Projekt Streetmanagers - Fremtidens gademedarbejdere


Den Sociale Retshjælp arbejder med tidligere, nuværende og kommende indsatte. Kommende er nøgleordet for projekt Streetmanagers, der arbejder med kriminalitetstruede unge. Håbet er at nå de unge, før de kommer så langt ind i det kriminelle miljø, at der ingen vej er tilbage. Du kan læse mere på www.streetmanager.dk

Projektet Streetmanagers blev startet tilbage i 2010 med støtte fra Bikubenfonden og er sidenhen fortsat i Fængselsrejeholdsregi. Streetmanagers er et socialt gadeprojekt, hvor fokus er på at hjælpe unge mennesker mellem 14 og 28 år i belastede miljøer gennem opsøgende arbejde. Indtil videre udføres der opsøgende arbejde i Lundtoftegade på Nørrebro i København, men det er hensigten, at projektet skal udvides til flere udsatte boligområder. Den Sociale Retshjælps Streetmanagere yder opsøgende juridisk rådgivning og der rådgives og sagsbehandles indenfor områder som straffelov, udlændinge-, social- og boligproblematikker samt gæld. Udover rådgivning hjælper Streetmanagerne også de unge fra sigtelse til eventuel afsoning. Dette kan indebære at hjælpe med at finde en advokat, sikre at de møder op til retsmøder samt hjælpe med praktiske ting i forbindelse med afsoning.

Der bliver lagt stor vægt på, at Streetmanagerne er ordentlig klædt på til det arbejde, de skal udføre og Streetmanagerne skal derfor igennem et uddannelsesforløb inden de får lov til at rådgive de unge. Streetmanagerne kommer selv fra det miljø, de kriminalitetstruede unge lever i, så de har på baggrund af egne erfaringer forståelse for, hvad de unge går igennem. Streetmanagerne har derfor både den viden og adgang, der kræves for at nå denne målgruppe.

Projektet tager altså fat i de ressourcestærke unge i de udsatte boligområder, der er villige til at gøre noget for deres lokalsamfund og hjælpe de svagere unge ud af det kriminelle miljø. Gennem Streetmanagerforeningen forsøger Den Sociale Retshjælp at give de unge fra udsatte boligområder et bedre liv, så de kan blive en produktiv del af samfundet.  

Aarhus: Augustenborggade 2 – Postboks 5134 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk

København: Bragesgade 10C – Postboks 585 – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk

Horsens: Axelborg 1 - 8700 Horsens - 70 22 93 30 - horsens@socialeretshjaelp.dk