Kvalificeret offentlig retshjælp

Den Sociale Retshjælp mener, at der er flere elementer i den offentlige retshjælp, som burde forbedres for at sikre borgerne en kvalificeret retshjælp. 

 

Vores arbejde – status

Den Sociale Retshjælp har længe kæmpet for en kvalificeret offentlig retshjælp herunder også lige adgang til retshjælp. Tilbage i maj 2011 lavede vi vores første politiske henvendelse vedrørende ordningen for Offentlig Retshjælp i Danmark. Siden hen er blevet til mange politiske henvendelser og meget pressearbejde. Vi har blandt andet udgivet et nyhedsbrev med temaet retshjælp og har holdt foredrag herom.

 

I november 2011 sendte vi en henvendelse til alle retsordførere vedrørende mangelfuld retshjælp og fik også svar fra blandt andre Jeppe Mikkelsen (RV) om, at han gerne vil være med til at se på, hvordan vi får en bedre retshjælp i fremtiden.

 

Siden har vi løbende henvendt os politisk – i november 2012 sendte vi en politisk henvendelse til Folketingets retsudvalg for at bakke op omkring Advokatrådets og Danske Advokaters forslag om, at arrangere en åben høring, der kan sætte fokus på danskernes adgang til retshjælp.

 

I 2013 henvendte vi i februar os til retsordfører Karina Lorentzen omkring behovet for retshjælp til udsatte borgere og i april lavede vi en henvendelse som opfølgning på en høring om retshjælp i Danmark, en høring, hvor vi også selv deltog i panelet.

 

Ydermere fik vi udarbejdet nogle standarder for de krav, som vi som minimum, synes der skal være til retshjælpsorganisation i forhold til etiske regler samt gennemsigtighed i form af et udvidet trinsystem som man kender det fra advokaternes trinsystem. I første omgang blev disse standarder implanteret internt og sidenhen eksternt i foråret 2013.

 

I efteråret 2014 udførte vi en Voxpop, der viste, at mange borgere ikke ved, at de er berettiget til at modtage gratis juridisk rådgivning, når de har en indtægt under indtægtsgrænsen for fri proces. Vi satte derfor igen fokus på problemstillingen om kvalificeret offentlig retshjælp med en politisk henvendelse vedrørende kvalitetssikring af offentlig retshjælp samt en pressemeddelelse vedrørende kvalitetskrav til retshjælp. Ydermere satte vi fokus på problematikken i vores eksterne nyhedsbrev, der udkom i januar 2014.

Senest har vi i maj 2014 sendt et høringssvar vedrørende en ny bekendtgørelse for retshjælpskontorer mv. 

 

Hvorfor er kvalificeret offentlig retshjælp en mærkesag for DSR?

I 2007 trådte lovændringer vedrørende retshjælp ved advokatvagter med videre i kraft. Den Sociale Retshjælp er dog bekymrede for den udvikling, vi har set på området de sidste år, og mener stadigvæk ikke, at alle borgere i dag har gode og lige muligheder for at få offentlig retshjælp. Endvidere er der også generelt set et manglende kendskab blandt borgerne til de muligheder, der er for at søge gratis juridisk rådgivning. 

 

Hvis flere borgere var informeret om deres mulighed for gratis juridisk rådgivning, ville mange problemer kunne løses tidligere end det ofte er tilfældet i dag. For de socialt udsatte borgere, som vi ofte hjælper, kan rod i økonomien og manglende overblik over deres egen sag og rettigheder være medvirkende til, at de fastholdes i en udsat position, hvor de er afhængige af samfundets økonomiske støtte. Det koster derfor samfundet penge at have borgere, der ikke har en afklaring på deres juridiske og økonomiske situation. Endvidere er det i denne forbindelse også vigtigt, at retshjælps-organisationerne er klædt ordentlig på til at kunne varetage borgernes problematikker, samt at borgerne har let adgang til de oplysninger de måtte have brug for. 

 

Den Sociale Retshjælp mener, at der er flere tiltag, som vil kunne være med til at sikre borgernes retssikkerhed: 

  • Alle retshjælpskontorer skal være underlagt et sæt etiske regler, på lige fod med advokaterne – dette skal være med til at kvalitetssikre det juridiske rådgivningsarbejde, der tilbydes borgerne 
  • Der skal være gennemsigtighed på retshjælpsområdet, herunder kommunikation om hvilke trin der ydes rådgivning på ved henholdsvis retshjælpsorganisationer og advokatvagter – dette er afgørende for at borgeren på forhånd ved, hvilken juridisk bistand de kan forvente fra det sted, de henvender sig til 
  • Der skal etableres et bedre samarbejde mellem advokatvagter og retshjælpsorganisationer 
  • Der skal også etableres et bedre henvisningssamarbejde internt mellem retshjælpsorganisationerne – dette kan sikre at borgeren ikke kommer til at gå fra den ene hjælpeinstans til den anden pga. manglende ressourcer. Derfor er dinretshjaelp.dk også blevet oprettet som en mulighed for borgeren såvel som for organisationen at danne sig et overblik over hvilke kompetencer de enkelte organisationer ligger inde med 
  • Retshjælpsorganisationernes klienter skal beskyttes på lige fod med advokaternes klienter – det drejer sig om at sikre de juridiske rådgiveres tavshedspligt, så vi kan sikre vores klienter bedst muligt (for mere information om dette emne, se mærkesagen Tavshedspligtbeskyttelse for retshjælpsorganisationer
  • Til sidst skal der også skabes et bedre samarbejde med de offentlige myndigheder – dette ville være til gavn for borgerne og på samme måde gøre alles arbejde mere effektivt (for mere information om dette emne, se mærkesagen Fuldmagtsproblematik

Status på mærkesag:

 

AKTIV


Relevante dokumenter vedrørende mærkesagen:


Svar fra Justitsministeriet på politisk henvendelse (februar 2015)
 

Pressemeddelelse om Radikale Venstres udspil til en retspolitisk reform. 

(September 2014)


Politisk henvendelse

vedrørende Radikale Venstres udspil til en retspolitisk reform.

(September 2014)


Svar fra Justitsministeriet på høringssvaret

(Juni 2014)

Høringssvar
vedrørende ny bekendtgørelse for retshjælpskontorer mv. 

(maj 2014)


Pressemeddelelse vedrørende kvalitetskrav til retshjælp (januar 2014)


Politisk henvendelse vedrørende kvalitetssikring af offentlig retshjælp (januar 2014)


Svar fra Civilstyrelsen på politisk henvendelse (januar 2014)


Henvendelse til Folketingets retsudvalg

opfølgning på høring (april 2013)

Politisk henvendelse

til Folketingets Retsudvalg om åben høring (november 2012)

 

Politisk henvendelse vedrørende ordningen for Offentlig Retshjælp i Danmark (maj 2011)

Aarhus: Augustenborggade 2 – Postboks 5134 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk

København: Bragesgade 10C – Postboks 585 – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk

Horsens: Axelborg 1 - 8700 Horsens - 70 22 93 30 - horsens@socialeretshjaelp.dk