Tilskud 2013: 

 

Offentlige tilskud:

Aarhus Kommune: 20.000 kr.

Det Juridiske Rådgivningsteam har i april fået et driftstilskud på 20.000 kr. fra Aarhus Kommunes § 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde. Vi er glade for tilskuddet, som kommer til at hjælpe mange borgere i byen.


Civilstyrelsen: 1.157.350 kr.

Civilstyrelsen fortsætter deres bidrag til Den Sociale Retshjælp, så vi også i 2013 kan yde samme store indsats for borgerne i Danmark. Tilskuddet fra Civilstyrelsen er, for både basistilskud og aktivitetstilskud, på 1.157.350 kr. i 2013. Tilskuddet er givet til Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning og til projektet dinretshjaelp.dk.

 

Private tilskud:

 

Poul Due Jensen's Fond: 125.000 kr. til grundkapital i forbindelse med stiftelsen af Den Sociale Retshjælps Fond


Grundfos: skriveborde, kontorstole og andre kontormøbler.


Bikuben fonden/BG Fonden: 500.000 kr. til den fortsatte drift af kontoret i København.

 

IBM: SPSS licenser til Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling til brug i dokumentationsarbejdet i afdelingen.

 

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk

Horsens: Axelborg 1 - 8700 Horsens - 70 22 93 90 - horsens@socialeretshjaelp.dk

København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk