POLITISK MEDARBEJDER

Hvis du synes at politisk interessevaretagelse, ekstern kommunikation og fundraising lyder som nogle interessante opgaver, så bliv politisk medarbejder hos Den Sociale Retshjælps Fond. Som politisk medarbejder kommer du til at arbejde med policy evaluering, projektarbejde, fundraising og udformning af læserbreve for bare at nævne nogle eksempler. Du kan læse meget mere om arbejdet som politisk medarbejder ved at klikke på vores ansøgningsskemaer nedenfor. 

Arbejdet som politisk medarbejder dækker over nogle udfordrende opgaver og giver dig som medarbejder et stort ansvar. Du kommer til at varetage organisationens politiske arbejde, og vil være med til at kommunikere budskabet om at bidrage til kampen imod social udsathed.

Du kan søge enten en praktik eller en frivillig stilling. Som praktikant vil du som udgangspunkt komme til at arbejde fuldtid, men vi er fleksible ift. krav fra dit studie. Som frivillig arbejder man minimum 4 timer i ugen på en i udgangspunktet fast dag. Vi er dog fleksible ift. mødetider og dag.

Herunder kan du læse vores tidligere praktikanters og frivilliges erfaringer med arbejdet som Politisk Konsulent, og hvad det har givet dem:

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt vores sekretariat på:

E-mail: sekretariatet@socialerethjaelp.dk
Tlf. 70229330