2012

Årsrapporten 2011

Du kan få et overblik over Den Sociale Retshjælps resultater for 2011 samt visioner for indeværende år i Årsrapporten 2011 som du kan finde her.

Nye lokaler

Vi er i januar flyttet til nye lokaler i Aarhus for at gøre plads til de mange frivillige og praktikanter der er tilknyttet i Aarhus. Vores kontor findes nu på adressen A. Hertzums Vej 2, 8000 Aarhus C 

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp

Den Sociale Retshjælp holdt i januar bestyrelsesmøde hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret.

Rekruttering af frivillige

Den Sociale Retshjælp rekrutterer i januar og februar nye frivillige til arbejdet med juridisk rådgivning og gældsrådgivning.

Socialt bedrageri

Den Sociale Retshjælp mener, at socialt bedrageri er forkert og bør stoppes. Men vi oplever også, at fejludbetalingerne i mange tilfælde skyldes komplicerede regler og uklare retningslinjer, som borgerne ikke kan gennemskue. Derfor sender Den Sociale Retshjælp i januar nedenstående henvendelse  til medlemmerne af Folketingets beskæftigelsesudvalg: Forebyggelse af socialt bedrageri

Debat om Frivillig Registrering

Så er der gang i debatten om Frivillig Registrering igen. For et overblik over hvad Frivillig Registrering er, og hvad det indebærer, kan du læse vores beskrivelse her. Hos Den Sociale Retshjælp undrer vi os over, at det ikke nævnes at Frivillig Registrering allerede er en mulighed og rettede derfor i februar henvendelse til såvel  justitsministeren som retsudvalget. Læs henvendelsen her

Projekt Sagsomkostninger

I februar offentliggør Den Sociale Retshjælp Projekt Sagsomkostninger 2011. Rapporten er udarbejdet af Innovationsafdelingen. Rapporten undersøger, hvilke utilsigtede konsekvenser sagsomkostningerne har for de tidligere indsattes muligheder for resocialisering. 

Forslag til Udvidelse af Loven om Aktiv Socialpolitik

En af vores hjertesager er, at nedbringe det stigende antal borgere, der udsættes. I denne forbindelse sendte vi fredag d. 17. februar et forslag om en udvidelse af Loven om Aktiv Socialpolitik til socialministeren og ministeren for by og bolig. Læs vores forslag her

Henvendelse til beskæftigelsesministeren 

I forbindelse med den igangværende kontanthjælpsreform har vi, pr. 24. februar, sendt en henvendelse til social- og beskæftigelsesministeren angående den manglende afskaffelse af ungeydelsen. Læs henvendelsen her.

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp

Den Sociale Retshjælp holdt i februar  bestyrelsesmøde hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret.

Rekruttering af praktikanter

Den Sociale Retshjælp søger netop nu praktikanter til kontorerne i Aarhus og København i efterårssemestret. Vi udbyder en række spændende stillinger, hvor du får mulighed for at få praktisk erfaring inden for dit studieområde, samtidig med at du hjælper andre.

Undervisning af medarbejderne hos Missionen blandt hjemløse i gældsrådgivning

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning har i februar været ude og undervise blandt andet nye medarbejder hos Missionen blandt hjemløse i hvordan man yder gældsrådgivning til deres beboere/brugere.

Forslag til afindeksering

Fredag d. 6. april var vores politiske konsulent Kim Fogh med i Mennesker og Medier på P1 hvor han præsenterede vores forslag om et sæt fælles retningslinjer for afindeksering. Hvis du vil læse mere om forslaget, kan du klikke her.

Afrapportering: Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning

Den Sociale Retshjælp har afleveret afrapportering og regnskab for 2011 til Socialministeriet i april.

Donation fra Tryg Fonden

Den Sociale Retshjælp modtager i april brandslukkere fra TrygFonden til kontoret i København

Gældsrådgivning for unge hos Sputnik på Nørrebro i København

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning har efter anmodning fra Sputnik på Nørrebro i København afholdt et undervisningsforløb i april for deres unge bruger i privat økonomi herunder budgetlægning.

Den Sociale Retshjælp bliver 5 år

Den Sociale Retshjælp inviterede 1. maj sine nærmeste samarbejdspartnere og alle medarbejdere til at fejre vores 5 års fødselsdag med det helt store kagebord og grillede pølser.

Den Sociale Retshjælp deltager i Retshjælpsnetværksmøde hos Gadejuristen

I maj deltog Den Sociale Retshjælp i retshjælpsnetværksmødet i København afholdt af Gadejuristen med henblik på at få opstartet et formelt samarbejde retshjælpsorganisationerne imellem samt for at få udarbejdet en formålsbeskrivelse.

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp

Den Sociale Retshjælp holdt i juni bestyrelsesmøde hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret samt nye tiltag, nye medarbejdere m.v.

Samarbejde med offerrådgivningen

Den Sociale Retshjælp har i juni afholdt møde med offerrådgivningen omkring henvisning af borgere til hinanden for at sikre vores fællesmålgruppe den bedst mulige hjælp.

Tilskud fra Aarhus Kommune

Den Sociale Retshjælp modtager i juni 30.000 kr. i tilskud til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om Social Service fra Aarhus Kommune.

Den Sociale Retshjælp udsender sit eksterne nyhedsbrev

Den Sociale Retshjælps eksterne nyhedsbrev omhandler denne gang blandt andet temaet socialt bedrageri. 

Den Sociale Retshjælp i radiodebat om socialt bedrageri

DSR har i august deltaget i en radiodebat om socialt bedrageri grundet den ekstra fokus der er kommet på netop dette område herunder også de mange henvendelser vi har fået fra borgere rundt om i landet. Her argumenterer vi for, at kommunerne slækker på retssikkerheden i sager om socialt bedrageri.

Ny studieretning i praktik

I efterårssemestret 2012 vil i alt ti praktikanter yde gældsrådgivning på kontoret i Aarhus, heriblandt ni finansbachelorer og vores første studerende fra cand.merc. i International Economic Consulting.

Rekruttering af frivillige

Den Sociale Retshjælp rekrutterer netop i august og september nye frivillige til arbejdet med gældsrådgivning og juridisk rådgivning. Se stillingsopslagene for yderligere information, hvis du er interesseret i at bruge dine kompetencer til at hjælpe andre.

Studiestartsmesse på Aarhus Universitet

Den Sociale Retshjælp har i september deltaget ved studiestartsmessen på Aarhus Universitet, hvor repræsentanter fra Sekretariatet samt nuværende Juridiske Managere fortalte om muligheden for at arbejde frivilligt hos Den Sociale Retshjælp.

Forældelseskursus hos Bech Bruun

En stor del af vores frivillige og praktikanter i Aarhus har været til forældelseskursus hos Bech Bruun ved Lars Lindencrone torsdag d. 27. september. Her gennemgik vi nogle af de nye forældelsesregler, der har relevans for vores arbejde i Den Sociale Retshjælp, så vores viden nu er helt opdateret. Det er vigtigt for Den Sociale Retshjælp, at vores medarbejdere og frivillige altid er klædt ordentligt på til deres arbejde.

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning får tildelt midler fra Social- og Integrationsministeriet

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning får i september reservation fra 2. omgang af puljen for etablering af en frivillig gældsrådgiver. Perioden løber i fire år og der tildeles 900.000 kr. pr. år.

Rekruttering af praktikanter

Den Sociale Retshjælp søger netop nu praktikanter til kontorerne i Aarhus og København. Vi har en række spændende stillinger, hvor du får mulighed for at få praktisk erfaring inden for dit studieområde, samtidig med at du hjælper andre. Se stillingsopslagene for yderligere information.

Det første år er gået i Fængselsrejseholdet

Den Sociale Retshjælp har i oktober afleveret sin første afrapportering for Fængselsrejseholdet, der har haft et fantastisk første år, og vi glæder os til at kunne forsætte det gode arbejde.

Ansættelse af nye frivillige

Vi har først i oktober afsluttet ansættelsesrunderne for frivillige, hvilket har resulteret i 13 nye Juridiske Managere til afdelingen i København og 25 nye frivillige Gældsmanagere og Juridiske Managere til afdelingen i Aarhus. Vi er glade for den store interesse for at hjælpe andre, og vi ser meget frem til at byde vores nye kolleger velkommen.

Det første år er gået i Det Juridiske Rådgivningsteam

Den Sociale Retshjælp har i oktober afleveret sin første afrapportering for Det Juridiske Rådgivningsteam, der har haft et godt første år, og vi glæder os til at kunne forsætte det gode arbejde.

Rekruttering af it-frivillig

Den Sociale Retshjælp søger i oktober nu en it-frivillig til kontoret i Aarhus. Arbejdsopgaverne vil være særdeles afvekslende, men dit primære ansvar vil være at supporte og videreudvikle vores it-systemer, så vores rådgivere har de bedst mulige arbejdsbetingelser.

CompanyDATING

En repræsentant fra Sekretariatet og en af vores Gældsmanagere deltog i oktober på messen CompanyDATING på Business & Social Sciences ved Aarhus Universitet. Her kunne de studerende ”speeddate” forskellige virksomheder, der havde ledige praktikstillinger eller studiejobs. Her sikrede vi os mindst en ny praktikant og skabte kontakt til flere potentielle kandidater.

Socialstyrelsen afholder gældsnetværksmøde på Fyn

Den Sociale Retshjælp deltager i oktober i gældsnetværksmødet for alle de nye 11 gældsrådgivningsorganisationer afholdt af Socialstyrelsen omkring den nye pulje.

Den Sociale Retshjælp afholder Retshjælpsnetværksmøde

Den Sociale Retshjælp var værter for Retshjælpsnetværksmødet i Aarhus den 6 og 7. oktober, hvor der blandt andet blev lavet arbejdsgrupper for at finde ud af hvad vi som retshjælpsnetværk kan arbejde sammen om som fx henvisning af klienter på kryds og tværs af retshjælpsorganisationer, fællesuddannelsesmuligheder m.v.

It-frivillig ansat

Kontoret i Aarhus har i oktober ansat en frivillig it-studerende, som fremover vil supporte Den Sociale Retshjælps medarbejdere mht. it.

Debatindlæg i Politiken vedr. sagsomkostninger

Innovationsafdelingen har fået i november bragt et debatindlæg i Politiken, der sætter fokus på sagsomkostningers effekt på muligheden for resocialisering af tidligere indsatte. Læs debat indlægget her.  

Ændring i forhold til kontanthjælp

Afgørelse fra Ankestyrelsen:

Gældende fra 1/9-2012. Kontanthjælpsmodtagere, der har optaget eller optager et forbrugslån, skal betale kontantydelsen tilbage. Dette er fordi, det betragtes som en formue, og når man har en formue, skal denne benyttes, inden man er berettiget til at modtage kontanthjælp. 

Den Sociale Retshjælp i KBH er indstillet til en pris for Årets sociale engagement

Den Sociale Retshjælp er i november blevet indstillet til en pris for årets sociale engement, man kan se en lille video via dette link www.aok.dk/frivillig

Den Sociale Retshjælps holder repræsentantskabsmøde

Den Sociale Retshjælp afholdt i november repræsentantskabsmøde, hvor bl.a. året der er gået blev fremlagt.

Juridiske praktikanter ansat

Den Sociale Retshjælp har for første gang ansat juridiske praktikant, to jurastuderende fra henholdsvis Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Vi har længe arbejdet på at gøre det muligt at have jurastuderende i praktik hos retshjælpsorganisationer og glæder os meget over, at det nu er blevet en realitet.

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp

Den Sociale Retshjælp holdt i november bestyrelsesmøde hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret, afrapporteringer, nye ansøgninger, tiltag m.v.

Nye uddannelsesretninger i praktik

Til forårssemestret 2013 har vi for første gang ansat tre multimediedesignere og en webudvikler i praktikstillinger på kontoret i Aarhus. Multimediedesignerne skal hjælpe med at optimere vores kommunikationsmateriale, så vi får kommunikeret vores budskaber og tilbud om hjælp klart ud til målgrupper og magthavere. Sammen med en it-teknolog skal webudvikleren bidrage til at videreudvikle vores it-struktur, herunder hjemmeside og intranet, så rådgiverne får de bedst mulige arbejdsbetingelser. Vi glæder os meget til at se, hvad de nye studieretninger kan bidrage med.

Den Sociale Retshjælp holder oplæg på Aarhus Universitet

Den Sociale Retshjælp har i november været forbi Aarhus Universitet for at fortælle om hvad det vil sige at arbejde i en retshjælp herunder hvilke problematikker man typisk støder på samt om vores retspolitiske arbejde.

Henvendelse fra Den Sociale Retshjælp til Karina Lorentzen

Den Sociale Retshjælp har henvendt sig til Karina Lorentzen, folketingsmedlem for SF, med opbakning og ændringsforslag til hendes forslag om autorisationsregler for finansielle rådgivere. Læs henvendelsen her.

Henvendelse fra Den Sociale Retshjælp til Folketingets Retsudvalg

Den Sociale Retshjælp har henvendt sig til Folketingets Retsudvalg for at bakke op om Advokatrådets og Danske Advokaters forslag om en åben høring på retshjælpsområdet. Læs henvendelsen her