Fængselsrejseholdets samarbejdspartnere

 

Fængselsrejseholdet har et direkte samarbejde med mange af Kriminalforsorgens institutioner. Disse samarbejder betyder, at Den Sociale Retshjælp kommer på rejseholdsbesøg hver 1-2 måned på udslusningspensionerne samt en fast dag hver måned i arresthusene, fængslerne og de forskellige KiF Institutioner. 


Vores afdelinger i Aarhus, Aalborg og Horsens forestår alle rejseholdsbesøg i Jylland, mens vores afdeling i København forestår alle besøg på Fyn og på Sjælland: 


 Jylland

 Fyn

 Sjælland

 Aalborg Arrest Nyborg Fængsel Anstalten ved Herstedvester
 Aarhus Arrest Ringe Fængsel Jyderup Fængsel
 Esbjerg Arrest  Søbysøgaard Fængsel Pension Avedøre
 Ringkøbing Arrest Pension Kværndrup Pension Brøndbyhus
 Enner Mark Fængsel  Pension Engelsborg
 Kragskovhede Fængsel  KiF Glostrup
 Nørre Snede Fængsel  
 Renbæk Fængsel  
 Sønder Omme Fængsel  
 Pension Hammer Bakker  
 Pension Lyng  
 Pension Skejby  
 KiF Aalborg  
 KiF Esbjerg  
 KiF Kolding  


 

 


Aarhus: Augustenborggade 2 – Postboks 5134 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk

København: Bragesgade 10C – Postboks 585 – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk

Horsens: Axelborg 1 - 8700 Horsens - 70 22 93 30 - horsens@socialeretshjaelp.dk