Den Sociale Retshjælp i medierne 2011

 

JANUAR

 

Berlingske.dk, d. 02.01.2011
Den Sociale Retshjælp opfordrer politikere, kommuner, boligselskaber og fagfolk til i højere grad at samarbejde for at nedbringe antallet af lejere, der sættes ud af deres bolig, fordi huslejen ikke er betalt. Denne opfordring er nu blevet taget seriøst.

Berlingske Tidende, d. 03.01.2011
Den Sociale Retshjælp opfordrer politikere, kommuner, boligselskaber og fagfolk til i højere grad at samarbejde for at nedbringe antallet af lejere, der sættes ud af deres bolig, fordi huslejen ikke er betalt. Denne opfordring er nu blevet taget seriøst.

Berlingske Tidende, d. 03.01.2011
Danskere i risiko for at blive tvangsudsat skal have tilmeldt huslejen til betalingsservice, mener et bredt udsnit på Christiansborg. Den Sociale Retshjælp udtaler, at vi er imod forslaget.

Nordjyske.dk, d. 04.01.2011
Der sættes fokus på, hvad Aalborg skal gøre for at hjælpe udsatte familier. Der udtales, at et samarbejde med Den Sociale Retshjælp burde have stor prioritet.

Nordjyske Stiftstidende Aalborg, d. 05.01.2011
Der sættes fokus på, hvad Aalborg skal gøre for at hjælpe udsatte familier. Der udtales, at et samarbejde med Den Sociale Retshjælp burde have stor prioritet.

Nørrebro Nordvest Bladet, d. 12.01.2011
Den Sociale Retshjælp har åbnet en afdeling i Bragesgade 10, hvor man kan møde op for personlig rådgivning.

Dinby.dk, d. 14.01.2011
Den Sociale Retshjælp har åbnet en afdeling i Bragesgade 10, hvor man kan møde op for personlig rådgivning. 

 

FEBRUAR

 

TV2Bornholm.dk, d. 17.02.2011
Projekt Tryg Ø har indgået samarbejde med Den Sociale Retshjælp.

Bornholms Tidende, d. 17.02.2011
En frivillig rådgivning blev etableret på Bornholm i samarbejde med Den Sociale Retshjælp 

 

MARTS

 

Sm.dk (Socialministeriet), d. 11.03.2011
Socialminister Benedikte Kiær og satspuljepartierne har bevilget 4,7 mio. kr. til Den Sociale Retshjælps Fængselsrejsehold.

Altinget.dk d. 23.03.2011
Den Sociale Retshjælp har fået 4,7 mio. kr. fra satspuljen.

 

Byg, d. 23.03.2011
Den Sociale Retshjælp har fået 4,7 mio. kr. fra satspuljen.

Information.dk d. 30.03.2011
Kommunens kontrolgrupper bruger ulovlige metoder til at indsamle beviser mod borgere i sociale sager. Dette er også en tendens, Den Sociale Retshjælp har erfaret.

 

Information d. 30.03.2011
Kommunens kontrolgrupper bruger ulovlige metoder til at indsamle beviser mod borgere i sociale sager. Dette er også en tendens, Den Sociale Retshjælp har erfaret. 

 

APRIL

 

Information d. 05.04.2011
Oppositionen, undtagen Socialdemokraterne, vil lave om på, at det ikke har konsekvenser, når kommunerne bruger ulovlige metoder til at indsamle beviser i sociale sager. Den Sociale Retshjælp udtaler sig om de erfaringer DSR har med kommunernes ulovlige metoder.

 

Information.dk, d. 05.04.2011
Oppositionen, undtagen Socialdemokraterne, vil lave om på, at det ikke har konsekvenser, når kommunerne bruger ulovlige metoder til at indsamle beviser i sociale sager. Den Sociale Retshjælp udtaler sig om de erfaringer DSR har med kommunernes ulovlige metoder.

Ude og Hjemme, d. 06.04.2011
Der bliver henvist til Den Sociale Retshjælp, hvis man har brug for gratis rådgivning. 

 

MAJ

 

Politiken, d. 08.05.2011
Den Sociale Retshjælp udtaler sig om, hvilke forhindringer en plettet straffeattest har for de unge jobsøgende.

Ritzaus Bureau, d. 14.05.2011
Den Sociale Retshjælp udtaler sig om, hvilke konsekvenser det har for borgeren, hvis vedkommende bliver sat på gaden.

Vejle Amts Folkeblad, 16.05.2011
Den Sociale Retshjælp udtaler sig om, hvilke konsekvenser det har for borgeren, hvis vedkommende bliver sat på gaden.

Nordjyske Stiftstidende, d. 21.05.2011
Den Sociale Retshjælp udtaler sig om, hvilke konsekvenser det har for borgeren, hvis vedkommende bliver sat på gaden.

