mandag den 3. marts var Den Sociale Retshjælp, sammen med en række andre brugerorganisationer, inviteret til dialogmøde hos Digitaliseringsstyrelsen, hvor der blev diskuteret, hvordan man forhindrer, at socialt udsatte bliver hægtet af digitaliseringsbølgen.

Nye frivillige

Den Sociale Retshjælp har nu afsluttet forårets ansættelsesrunde for frivillige og kan i marts byde 16 nye Juridiske Managere velkommen til afdelingen i København og 3 Gældsmanagere samt 16 Juridiske Managere velkommen i Aarhusafdelingen. Vi er meget glade for den store interesse for at give en hånd med i arbejdet med at sikre kvalificeret juridisk rådgivning og gældsrådgivning.

Nyt kursus i gældsrådgivning

Den 4., 5. og 28. marts afholder Den Sociale Retshjælp kurset ”Gældsrådgivning i praksis” i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus. Kurset er et nyt uddannelsestilbud rettet mod bostøtter, kontaktpersoner, socialrådgivere og lignende, som gerne vil blive bedre til at yde grundlæggende gældsrådgivning. Målet med kurset er at sikre og forbedre kvaliteten af gældsrådgivning i Danmark.

Den Sociale Retshjælp til informationsmøde hos SKAT

Torsdag d. 6. marts var juridisk leder Lene Dall-Hansen og politisk konsulent Christian L. Augustesen til informationsmøde for revisorer og rådgivere hos SKAT for at høre om nye regler på skatteområdet og nye tiltag i TastSelv. Det mest relevante for Den Sociale Retshjælp på dette møde, var især at der kommer en ny rubrik på årsopgørelsen, som viser ‘renteudgifter af offentlig gæld’, desuden at TastSelv-koden er på vej til at blive udfaset. Desuden hørte vi, at SKAT planlægger, at genindføre ‘restance-knappen’ i TastSelv, så man kan se hvor den samlede restance til det offentlige.

Oplæg om kontanthjælpsreform

Tirsdag den 11. marts var juridisk leder Mai Meldgard ude at holde et oplæg for beboerne i Langkærparken vedrørende den nye kontanthjælpsreform, og hvordan ændringerne kan komme til at påvirke beboerne. Boligområdet har mange udfordringer og er på grænsen til at være et udsat boligområde. Langkærparken tilbyder beboerne forskellige aktiviteter såsom lektiehjælp, motionsklub, pool klub og retshjælp, hvor Den Sociale Retshjælp kommer ind i billedet. Den Sociale Retshjælp besøger hver måned boligparken for at yde opsøgende juridisk rådgivning til de beboere som møder op. Her tager vi imod både eksisterende klienter og nye henvendelser. Læs mere om vores besøg i Langkærparken her.

Teamdag hos Socialstyrelsen vedrørende ungdomssanktion

Den Sociale Retshjælp deltog den 11. marts i Socialstyrelsens årlige teamdag vedrørende Ungdomssanktionen i Odense på Fyn.

Møde med Ydelsescentret

Den Sociale Retshjælp deltog den 12. marts i et møde med Ydelsescentret ved Aarhus Kommune med henblik på et muligt fremtidigt samarbejde vedrørende gældsrådgivning målrettet unge på kontanthjælp.

Samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Den Sociale Retshjælp er i marts blevet godkendt som praktiksted for studerende fra kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Vi ser meget frem til samarbejdet, som betyder, at de kommunikationsstuderende fremover vil kunne hjælpe vores Innovationsafdeling til at formidle vores budskaber endnu klarere, så vi kan varetage vores målgruppers interesser bedst muligt.

Nyt samarbejde med Ungeindsatsen

Den Sociale Retshjælp har i marts startet et samarbejde med Ungeindsatsen. Ungeindsatsen er et tiltag under Aarhus Kommune, der er oprettet som en del af hjemløseplanen. Den sluttede egentlig i 2012, men Ungeindsatsen er foreløbigt forlænget til og med 2014. Essentielt er Ungeindsatsen et forsorgshjem for unge mennesker. Ungeindsatsen har et sted mellem 65 og 75 unge tilknyttet, og de fleste beboere er mellem 18 og 25 år. Ungeindsatsen henviser i forvejen en række klienter til Den Sociale Retshjælp, og de har været rigtig glade for samarbejdet. Den Sociale Retshjælp har derfor etableret en fast aftale om to månedlige besøg af kortere varighed hos Ungeindsatsen i Grønnegade, hvor vi tager imod henvendelser, som er aftalt på forhånd. Læs mere om vores samarbejde med Ungeindsatsen her.

Opsøgende besøg på Østervang

Vi har i marts intensiveret vores besøg på Forsorgshjemmet Østervang, således at vi nu er derude hver 14. dag. Læs mere om vores besøg på Østervang her.

Politisk henvendelse vedrørende efterbetaling af sociale ydelser

Den Sociale Retshjælp har i marts sammen med Kræftens Bekæmpelse og Danske Handicaporganisationer sendt en politisk henvendelse til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, fordi vi ikke mener det kan være rigtigt at hvis man som borger får medhold i en ankesag mod kommunen og får udbetalt de penge, som man havde krav på, så kan kommunen fratrække det i ens kontanthjælp, da pengene anses som en indtægt. De tre organisationer mener, at man kan rette op på problemet ved også at gøre efterbetalingen af forskellige ydelser til en undtagelse, så at efterbetaling af sociale ydelser ikke skal fratrækkes kontanthjælpen. Henvendelsen er en opfølgning på en tidligere henvendelse, der blev sendt i november 2013, som ministeren også lovede at følge op på. Læs den politiske henvendelse her. Læs de tre organisationers pressemeddelelse her.

Kursus i fastholdelse af frivillige

Den 25. marts var Sekretariatet på kursus hos frivilligcenter Aarhus. Her lærte de om, hvordan man fastholder frivillige medarbejdere gennem forskellige teknikker til at belønne og motivere dem. Kurset fokuserede bl.a. på hvad der motiverer forskellige typer frivillige, og hvordan man kan tilpasse lederstilen til det, der motiverer medarbejderen. Fastholdelse handler om at anerkende og rose dine frivilliges indsats, og det er desuden vigtigt for de frivillige at se og føle at de gør en forskel.

Uddannelsesmesse på Erhvervsakademi Dania

HR- og kommunikationspraktikant Jesper Kinch, afdelingsleder Lene Dall-Hansen og tidligere praktikant i gældsafdelingen Kristoffer Nygaard Jensen deltog onsdag d. 26. marts i en karrieredag for finansøkonomer på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg. Formålet med arrangementet var, at vise de studerende, hvilke fremtidige karrieremuligheder, der findes som finansøkonom i de forskellige brancher. Den Sociale Retshjælp deltog for at hverve praktikanter til efterårssemestret. Dagen var meget succesfuld, da der var flere interesserede finansøkonomer, som besøgte vores stand – også nogle som først skal i praktik på senere semestre. Derudover havde vores multimediedesignere lavet flotte nye standere, som gjorde flot reklame for os derude.

Donation fra Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus har i marts doneret ti brugte bærbare computere og fem dockingstationer til Den Sociale Retshjælp. Vi siger mange tak for den flotte donation!

Kursus i rekrutteringsmateriale
HR- og kommunikationspraktikant Abinaya Kandasamy var med til et kursus vedrørende rekrutteringsmateriale torsdag den 27.marts. Formålet med kurset var blandt andet at lære, hvordan man udarbejder rekrutteringsmateriale i forhold til specifikke stillinger. Deltagerne var medarbejdere fra forskellige organisationer, som samarbejdede omkring, hvordan det kan sikres, at materialet henvender sig til den ønskede målgruppe, hvordan de rette budskaber formuleres, og hvordan dette eksempelvis kan komme til udtryk i en brochure.

FEBRUAR 2014

Gældsmanagere afholder forhandlingskursus

Den 7. februar tog juridisk leder Martin Franck alle Gældsmanagerpraktikanterne med ud på Erhvervsakademi Aarhus for at afholde et forhandlingskursus. Kurset havde fokus på kontakten mellem praktikanterne og klienternes kreditorer og var meget udbytterigt for praktikanterne.

DSRF i TV2 Østjylland

Den Juridisk leder  var den 10. februar med i et indslag på TV2 Østjylland, hvor han fortalte om et nyt gældsrådgivningskursus som Den Sociale Retshjælp opstarter til marts i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus. Se vores pressemeddelelse om kurset her.

Møde med Center for Myndighed

Den 10. februar var de juridiske ledere Sarah Juhlert og Lene D. Hansen samt direktør Sandy Madar til møde med Ditte Dupont, centerleder for Center for Myndighed i Aarhus Kommune. Anledningen til mødet var den årlige evaluering af samarbejdet mellem Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivningsteam og Aarhus Kommune, samt en diskussion om en eventuel udvidelse af projektet. Det blev yderligere besluttet, at projektet skal præsenteres for andre kommuner i håb om at inspirere til indførelse af lignende tilbud i samarbejde med lokale retshjælpstilbud. Lene var d. 20. februar igen forbi Center for Myndighed, hvor hun holdt et oplæg for centerets nye medarbejdere om projektets tilbud.

Nyt kursus i gældsrådgivning

Den Sociale Retshjælp og Erhvervsakademi Aarhus har i februar i et forsøg på at sikre kvalitet i gældsrådgivningen i Danmark lanceret et nyt uddannelsestilbud. 

Læs mere her.

Praktikstillinger udbydes

Den Sociale Retshjælp udbyder i februar praktikstillinger til efterårssemestret 2014 i både Aarhus og København. Vi søger studerende fra en række forskellige uddannelser og tilbyder spændende og lærerige praktikforløb, hvor du vil få et stort ansvar. Læs mere om de udbudte stillinger under ”Giv en hånd!”

Høringssvar til lovforslag om digitale underskrifter

Den Sociale Retshjælp har d. 14. februar fremsendt vores høringssvar til et nyt lovforslag, som vil sidestille digitale underskrifter med almindelige underskrifter ved tvangsfuldbyrdelse af gæld.

Læs høringssvaret her.  

Oplæg om lønindeholdelse

Juridisk leder Martin Franck holdt den 20. februar et oplæg om lønindeholdelse og forældelse for Vejle Kirke og Kirkegård. Kurset var en stor succes, og alle deltagerne var meget begejstret og spørgende. Der var desuden flere deltagere, der spurgte om de måtte kontakte os, hvis de havde yderligere spørgsmål – hvilket de selvfølgelig er meget velkomne til.

På besøg hos Statsfængslet ved Sdr. Omme

Torsdag den 20. februar var Marie-Louise Forum Johannesen og Lene Dall-Hansen ude til at holde oplæg hos Statsfængslet i Sdr. Omme. De indsatte på behandlingsafsnittet havde længe udtrykt ønske om at få besøg af Den Sociale Retshjælp, og derfor havde en af socialrådgiverne fra fængslet inviteret os derud. Oplægget omhandlede gældsproblematikker og juridiske problematikker afledt heraf. De indsatte var meget spørgelystne, og vi fik en del nye henvendelser med hjem. De ansatte var ligeledes begejstrede for vores besøg, og ytrede efterfølgende ønske om, at vi skulle komme på et fast månedligt rejseholdsbesøg hos dem. Dette er Den Sociale Retshjælp også meget interesserede i, og vi arbejder derfor på at få sat et fast besøgssamarbejde i gang.

Møde med Socialstyrelsen

Den Sociale Retshjælp var den 20. februar til møde med Socialstyrelsen vedrørende Den Sociale Retshjælps Streetmanager projekt.

Oplæg omkring forældelsesloven

Onsdag den 26. februar var Juridisk leder Lene Dall-Hansen i Odense for at holde et oplæg om forældelseslovens ABC for en netværksgruppe af økonomiske rådgivere. Til dagligt arbejder rådgiverne i landets forskellige boligforeninger, og et par gange om året samles de til netværksmøder, hvor de inviterer forskellige fagfolk til at holde oplæg om aktuelle emner. Denne gang var emnerne gældssanering og forældelsesloven, og netværksgruppen havde, ud over Lene, inviteret en advokat til at holde oplægget om gældssanering.

Donation fra RKI

Den Sociale Retshjælp har i februar modtaget computerskærme, printere og andre kontormøbler som RKI har doneret til os.

Kursus i rekruttering af frivillige

Den 27. februar var Sekretariatet på kursus hos frivilligcenter Aarhus. Her lærte de om, hvor man finder den målgruppe, man er interesseret i at rekruttere som frivillige, og hvordan man fokuserer sin rekruttering i forhold til denne målgruppe.

JANUAR 2014

Den Sociale Retshjælp bliver en fond

Foreningen Den Sociale Retshjælp er i januar overgået til at være en almennyttig fond, nemlig Den Sociale Retshjælps Fond. Den Sociale Retshjælps Fond stiftes af to parter, som har fulgt os i mange år, nemlig foreningen Den Sociale Retshjælp og Poul Due Jensen’s Fond. Poul Due Jensen’s Fond har tidligere støttet Den Sociale Retshjælp både økonomisk og gennem viden og sparring fra fondens formand Niels Due Jensen. Han har i flere år været en del af vores repræsentantskab, men træder nu ind som bestyrelsesformand i Den Sociale Retshjælps Fond. Desuden kommer bestyrelsen til at bestå af næstformand jurist Thomas Koldig, revisor Erling Christensen, kunderådgiver Britt Creffield og Christian Olesen som er partner i Rostra Kommunikation.

Ved at overgå til en fond ønsker vi først og fremmest at sikre den bedste rådgivning og sagsbehandling til vores klienter, og dernæst at omstrukturere organisationen og således arbejde hen mod kun at bestå af henholdsvis Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning og Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning. Derudover ønsker vi bl.a. at arbejde mod helårsbudgettering og regnskaber, bruge færre ressourcer på administration og yderligere strukturere økonomi, dokumentation og planlægning mv. Konsekvenserne af, at vi overgår til en fond, vil ikke have betydning for vores rådgivnings- og sagsbehandlingsarbejde. 

Kvalitetskrav til retshjælp

Den Sociale Retshjælp udsendte den 9. januar en pressemeddelelse vedrørende kvalitetskrav til retshjælp til alle landsdækkende samt andre relevante medier. Kvalitetskrav til retshjælp er nødvendigt for at sikre retssikkerheden i Danmark.

Læs pressemeddelelsen her.

Retshjælpsorganisationer i Danmark

Målgruppe-orienterede retshjælpsorganisationer

Advokatvagter i Danmark

Undervisning af nye praktikanter

Mandag den 13. januar begyndte vi undervisningen af de nye Gældsmanagerpraktikanter for foråret 2014. Selve undervisningen foregik på Erhvervsakademi Aarhus, og forløb over en hel uge. Praktikanterne modtog undervisning omkring alle aspekter af deres arbejde hos Den Sociale Retshjælp, bl.a. blev de undervist i vores organisatoriske opbygning, etiske regler, arbejdsgange og retningslinjer, samt undervisning af mere juridisk karakter, omkring fx forældelse og gældssanering. Forløbet var meget udbytterigt for praktikanterne, og den efterfølgende mandag var de alle klar til at tage fat på arbejdsopgaverne.

Semesterstart for  praktikanter

I forårssemestret 2014 startede hele 46 praktikanter fra forskellige studieretninger hos Den Sociale Retshjælp, de fleste i januar/februar.  Derved kunne vi i 2014  i endnu højere grad imødekomme den store efterspørgsel efter gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning.

Grøn Smiley fra Arbejdstilsynet

Onsdag d. 15. januar havde Den Sociale Retshjælps kontor i Aarhus besøg fra Arbejdstilsynet. Den tilsynsførende fik en grundig rundvisning på kontoret samt om arbejdsmiljøet i organisationen. Den tilsynsførende roste Den Sociale Retshjælps indsats for at sikre et godt arbejdsmiljø og havde ingen bemærkninger. Det betyder, at vi har fået en grøn smiley, som ifølge Arbejdstilsynet signalerer orden på arbejdsmiljøet. Vi er selvfølgelig meget stolte af at have fået den grønne smiley.

Debatoplæg vedrørende overgældsætning

Den Sociale Retshjælp har i januar udarbejdet et debatoplæg om overgældsætning i Danmark, herunder årsager og konsekvenserne samt fire tidligere klienters personlige historier om overgældsætning, som kan læses i oplægget. Læs debatoplægget her.

Eksternt nyhedsbrev

Den Sociale Retshjælp har fredag d. 17. januar udsendt et eksternt nyhedsbrev vedr. retssikkerheden i Danmark. I den forbindelse er både politikere, borgere og klienter blevet interviewet herom. Læs nyhedsbrevet her.

Møde med SKAT

Sandy Madar, leder af Den Sociale Retshjælp, og Social Manager Marianne Wellberg Olsen havde den 17. januar et møde med SKAT på den Sociale Retshjælps kontorer i København. Den Sociale Retshjælp indgik her et officielt samarbejde med SKAT omkring screeningsprocessen.

Opstartskonference om kontanthjælpsreformen

Torsdag den 23. januar var juridisk leder Mai Meldgard i Aalborg til en opstartskonference om kontanthjælpsreformen, som var arrangeret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På konferencen deltog en række regional- og kommunalpolitikere, ledere fra social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet i kommunerne, UU-medarbejdere og repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og psykiatrien. Formålet med konferencen var at understøtte implementeringen af reformen og fremme fokus på reformens intentioner. På konferencen fortalte Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen om de politiske intentioner bag reformen, svarede på spørgsmål og debatterede reformen med deltagerne. 

Netværksmøde for puljemodtagere i Civilsamfundsstrategiens pilotpulje

Afdelingsleder Sarah Juhlert og administrationsansvarlig Betina Kilstrand har i januar deltaget i et netværksmøde for puljemodtagerne i Civilsamfundsstragiens pilotpulje, som Det Juridiske Rådgivningsteam modtager midler fra. Det var en interessant dag med spændende diskussioner og øvelser, hvor vi blandt andet diskuterede frivillighed og samskabelse, og herunder hvad der er væsentligt i partnerskabet med det offentlige. Vi har siden fået positive tilkendegivelser, og Socialstyrelsen har i den endelige statusrapport for pilotpuljen inkluderet en beskrivelse af Det Juridiske Rådgivningsteam som et eksempel på et godt partnerskab, hvilket vi selvfølgelig er glade for og stolte af.

Bliv frivillig

Den Sociale Retshjælp søger netop nu frivillige Juridiske Managere og Gældsmanagere til vores kontorer i Aarhus og København. Som frivillig rådgiver kan du styrke dine kompetencer og dit professionelle netværk, samtidig med at du hjælper andre. Læs mere om stillingerne under ”Giv en hånd!”