Den Sociale Retshjælp anno 2007

 

Den Sociale Retshjælp blev stiftet som en social forening i maj 2007 på initiativ af Sandy Madar, der tidligere havde været beskæftiget som socialarbejder på gadeplan med et særligt fokus på de kriminelle miljøer i Aarhus.

 

I årene med arbejdet på gadeplan, blev Sandy stadig mere og mere frustreret over, at uanset hvor mange mennesker hun forsøgte at hjælpe og uanset hvor mange problemer, hun hjalp folk med at løse, kunne hun aldrig komme til bunds med deres problemstillinger. Samtidig følte Sandy ofte, at hun stod alene over for et system, der ikke talte samme sprog som hende eller de mennesker, hun forsøgte at hjælpe. Der var behov for en velorganiseret og omfattende instans, der havde viljen, evnen og modet til at hjælpe disse mennesker, som levede helt og aldeles uden for den normale samfundsorden.

 

De problemstillinger, der skulle findes løsninger på, var mangeartede men de bundede alle i juraen, hvorfor Sandy besluttede sig for først og fremmest at alliere sig med jurastuderende. DSR indledte sit arbejde i lånte lokaler, hvorfra det første kuld frivillige jurastuderende blev hvervet. Interessen for arbejdet var stort og retshjælpen fik derfor snart sin første egen adresse i Frederiksgade i Aarhus.

 

Sommeren og efteråret 2008 var hektisk og fyldt med store udfordringer og en næsten uoverkommelig arbejdsbyrde. Først og fremmest handlede det om at få skabt en ånd og et engagement til at bygge retshjælpen op fra bunden. Den første lange tid gik med at udarbejde arbejdsgange og sagsbehandlingsprocedurer for områderne gælds-, bolig-, straffe-, social- og udlændingerelaterede sager for, på den måde at få etableret et fundament for den videre sagsbehandling.

 

Hensigten var at færdigbearbejde Den Sociale Retshjælps tilbud og profil inden påbegyndelsen af sagsbehandling. Denne strategi blev dog aldrig efterlevet, idet medierne allerede i opstartsfasen fik kendskab til Den Sociale Retshjælp. Mange borgere med brug for juridisk rådgivning henvendte sig og derudover fik Den Sociale Retshjælp utrolig mange henvendelser fra især offentlige myndigheder, der ønskede at indgå samarbejde eller henvise en til flere borgere.

 

Denne efterspørgsel fandt sted allerede i Den Sociale Retshjælps udviklingsfase. Ideelt set havde alle arbejdsgange været på plads inden vi havde åbnet op for den egentlige sagsbehandling. Men vi var i gang med at skabe en organisation, hvor de mest socialt udsatte borgere, som i så høj grad trængte til den hjælp, vi kunne yde, aldrig skulle møde en lukket dør og dette ideal forsøgte vi at leve op til fra starten. Derfor væltede borgere, som ingen andre havde kunnet hjælpe, ind, og ’forretningen’ Den Sociale Retshjælp har da heller aldrig manglet ’kunder’.

 

Da det var en periode med store udfordringer og omvæltninger, krævede det også en del af de frivillige nyansatte, der i realiteten skulle skabe deres egen arbejdsplads. Men lige præcis den atmosfære, hvor alle kunne få en andel i projektet, hvis de brændte nok for det, var også med til at udklække det første ledelseshold, der sammen med Sandy skabte fundamentet for Den Sociale Retshjælp.

 

Retshjælpen startede med 75.000 kroner fra Shoppit i Aarhus og resten af det økonomiske grundlag for Den Sociale Retshjælp afhang i den indledende fase af formand og stifter Sandy Madar og hendes mand, Søren Andersens, privatøkonomi. Uden disse direkte private donationer ville Den Sociale Retshjælp ikke have overlevet det første år. Yderligere kom BG Fonden Den Sociale Retshjælp til undsætning og bevilligede 2 x 100.000 kroner, ligesom Grundfos bistod med 50.000 kroner. Den Sociale Retshjælp flyttede derpå til nye lokaler og kunne således udvide antallet af frivillige jurastuderende og andre frivillige studerende og fagfolk, så vi i dag er oppe på 35 frivillige.

 
Den massive mediedækning bevirkede, at Den Sociale Retshjælp ikke fik mulighed for at holde fokus på den primære målgruppe. På grund af de mange henvendelser fra hele landet sagsbehandlede Den Sociale Retshjælp for diverse grupper under betegnelsen ’socialt udsatte’ det første år. Efterspørgslen for juridisk rådgivning var således fra start stor og det viste sig hurtigt, at en fællesnævner for mange af de borgere, som benyttede Den Sociale Retshjælps tilbud, var, at de var forgældede. På landsplan kom gældsrådgivning således i fokus og debatten om hvorvidt gæld er et privat anlæggende eller et samfundsproblem, blev endnu engang omdiskuteret.

 

Arbejdet på det lokale plan koncentrerede sig i høj grad om ungdomsgrupperingerne i Trillegården, Bispehaven og Gellerupparken, Aarhus V, hvorfor Social Manager-betegnelsen kom til at spille en stor rolle allerede i Den Sociale Retshjælps indledende år.

 
DSR fandt det væsentligt at indgå samarbejdsaftaler med de involverede parter, der var berørt af sagsbehandlingen, for således at få det mest optimale og åbne samarbejdsgrundlag for såvel klienten som andre involverede. Således samarbejder Den Sociale Retshjælp med SKAT, Fogedretten, kommuner, jobcentre, politi og arresthuse i Aarhus. Endvidere udviklede Den Sociale Retshjælp et tæt samarbejde med RKI (nu Experian) og fik derved adgang til RKI's database, hvorved klienternes tidligere økonomiske forhold kunne medindtages i behandlingsforløbet.

 

Endvidere forsøgte Den Sociale Retshjælp at indlede et samarbejde med Kriminalforsorgen, da denne institution i længere perioder har direkte kontakt til mange af Den Sociale Retshjælps klienter. Således så Den Sociale Retshjælp en mulighed for at få ryddet op i klientens juridiske forhold, herunder især gæld og bolig, så pågældende ville opleve en forbedret mulighed for et liv uden kriminalitet efter løsladelsen. Dette samarbejde blev ikke realiseret, hvilket Kriminalforsorgen begrundede med, at de selv varetog sagsbehandlingen i fængslerne og at gæld i øvrigt ikke var en gennemgående problemstilling hos de indsatte. 

 

Den Sociale Retshjælp i medierne
2007 var året, hvor Den Sociale Retshjælp så dagens lys. Det var derfor begrænset, hvor meget vi var i medierne, da fokus var på at få organisationen på benene. Den Sociale Retshjælp blev nævnt i Lokalavisen Aarhus og Aarhus Stiftstidende, da vi fik doneret penge af Shoppit til et projekt, der skal hjælpe unge stofmisbrugere i Aarhus væk fra et liv med kriminalitet og stoffer. Du kan læse mere om Den Sociale Retshjælp i medierne her.

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk