2008

Samarbejde med Fonden projekt UDENFOR
Den Sociale Retshjælp indgik i januar samarbejde med Fonden projekt UDENFOR som er et projekt hvor målgruppen bl.a. er hjemløse og misbrugere med henblik på at sætte fokus på behovet for gældsrådgivning og juridisk rådgivning til målgruppen.

Samarbejde med SAND
Den Sociale Retshjælp indgik i januar samarbejde med SAND. Dette med fokus på at hjemløse kan modtage juridisk rådgivning og gældsrådgivning. Desuden besøger Den Sociale Retshjælp flere boformer og væresteder i Danmark.

Støtte fra Experian (RKI)
Den Sociale Retshjælp fik i januar støtte fra Experian til at hjælpe gældsatte borgere i form af brugte computere, kontormøbler, kontorartikler m.v.

Donation fra Augustinus Fonden
Den Sociale Retshjælp modtog i februar 20.000 kr. fra Augustinus Fonden til opretholdelsen af vores fysiske kontor.

Rekruttering af frivillige Juridiske Managere
Den Sociale Retshjælp rekrutterede i januar frivillige jurastuderende til at yde juridisk rådgivning og sagsbehandling herunder også deltage i rejseholdsbesøg til blandt andet landets pensioner samt et par boformer og væresteder i og omkring Aarhus og København.

Første praktikant i ny åbnet Innovationsafdeling
Den Sociale Retshjælps retspolitiske arbejde fik sin egen afdeling, hvor den første medarbejder blev en praktikant fra sociologistudiet. Innovationsafdelingens primære opgave var at sikre fokus på målgruppens problemstillinger og forbedre dens overordnede forhold.

Medarbejderudvikling
Antallet af medarbejdere steg hastigt, da der var stor efterspørgsel efter vores tilbud om hjælp. I marts var vi oppe på at være i alt 64 frivillige, herunder både jurastuderende og færdiguddannede jurister/advokater samt to gældsrådgivere, der alle bidrager til arbejdet med at hjælpe vores klienter.

Donation fra Susi og Peter Robinsohns Fond
Den Sociale Retshjælp modtog i april 10.000 kr. fra Susi og Peter Robinsohns Fond til opretholdelsen af vores fysiske kontor.

Den Sociale Retshjælp bliver 1 år den 1. maj
Den Sociale Retshjælp afholdt sin første fødselsdagsfest med besøg af de tætteste samarbejdspartere og medarbejdere for i fællesskab at fejre at vi allerede inden for det første år er fået fra at være en lokal til en national retshjælp og gældsrådgivning der yder henholdsvis telefonisk, skriftlig og personlig henvendelse på kontoret i Aarhus eller via vores rejseholdsbesøg.

Donation fra Poul Due Jensen’s Fond
Den Sociale Retshjælp modtog i maj 50.000 kr. fra Poul Due Jensen’s Fond.

Tilskud fra Bikuben Fonden
Den Sociale Retshjælps modtog i maj 100.000 kr. fra Bikuben Fonden/BG Fonden.

Tilskud fra Velfærdsministeriet
Den Sociale Retshjælp fik i maj tildelt 250.000 kr. fra Velfærdsministeriet fra Tips- og Lottopuljen.

Tilskud fra Aarhus Kommune
Den Sociale Retshjælp modtog i juni 40.000 kr. i tilskud til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om Social Service fra Aarhus Kommune.

Rekruttering af frivillige Managere
Den Sociale Retshjælp rekrutterede i august frivillige studerende og fagfolk til at yde juridisk rådgivning og sagsbehandling.

Første antropolog i praktik i Innovation

Innovationsafdelingens arbejde havde været en stor succes indtil videre, og derfor blev der igen ansat en studerende i praktik til forårssemestret 2009, denne gang en antropologistuderende.

Tilskud fra Sikringsstyrelsen
Den Sociale Retshjælp modtog i december tilskud på 44.000 kr. fra uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde.