Tilskud 2013: 

I år 2013 var DSRF igen beriget fra forskellige sider. Vi siger stor tak til alle, der har bidraget til vores arbejde hvad end det er materielt, økonomisk eller ved at ligge frivillige timer i organisationen. 


Offentlige tilskud:

§ 18- midler fra Aarhus Kommune til Det Juridiske Rådgivningsteam

Periode: 2013

Beløb:20.000 kr.


Civilstyrelsen til projektet Juridisk Rådgivning + dinretshjaelp.dk

Periode: 2013

Beløb: 1.157.350


Private tilskud:

Poul Due Jensen's Fond: 125.000 kr. til grundkapital i forbindelse med stiftelsen af Den Sociale Retshjælps Fond


Grundfos: skriveborde, kontorstole og andre kontormøbler.


Bikuben fonden/BG Fonden: 500.000 kr. til den fortsatte drift af kontoret i København.

 

IBM: SPSS licenser til Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling til brug i dokumentationsarbejdet i afdelingen.

 

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk