Den Sociale Retshjælp anno 2012

 

Dinretshjaelp.dk blev af Civilstyrelsen anerkendt som tilskudsberettigede og pr. maj 2012 modtog 710.000 kr. Dette resulterede i at alle borgere kunne modtage rådgivning på trin 1 og borgere under indtægtsgrænsen for fri proces kunne modtage sagsbehandling på trin 2-3. Rådgivningen kunne modtage via personlig rådgivning på vores kontorer i Aarhus og København, men også via mail, brev og telefon 

 

I efteråret 2012 fik vi svar fra Social- og Integrationsministeriet på vores ansøgning om at forsætte Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning frem til 30. juni 2016. Dette er vi meget glade for, så vi kan forsætte med at yde gældsrådgivning og juridisk rådgivning til de mange borgere der har behov for det.  

 

Desuden etablerede vi et samarbejde med AKB boligforening om opsøgende retshjælp i Lundtoftegade på Nørrebro i København. Formålet er at yde gældsrådgivning og juridisk rådgivning til beboere på Lundtoftegade. 

 

Den Sociale Retshjælp fik nye lokaler i Aarhus afdelingen. Vi flyttede fra Frederiks Allé til A. Hertzums Vej 2, 8000 Aarhus C. Flytningen betød at vi fik langt mere plads, hvilket var nødvendigt i takt med at organisationen voksede. 

 

DSR i medierne 2012

Den Sociale Retshjælp optrådte 65 gange i medierne i år 2012 af hvad vi har kunnet finde frem til. Gæld er endnu engang et gennemgående tema i 2012. Den Sociale Retshjælp udtaler sig om, hvordan gæld er blevet et samfundsproblem og at myndighederne bør tage større ansvar. Vi udtaler os også om, hvordan gæld kan give stress og der er fokus på at Den Sociale Retshjælp er en af de organisationer, der yder gældsrådgivning fordi det virker.

 

Derudover er kommunerne i fokus og Den Sociale Retshjælp kritiserer kommunernes håndtering, når de undersøger om borgerne begår socialt bedrageri, da vi har erfaret at borgerne føler sig dårligt behandlet og er bange for, om der er tale om decideret magtmisbrug. Vi udtaler, at vores borgere ikke kan finde rundt i de uklare regler på området. Ydermere udtrykker vi glæde over, at SF vil gøre det muligt at lade sig registrere frivilligt i RKI og vi bliver omtalt i forbindelse med vi indgår et samarbejde med Brabrand Boligforening for at forhindre udsættelser i Gellerup.  Du kan læse mere om Den Sociale Retshjælp i medierne her.  

 

Retspolitisk arbejde 2012

Den Sociale Retshjælp fortsatte i 2012 det retspolitiske arbejde for at sikre borgerens retssikkerhed bedst muligt. Den Sociale Retshjælp startede året med at sende en politisk henvendelse til Folketingets beskæftigelsesudvalg vedrørende forebyggelse af socialt bedrageri.

 

Derudover foreslog Den Sociale Retshjælp socialministeren og ministeren for by og bolig, at udvide loven om Aktiv Socialpolitik for at nedbringe det stigende antal borgere, der udsættes samt rettede henvendelse til social- og beskæftigelsesministeren vedrørende den manglende afskaffelse af ungeydelsen. Den Sociale Retshjælp foreslog i 2012 også fælles retningslinjer for afindeksering samt debatterede i diverse medier om sagsomkostningers effekt på muligheden for resocialisering af tidligere indsatte, socialt bedrageri samt frivillig registrering i RKI. I forlængelse af frivillig registrering i RKI rettede Den Sociale Retshjælp også henvendelse til justitsministeren for at få svar på, hvorfor det ikke nævnes, at frivillig registrering allerede er en mulighed.

 

Ydermere sendte Den Sociale Retshjælp en politiske henvendelse til Karina Lorentzen, folketingsmedlem for SF, med opbakning og ændringsforslag til hendes forslag om autorisationsregler for finansielle rådgivere samt til Folketingets Retsudvalg for at bakke op om Advokatrådets og Danske Advokaters forslag om en åben høring på retshjælpsområdet. Du kan læse mere om Den Sociale Retshjælps mærkesager her.  

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk