2009

Tilskud fra Advokatsamfundet til dinretshjaelp.dk 
Den Sociale Retshjælp modtog i januar 50.000 kr. til opstarten af hjemmesiden dinretshjaelp.dk, der er en “hjælp-til-selvhjælps” hjemmeside med de hyppigste  juridiske og gældsrelateret spørgsmål som vi møder i vores rådgivningsarbejde.

Den Sociale Retshjælp modtager midler fra Gældspuljen til at yde gratis gældsrådgivning
Vi er meget taknemmelige for at være blevet tildelt midlerne fra Gældspuljen, der gav os mulighed for at tilbyde borgere landet rundt lettere gratis gældsrådgivning. Gæld er et stigende problem i det danske samfund, og med oprettelsen af et gældsrådgivningstilbud kan Den Sociale Retshjælp være med til at hjælpe danske borgere med at løse deres gældsproblematikker.

Rekruttering af frivillige Managere
Den Sociale Retshjælp rekrutterede i januar frivillige studerende og fagfolk til at yde juridisk rådgivning og gældsrådgivning til vores klienter.

Tilskud fra Aarhus Kommune
Den Sociale Retshjælp modtog 40.000 kr. i tilskud til frivilligt socialt arbejde efter §18 i Lov om Social Service fra Aarhus Kommune.

Tilskud fra Socialministeriet 
Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning fik tildelt midler fra satspuljen, herunder puljen for etablering af en frivillig gældsrådgiver. Tilskuddet blev givet for en fireårig periode og udgør i 2009 629.200 kr.

Den Sociale Retshjælp bliver 2 år den 1. maj
Den Sociale Retshjælp afholdte en lille fødselsdagsreception for sine medarbejdere og nærmeste samarbejdspartere for at fejre indgåelsen af flere nye samarbejdsaftaler, tildelte midler og de mange nye fantastiske medarbejdere, der var startet. 

Tilskud fra Velfærdsministeriet
Den Sociale Retshjælp fik i juni tildelt 250.000 kr. fra Velfærdsministeriet fra Tips- og Lottopuljen. 

Den Sociale Retshjælp indgår officielt samarbejde med Kriminalforsorgens pensioner
Efter at have besøgt flere af landet udslusningspensioner, igennem en længere periode, indgik Den Sociale Retshjælp og Kriminalforsorgen i juli et officielt samarbejde om at komme ud på landets pensioner for at tilbyde gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning. 

Rekruttering af frivillige Managere
Den Sociale Retshjælp rekrutterede i august frivillige studerende og fagfolk til at yde juridisk rådgivning og gældsrådgivning til vores klienter. 

Donation fra Poul Due Jensens Fond
Den Sociale Retshjælp modtog i oktober 81.375 kr. til betaling af huslejedepositummet i Aarhus i forbindelse med flytning til nyt kontor. 

Socialrådgiverstuderende i praktik i Aarhus
Der blev for første gang ansat to socialrådgiverstuderende i praktik, som ville starte hos afdelingen i Aarhus i forårssemestret 2010. Vi glædede os meget til at kunne tage imod dem og var sikre på, at de ville kunne bidrage med værdifulde perspektiver til særligt de socialretlige sager.