2010

Rekruttering af frivillige Managere
Den Sociale Retshjælp rekrutterede i januar  frivillige studerende og fagfolk til at yde juridisk rådgivning og gældsrådgivning til vores klienter. 

Den Sociale Retshjælp kommenterer lovforslag om forenkling af bødesagsprocessen 

I februar fremsatte regeringen et lovforslag om at forenkle den procedure, man bruger, når borgerne får en bøde, men ikke betaler den. Den Sociale Retshjælp mente generelt, at det er i vores klienters interesser at forenkle bødesagsprocessen, som dette lovforslag har til formål. Dog havde vi enkelte kommentarer og forbedringsforslag. Forslaget blev enstemmigt vedtaget i maj, og Den Sociale Retshjælp fik med henvendelserne gjort politikerne opmærksomme på yderligere problemer, der var forbundet med dette område.

Donation fra Lassen Ricard
Advokatfirmaet Lassen Ricard donerede i april 60 USB-nøgler og skriveblokke til brug på kontoret i Aarhus.

Rekruttering af praktikanter
Den Sociale Retshjælp søgte i april praktikanter til kontorerne i Aarhus og København. Vi kunne præsentere en række spændende stillinger, hvor den studerende ville kunne få mulighed for, at få praktisk erfaring inden for sit studieområde, samtidig med at vedkommende ville kunne hjælpe andre.

Den Sociale Retshjælp bliver 3 år den 1. maj
Den Sociale Retshjælp fejrede sin tredje fødselsdag med de nærmeste samarbejdspartnere og medarbejdere, med en masse kage og godt humør.

Ansættelse af HR- og kommunikationspraktikant
Den Sociale Retshjælp ansatte for første gang en HR- og kommunikationspraktikant til kontoret i Aarhus til efterårssemestret, der skulle varetage en række sekretariatsfunktioner. Hans arbejdsopgaver ville bl.a. omfatte at sikre medarbejdertrivslen og arbejde professionelt med rekruttering.

Den Sociale Retshjælp starter nyt kontor på Nørrebro i København
Vi glædede os meget til at komme i gang med arbejdet i København og så frem til, at der kom liv i de nye lokaler. Det nye kontor i København var kun blevet til virkelighed i kraft af støtte fra BG Fonden, så til dem skulle der lyde en stor tak fra Den Sociale Retshjælp.

Donation fra Plesner
Den Sociale Retshjælp modtog i maj forskellige kontorartikler fra Plesner.

Donation fra Bikuben fonden/BG Fonden
Den Sociale Retshjælp modtog i juni 1.000.000 kr. til bl.a. driften af kontoret i København.

Donation fra Microsoft
Microsoft sponsorerede for $21.000 licenser til bl.a. Microsoft Office og styresystemer, der sikrede at alle vores computere havde de nødvendige programmer.

Donation fra Becker Data 
Becker Data sikrede data og stillede serverplads til rådighed for Den Sociale Retshjælp.

Donation fra Brother
Brother donerede en multiprinter til værdi af 7.500 kroner til Den Sociale Retshjælp i Aarhus.

Donation fra Region Midtjylland
Region Midtjylland donerede brugte computere med tilbehør til kontoret i Aarhus.

Donation fra Rigshospitalet i København
Rigshospitalet i København donerede kontormøbler til kontoret i København, der gjorde at vi havde mulighed for at udskifte samt færdig møblere hele kontoret.

Donation fra F-Secure
F-Secure donerede IT-sikkerhedssystemer til alle computere på kontoret i Aarhus og København for at sikre vores klienter den bedst mulige datasikkerhed.

PBS-tvang er ikke løsningen
Den Sociale Retshjælp kommenterede på et lovforslag, der indebar, at der i lejeloven ville blive åbnet op for at udlejere kan kræve, at husleje skal betales over PBS. Dette havde uhensigtsmæssige følgere for de borgere, der ikke havde adgang til at tilmelde sig hertil. Læs Den Sociale Retshjælps henvendelse til politikerne her

Donation fra Region Midtjylland
Region Midtjylland donerede brugte computere med tilbehør og printere til kontoret i Aarhus og København. 

Rekruttering af frivillige Managere

Den Sociale Retshjælp rekrutterede i august frivillige studerende og fagfolk til at yde juridisk rådgivning, gældsrådgivning og sagsbehandling til vores klienter.

Økonomi- og statskundskabsstuderende i praktik i Innovationsafdelingen

Innovationsafdelingen fik stadig mere travlt, og derfor blev der ansat hele tre praktikanter til forårssemestret 2011, herunder de første økonomi- og statskundskabsstuderende. 

Konference i Firenze om ”Consumer bankruptcy in EU”
Den Sociale Retshjælp sendte i oktober en medarbejder med til en tre dages konference i Firenze, Italien om ”Consumer bankruptcy in EU” for at udveksle oplysninger om blandt andet overgældsætning. 

Den Sociale Retshjælp forsøger at afhjælpe de mange udsættelser

Den Sociale Retshjælp har undersøgt forskellige kommuners procedure vedrørende udsættelsessager. Du kan læse baggrunden for undersøgelsen HER og resultaterne fra KBH,AarhusÅlborg og Odense. På baggrund af denne undersøgelse kontaktede Den Sociale Retshjælp Socialministeriet omkring vores projekt, der skulle effektivisere og kvalitetssikre kommunens behandling af udsættelsessager (boligregisteret). Du kan læse daværende socialminister Benedikte Kiærs svar HER og vores respons herpå HER.

 

Konference om ideer, kreativitet og viden i partnerskaber på Roskilde Universitet
Den Sociale Retshjælp deltog i december i en konference afholdt af Roskilde Universitet med fokus på,  hvordan man kan blive bedre til at udveksle ideer og viden i partnerskaber.