Epn.dk (Erhverv På Nettet), d. 27.05.2011
Den Sociale Retshjælp udtaler sig om, hvad der skal til for at komme gældsproblemerne til livs. 

 

JUNI

 

Jyllands-Posten, d. 29.06.2011
Experian og Den Sociale Retshjælp ønsker, at ofre for identitetstyveri skal kunne registrere sig i RKI, og dermed undgå at få ukendte regninger.  

  

AUGUST

 

Socialrådgiveren, d. 11.08.2011
Den Sociale Retshjælps særlige rejsehold vil snart gøre en forskel for endnu flere indsatte. I dag er det primært beboere på Kriminalforsorgens udslusningspensioner, der har glæde af initiativet, men fremover vil fem-seks fængsler være på besøgslisten.


Bornholms Tidende d. 12.08.2011
Økonomi- og gældsrådgivningen er etableret på Bornholm med støtte fra Trygfonden og i samarbejde med Den Sociale Retshjælp i Aarhus.

 

Kommunenyt.dk d. 12.08.2011
Økonomi- og gældsrådgivningen er etableret på Bornholm med støtte fra Trygfonden og i samarbejde med Den Sociale Retshjælp i Aarhus.

 

BornholmsTidende.dk, d. 12.08.2011
Økonomi- og gældsrådgivningen er etableret på Bornholm med støtte fra Trygfonden og i samarbejde med Den Sociale Retshjælp i Aarhus.

Bornholms Tidende, d. 17.08.2011
Den frivillige gældsrådgivning, der er etableret på Bornholm i samarbejde med Den Sociale Retshjælp, har travlt.

Epn.dk (Erhverv På Nettet) d. 18.08.2011
Den Sociale Retshjælp mener, at folk, der ikke selv kan overskue deres økonomi, skal have mulighed for at lade sig registrere frivilligt i RKI.

 

DR P3 Nyhederne kl. 06.00 d. 18.08.2011
Den Sociale Retshjælp mener, at folk, der ikke selv kan overskue deres økonomi, skal have mulighed for at lade sig registrere frivilligt i RKI.

 

DR P3 Nyhederne kl. 08.00 d. 18.08.2011
Den Sociale Retshjælp mener, at folk, der ikke selv kan overskue deres økonomi, skal have mulighed for at lade sig registrere frivilligt i RKI.

 

DR P1 Radioavisen kl. 08.00 d. 18.08.2011
Den Sociale Retshjælp mener, at folk, der ikke selv kan overskue deres økonomi, skal have mulighed for at lade sig registrere frivilligt i RKI.

 

DR P1 Radioavisen kl. 06.00 d. 18.08.2011
Den Sociale Retshjælp mener, at folk, der ikke selv kan overskue deres økonomi, skal have mulighed for at lade sig registrere frivilligt i RKI.

 

Newspaq d. 18.08.2011
Den Sociale Retshjælp mener, at folk, der ikke selv kan overskue deres økonomi, skal have mulighed for at lade sig registrere frivilligt i RKI.

 

Radio Diablo-Alfa Sydfyn d. 18.08.2011
Den Sociale Retshjælp mener, at folk, der ikke selv kan overskue deres økonomi, skal have mulighed for at lade sig registrere frivilligt i RKI.

 

NewsPaq, d. 18.08.2011
Den Sociale Retshjælp mener, at folk, der ikke selv kan overskue deres økonomi, skal have mulighed for at lade sig registrere frivilligt i RKI.

Urban, d. 19.08.2011
Den Sociale Retshjælp mener, at folk, der ikke selv kan overskue deres økonomi, skal have mulighed for at lade sig registrere frivilligt i RKI.

Lokalavisen Bornholm, d. 31.08.2011
Den frivillige økonomi- og gældsrådgivning på Bornholm, der blev etableret i samarbejde med Den Sociale Retshjælp, åbner dørene.

 


SEPTEMBER

 

Politiken, d. 08.09.2011
Den Sociale Retshjælp udtaler sig om problematikken omkring udsættelser fra almene boliger og mener, at nogle kommuner ikke yder den rette hjælp.

Newspaq d. 13.09.2011
Den Sociale Retshjælp oplyser om, at banker landet over har afvist at oprette konti til socialt udsatte og leder Sandy Madar udtaler sig om, hvor hårdt afslaget rammer.

 

Radio 1 Silkeborg Guld d. 13.09.2011
Den Sociale Retshjælp oplyser om, at banker landet over har afvist at oprette konti til socialt udsatte og leder Sandy Madar udtaler sig om, hvor hårdt afslaget rammer.

