2011

Den Sociale Retshjælp hjælper med at åbne gældsafdeling på Bornholm
I løbet januar startes de indledende skridt til at op en frivillig økonomi-, og gældsrådgivning på Bornholm i samarbejde med Den Sociale Retshjælp, der er en landsdækkende retshjælp med særlig fokus på gældsrådgivning. Dette samarbejde er opstået som en del af projektet ”Tryg Ø”, som Bornholms Regionskommune har været initiativtager til – med støtte af Tryg Fonden og besøger derfor Bornholm i starten af januar.

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp
Den Sociale Retshjælp holdt bestyrelsesmøde hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret samt om nye tiltag, ansættelser, fondsansøgninger m.v.

Rekruttering af nye frivillige
Vi rekrutterer igen nye frivillige i henholdsvis Aarhus og København og har modtaget mange ansøgninger fra kvalificerede kandidater. Desværre har vi ikke plads til alle, der gerne vil give en hånd, da vi allerede er så mange i forhold til vores begrænsede plads, men vi er meget glade for den store interesse fra folk, der gerne vil give en hånd med.

Den Sociale Retshjælp holder reception i København
Langt om længe blev der den 4. februar afholdt en lille reception på kontoret i København for at fejre at vi er kommet godt i gang med vores afdeling i København herunder også allerede fået indgået flere samarbejdsaftaler m.v.

Den Sociale Retshjælp til møde med Reden på Vesterbro i København
Den Sociale Retshjælp var i februar til møde med Reden på Vesterbro i København for blandt andet at diskutere de tidligere og nuværende prostitueredes juridiske og gældsproblematikker samt give mulighed for Reden at henvise deres brugere direkte.

Undervisning af medarbejderne hos Missionen blandt hjemløse i gældsrådgivning
Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning i Aarhus har været i København for at undervise medarbejderne hos Missionen blandt hjemløse i hvordan man yder gældsrådgivning til deres beboere/brugere.

Den Sociale Retshjælp holder informationsmøde på Bornholm
Den 22. februar var Den Sociale Retshjælp hos Danske Bank i Rønne på Bornholm for at afholde informationsmøde for nye frivillige til Bornholms nye gældsafdeling.

Kriminalforsorgen kigger forbi kontoret i Aarhus
Den Sociale Retshjælp fik besøg af en medarbejder fra Kriminalforsorgens KIF afdeling i Aarhus for at fortælle lidt om kriminalforsorgens arbejde herunder også i forhold til hvad de tilbyder de nuværende og tidligere indsatte af hjælp eller tilsyn.

Rekruttering af praktikanter

Den Sociale Retshjælp søger netop nu praktikanter til kontorerne i Aarhus og København. Vi har en række spændende stillinger, hvor du får mulighed for at få praktisk erfaring inden for dit studieområde, samtidig med at du hjælper andre.

4,75 mio. til Det Juridiske Rådgivningsteam
I marts fik Det Juridiske Rådgivningsteam 4,75 mio. kr. til et samarbejde med socialpsykiatrien i Aarhus Kommune. Vi blev utroligt stolte over modtagelsen af tilskuddet, som løber over en fireårig periode og med det sammen blev alt sat ind på at få projektet op i fuldt gear. Tilskuddet var givet igennem SATS-puljemidlerne.

4,7 mio. til Fængselsrejseholdet
Den Sociale Retshjælp modtog i marts 4,7 mio. kr. til Fængselsrejseholdet over en fireårig periode. Tilskuddet blev givet gennem SATS-puljemidlerne. Vi blev utrolig glade for at have modtaget tilskuddet, der gav os mulighed for at hjælpe tidligere, nuværende og kommende indsatte med juridiske og gældsmæssige problemstillinger.

Statistikken for udsættelser offentliggjort
Domstolsstyrelsen offentliggjorde statistikken for udsættelser i 2010.

Udtalelse om udsættelser – for at få det på dagsordenen 
Den Sociale Retshjælp udtalte i marts sig om udsættelser til blandt andet TV2 Østjylland efter at have fået en masse henvendelser fra udsættelsestruede borgere, hvilket igen fik sat udsættelser på den politiske dagsorden.

Udtalelse til Information om socialt bedrageri – grundet mange borgerhenvendelser
Den Sociale Retshjælp udtalte i marts sig til blandt andet Information om kommunernes brug af ulovlige indsamlede beviser på socialt bedrageri, på baggrund af en masse klienthenvendelser på området.

Den Sociale Retshjælp deltager i Socialventure 2200
Den Sociale Retshjælp var i marts sammen med mange andre lokale organisationer, virksomheder m.v. inviteret til et fællesarrangement med henblik på, at finde ud af hvordan man sammen kunne arbejde for et bedre Nørrebro samt skabe nogle bedre vilkår for sociale iværksættere.

Bankernes modregning
Den Sociale Retshjælp spurgte i marts retsudvalget om problemstillinger vedrørende modregning – læs mere her. Læs svaret her

Henvendelse til Socialministeriet vedr. overførsel af huslejebetalinger
Henvendelsen pr. 9. marts 2011 om de problemstillinger en overførsel af huslejebetalingen via Nets rejser. Læs henvendelsen her.

Møbler fra Grundfos
Den Sociale Retshjælp modtog i marts kontormøbler herunder blandt andet skriveborde og kontorstole fra Grundfos til kontoret i København.

Sekretariatet tager en tur på Bornholm
I marts tager den HR ansvarlige i København en tur til Bornholm for at lærer de frivillige op i de grundlæggende ting som fx brug af mailsystem og intranettet, klientskemaer m.v. samt få lavet frivillighedskontrakter m.v.

Kommentarer til lovforslag
Den Sociale Retshjælp kommenterede i april på et lovforslag om forenkling af bødesagsprocessen idet at vi har haft arbejdet med dette område i flere år og derfor også har gjort os en del erfaringer sammen med blandt andet Aarhus politi.

Forslag vedrørende ændring af kriterier for enlige forsørgere
Den Sociale Retshjælp sendte i april et forslag til beskæftigelsesminister Inger Støjberg om, at ændre kriterierne for, hvornår man er enlig forsørger, så reglerne kunne klargøres og præciseres overfor borgerne.

Gældsundervisning på Bornholm
Den Sociale Retshjælp tog i april til Bornholm for at undervise de frivillige i Gældsrådgivning samt komme med sparring i forhold til i gangværende sager.

Den Sociale Retshjælp besøger Ringe statsfængsel for første gang
Den 26. april tilbød Den Sociale Retshjælp for første gang gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning til de indsatte i Ringe statsfængsel, hvor vi efter 6 timers rådgivning havde 29 klienthenvendelser med hjem.

Den Sociale Retshjælp bliver 4 år den 1. maj
Den Sociale Retshjælp havde endnu en gang inviteret de nærmeste samarbejdspartnere og alle medarbejdere til fejring af vores 4 år fødselsdag.

Kommentarer til lovforslag
Den Sociale Retshjælp kommenterede på et lovforslag om muligheden for eftergivelse af sagsomkostninger i straffesager og foreslog en lovændring, hvad angår muligheden for eftergivelse af gæld, der er pådraget ved strafbare forslag. Desuden blev der fremlagt løsningsmodeller for problematikken omkring sagsomkostninger. Læs vores kommentar her.

 

Den Sociale Retshjælps kommentarer til ordningen for offentlig retshjælp i Danmark
Den Sociale Retshjælp sendte i maj sine kommentarer til Retsplejerådet vedrørende ordningen for offentlig retshjælp.

Debat om gældsplagede danskere – for at få det sat på dagsordenen 
Den Sociale Retshjælp blandede sig flere gange i maj, i debatten om gældsplagede danskere i forskellige medier, da fokus var ved at flytte sig fra det som den egentlig burde handle om – nemlig overgældssætning, og vi kontaktede derfor både medier såvel som politikkere.

Forslag til Skatteministeren
Den Sociale Retshjælp foreslog i maj skatteministeren, at SKAT følger inddrivelsesbekendtgørelsen, når der modregnes i borgernes børnepenge. Læs henvendelsen her.

Undersøgelse af dokumentation og låntagning i bankerne
Den Sociale Retshjælp henvendte sig i maj til bankerne for at lave en kortlægning af praksis for bankens fremgangsmåde, når en kunde på foranledning af kommunen beder om et skriftligt afslag på en låneansøgning.

Den Sociale Retshjælp afholder foldboldstævne med Streetmanagerne i Lundtoftegade
Den Sociale Retshjælps Streetmanagere arrangerede i maj et fodboldstævne for de unge i Lundtoftegade på Nørrebro, hvor der udover at blive spillet fodbold også blev grillet og hygget hele dagen. Der var 60 unge tilmeldte samt næsten tilsvarende af publikum, hvilket gjorde dagen helt fantastisk.

Svar til beskæftigelsesministeren 
Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling besvarede i maj beskæftigelsesminister Inger Støjberg og om hvordan man kan gøre kriterierne for, hvornår man er enlig, objektive og økonomiske.

Donation fra Bikuben fonden/BG Fonden
Den Sociale Retshjælp modtog i maj 500.000 kr. til den fortsatte drift af kontoret i København.

Forslag til Justitsministeren
I kølvandet på det netop afholdte åbne samråd om identitetstyveri sendte Den Sociale Retshjælp vores forslag om frivillig registrering til justitsministeren. Forslaget skyldtes, at vi i vores daglige arbejde ofte oplevede, at mange klienter ville kunne have haft stor gavn af en mulighed for at kunne lade sig registrere frivilligt hos et kreditoplysningsbureau som fx RKI. En sådan frivillig registrering ville kunne give kreditgiverne mulighed for at sikre sig, at dem, de låner ud til, dels er kreditværdige og dels er dem, de giver sig ud for at være. Læs forslaget her.

Den Sociale Retshjælp drager til Bornholm
I juni tog fire medarbejdere fra kontoret i Aarhus af sted til Bornholm med henblik på, at undervise de frivillige samt hjælpe med at bygge et kontor op, i de lånte lokaler i byretten på Bornholm.

Forslag sikring af retten til folkeregisteradresse
Den Sociale Retshjælp foreslog i juni et samarbejde med Pensionen Skejby og KRIM’s Retshjælp, for at alle indsatte kunne sikres retten til at få en folkeregisteradresse, mens de afsoner. Læs nærmere her.

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp
Den Sociale Retshjælp afholdte i juni bestyrelsesmøde hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret.

Svar på henvendelse fra indenrigs- og sundhedsministeren Bertel Haarder
Den Sociale Retshjælp fik i slutningen af juni svar fra indenrigs- og sundhedsministeren Bertel Haarder på henvendelse fra d. 6. juni 2011, vedrørende problemstillinger i Kriminalforsorgens institutioner. Læs det her

Den Sociale Retshjælps holder repræsentantskabsmøde
Den Sociale Retshjælp afholdte i juni repræsentantskabsmøde, hvor bl.a. året der var gået blev fremlagt samt hvad der skulle ske i det efterfølgende år af nye tiltag m.v.

Nye gældspraktikanter til kontoret i Aarhus
Den Sociale Retshjælp fik i august fire nye praktikanter, tre finansbachelorer fra Erhvervsakademi Aarhus og en cand.merc.(jur.) fra Aarhus Universitet, der alle skulle yde gældsrådgivning. Vi glædede os meget over at kunne byde dem velkommen og lære dem om gældsrådgivning, så de aktivt kunne bidrage til det vigtige arbejde med at hjælpe borgere ud af uoverskuelige gældssituationer.

Donation fra IBM

IBM donerede i august to SPSS-licenser til Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling, til brug for dokumentationsarbejdet i afdelingen. Støtten var til stor hjælp og vi takkede IBM mange gange for deres bidrag.

Den Sociale Retshjælp deltager i DHL i Aarhus
I august deltog flere af Den Sociale Retshjælps medarbejdere i DHL-løbet i Aarhus, hvor de blev bakket op af deres kollegaer fra kontoret.

Den Sociale Retshjælp deltager i afskedsreception på Christiansborg
Den Sociale Retshjælps repræsentantskabsmedlem Line Barfod inviterede i august til en fantastisk afskedsreception på Christiansborg.

International undersøgelse vedr. straffesager
Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling påbegyndte i august en kortlægning af flere aspekter omkring straffesager som fx 1) den sigtedes mulighed for juridisk bistand i forbindelse med straffesager 2) hvordan den sigtede bliver tildelt juridisk bistand 3) hvordan omkostningerne i forbindelse med straffesager bliver afholdt.

Rekruttering af nye frivillige til kontoret i Aarhus og København
I august rekrutteres igen nye frivillige Juridiske Managere, Sociale Managere og Gældsmanagere til begge kontorer, og det meste af august gik derfor med, for Sekretariatets vedkommende, dels at besvare de mange ansøgninger, dels at afholde ansættelsessamtaler mv.

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp
Den Sociale Retshjælp afholdte i september bestyrelsesmøde hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret samt hvad der er sket i organisationen siden sidst, herunder også nye tiltag.

Den Sociale Retshjælp deltager i Tak-for-hjælpen-dag i Aarhus
Den Sociale Retshjælp deltog i september i Aarhus kommunes årlige arrangement ”Tak for hjælpen dag”,  afholdt af Aarhus kommunes afdeling for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Rekruttering af praktikanter
Den Sociale Retshjælp søgte endnu en gang praktikanter til kontorerne i Aarhus og København. Vi havde en række spændende stillinger, hvor den studerende ville kunne få mulighed for at få praktisk erfaring inden for sit studieområde og samtidig med at være en hjælpende hånd for andre.

Innovationsafdelingen på erhvervsmesse på statskundskab på Aarhus Universitet
Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling besøgte i september erhvervsmessen for statskundskabsstuderende på Aarhus universitet med henblik på at fortælle mere om vores retspolitiske arbejde, samt hvad man kan få ud af at komme i praktik hos Den Sociale Retshjælp.

Forslag til skatteministeren
Den Sociale Retshjælp foreslog skatteministeren, at SKAT følger inddrivelsesbekendtgørelsen, når der modregnes i borgernes børnepenge. Læs henvendelsen her.

Nyhedsbrev
Den Sociale Retshjælps nyhedsbrev for oktober/november med nyt layout har været i trykken. Denne udgaves tema var udsættelser. 

CompanyDATING i Aarhus
Sekretariatet deltog i CompanyDATING på Handelshøjskolen i Aarhus, hvor der var stor interesse for HR- og kommunikationsstillingen. Det var en spændende dag, hvor vi fik talt med en masse potentielle praktikanter.

Optimeret IT-sikkerhed
Den Sociale Retshjælp fik en ny server samt nye retningslinjer for brug af PC på kontoret. Grunden til dette var for at imødekomme Datatilsynets krav til opbevaring af personfølsomme oplysninger. Blandt andet var det nu ikke længere tilladt at logge på intranettet hjemmefra, medbringe egen computer eller USB-stik uden særlig tilladelse. Vores klienters anonymitet er helt afgørende for vores arbejde, så vi forsøger hele tiden at optimere vores sikkerhed omkring personfølsomme oplysninger.

12 praktikanter ansat til at yde gældsrådgivning

Det var en stor succes med praktikanter i Gældsmanagerstillinger, og derfor blev der til forårssemestret 2012 i alt ansat 12 nye praktikanter praktikanter til at yde gældsrådgivning på kontoret i Aarhus. De fleste af disse var finansøkonomer fra Erhvervsakademi Aarhus, som blev suppleret af en cand.merc.(jur.) fra Syddansk Universitet samt vores første studerende fra Erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet. 

Svar på henvendelse fra Karen Hækkerup
Den Sociale Retshjælp fik i oktober svar på henvendelsen fra Karen Hækkerup vedr. konsekvenserne for socialt udsatte borgere ved ændringer i lovgivningen vedr. inddrivelse af offentlig gæld. Læs henvendelsen her og læs svaret her.

Den Sociale Retshjælp på besøg hos Erhvervsakademi Aarhus
Den Sociale Retshjælps Gældrådgivning afholdte i oktober et oplæg om gældsrådgivning og sagsbehandling på Erhvervsakademiet Aarhus, herunder hvad det vil sige, at være overgældssat.

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning besøger Folkeinformationen i Gellerup
Den Sociale Retshjælp var den 28. oktober inviteret til møde hos og af Folkeinformationen i Gellerup. Dette var med henblik på, at fortælle lidt om hvad vi kunne tilbyde af hjælp herunder også indgå samarbejde omkring blandt andet henvisning af borgere til Den Sociale Retshjælp.

Gratis retshjælp på Nørrebro bibliotek
Den Sociale Retshjælp modtog i november støtte fra Bikuben fonden og kunne nu tilbyde gratis retshjælp på Nørrebro bibliotek hver mandag fra. kl. 15.00 til kl. 18.00 – læs mere her.

Henvendelse til partiernes skatteordførere
Innovationsafdelingen arbejdede i november for at ændre lovgivningen vedrørende inddrivelse af offentlig gæld. Dette skyldes, at den eksisterende lovgivning havde negative konsekvenser for vores målgruppe. Læs vores henvendelsetil partiernes skatteordførere og skatteministeren.

Samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus
Den Sociale Retshjælp og Erhvervsakademiet Aarhus indledte i november 2011 et samarbejde, der kommer begge parter til gavn. Samarbejdet, der primært drejede sig om forskellige praktikantordninger, forventede Den Sociale Retshjælp sig meget af, og vi så frem til et godt samarbejde fremover.

Bestyrelsesmøde for Den Sociale Retshjælp
Den Sociale Retshjælp afholdt i november bestyrelsesmøde, hvor bl.a. organisationens strategi blev diskuteret samt nye tiltag, nye ansættelser m.v.

It-praktikanter ansat
I forårssemestret 2012 vil Den Sociale Retshjælps kontor i Aarhus for første gang huse to it-teknologer fra Erhvervsakademi Aarhus som praktikanter. De to praktikanter skal stå for generel it-support i organisationen samt videreudvikle vores it-systemer, så rådgiverne får de bedst mulige arbejdsforhold og derved kan koncentrere sig 100 % om klienterne.

Konsulentvirksomheden Navigent holder oplæg om arbejdsglæde
Den Sociale Retshjælps Sekretariat fik den 21. november besøg af Konsulentvirksomheden Navigent på kontoret i Aarhus. Navigent holdt et oplæg omkring arbejdsglæde, herunder også hvordan man kan motivere sine medarbejdere, hvilket var utrolig spændende og lærerigt.

Den Sociale Retshjælp besøger Grundfos i Bjerringbro

Den Sociale Retshjælps sekretariatetsmedarbejdere samt enkelte ledere var den 23. november inviteret på besøg hos Grundfos i Bjerringbro med henblik på at få en rundtur samt en introduktion til Grundfos og høre om især deres HR-arbejde i forhold til medarbejderpleje, medarbejderudvikling mv. Det var virkelig inspirerende, at høre om HR-arbejdets betydning i en stor og anerkendt virksomhed.