 

Finanswatch.dk d. 13.09.2011
Den Sociale Retshjælp oplyser om, at banker landet over har afvist at oprette konti til socialt udsatte og leder Sandy Madar udtaler sig om, hvor hårdt afslaget rammer.

 

Politiken.dk d. 13.09.2011
Den Sociale Retshjælp oplyser om, at banker landet over har afvist at oprette konti til socialt udsatte og leder Sandy Madar udtaler sig om, hvor hårdt afslaget rammer.

 

Radio Diablo-Alfa Sydfyn d. 13.09.2011
Den Sociale Retshjælp oplyser om, at banker landet over har afvist at oprette konti til socialt udsatte og leder Sandy Madar udtaler sig om, hvor hårdt afslaget rammer.

 

Radio Alfa-ABC-Solo FM d. 13.09.2011
Den Sociale Retshjælp oplyser om, at banker landet over har afvist at oprette konti til socialt udsatte og leder Sandy Madar udtaler sig om, hvor hårdt afslaget rammer.

 

DR1 DR Update 12.00 d. 13.09.2011
Den Sociale Retshjælp oplyser om, at banker landet over har afvist at oprette konti til socialt udsatte og leder Sandy Madar udtaler sig om, hvor hårdt afslaget rammer.

 

Avisen.dk, d. 13.09.2011
Den Sociale Retshjælp oplyser om, at banker landet over har afvist at oprette konti til socialt udsatte og leder Sandy Madar udtaler sig om, hvor hårdt afslaget rammer.

Newspaq d. 13.09.2011
På baggrund af Den Sociale Retshjælps oplysninger om, at banker nægter at oprette konti til socialt udsatte, udtaler Özlem Cekic, at bankerne burde modtage bøder, hvis de ikke overholder den gældende lovgivning.

 

Radio Diablo-Alfa Sydfyn d. 13.09.2011
På baggrund af Den Sociale Retshjælps oplysninger om, at banker nægter at oprette konti til socialt udsatte, udtaler Özlem Cekic, at bankerne burde modtage bøder, hvis de ikke overholder den gældende lovgivning.

Epn.dk (Erhverv På Nettet), d. 14.09.2011
Der er stor efterspørgsel på at modtage gældsrådgivning. Dette er også noget der mærkes hos Den Sociale Retshjælp.

Ritzaus Bureau d. 15.09.2011
Der er stor efterspørgsel på at modtage gældsrådgivning. Dette er også noget der mærkes hos Den Sociale Retshjælp.

 

Jyllandsposten d. 15.09.2011
Der er stor efterspørgsel på at modtage gældsrådgivning. Dette er også noget der mærkes hos Den Sociale Retshjælp.

Jyllands-Posten, d. 15.09.2011
Selvom borgerne flittigt benytter landets gældsrådgivninger, er det endnu uvist, om det efter 2012 vil være muligt at modtage gratis rådgivning. Den Sociale Retshjælp skal genansøge om midler, når ordningen med satspuljen udløber i 2012.

Århus Stiftstidende, d. 17.09.2011
Den Sociale Retshjælp gik i retten for at kræve penge for en ubrugelig hjemmeside, men tabte. 

 

OKTOBER

 

Presswire.dk, d. 04.10.2011
IBM støtter Den Sociale Retshjælp med analysesoftware.

Socialrådgiveren, d. 06.10.2011
Socialrådgivere er glade for den hjælp de kan få af frivillige i deres arbejde. Den Sociale Retshjælp bliver fremhævet som en god samarbejdspartner.

Fyens Stiftstidende, d. 12.10.2011
Den Sociale Retshjælp udtaler sig om kommunernes kontrolgruppers metoder, som er uacceptable. Kontrolgrupperne er blandt andet for dårlige til at informere borgeren om, hvad det er, der skal ske.  

 

NOVEMBER

 

Politiken, d. 13.11.2011
Der er et stigende behov for gratis juridisk rådgivning blandt borgerne, men flere og flere advokatvagter lukker. Den Sociale Retshjælp oplever dette stigende behov og bliver også i stigende grad kontaktet af bostøtter og socialrådgivere, der henvender sig på vegne af de svageste.

Orientering, P1, d. 23.11.2011
En tidligere innovationsmedarbejder hos Den Sociale Retshjælp udtaler sig omkring de indsattes sagsomkostninger og hvilke problemer dette kan medfører for den dømte.

DR.dk, d. 28.11.2011
Der er et stigende behov for gældsrådgivning. Dette mærkes hos Den Sociale Retshjælp, der får flere og flere henvendelser og derfor har tilknyttet mange flere frivillige. 

 

DECEMBER

 

Djøfbladet, d. 02.12.2011
Portræt af en projektleder hos Den Sociale Retshjælp.  

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk