Høje renter på kviklån

Den Sociale Retshjælp mener, at der bør indføres et loft på ÅOP på markedet for kviklån. Det er værd at differentiere mellem lånemarkederne, da forskelle i eksempelvis løbetid på forskellige lån gør det svært at sammenligne med ÅOP-standarden på tværs af lånemarkederne. Lån med lang løbetid vil have tendens til at have en langt lavere ÅOP en lån med kort løbetid (som alle kviklån i sagens natur har). Det betyder, at hvis man tager et forbrugslån i en bank med en løbetid på et år, kan de årlige omkostninger i procent løbe op på mellem 27,9 – 37,8 % - således at også denne type lån vil blive ramt af indførslen af et loft i ÅOP på tværs af lånemarkederne.

Vores arbejde - status

Den Sociale Retshjælp har været opmærksom på denne problematik i længere tid. Regeringen foreslog i sit forbrugerpolitiske oplæg fra august 2012, at der skulle oprettes en klageinstans for finansieringsselsskaber, som bl.a. skulle behandle klager over urimeligt høje ÅOP for forbrugslån og samtidig vil få mulighed for at træffe afgørelse om nedsættelse af låneomkostningerne. Regeringen har endnu ikke fremlagt et konkret lovforslag, som skal indføre denne klageinstans. Den Sociale Retshjælp har derfor i foråret 2014 rettet henvendelse til regeringens forbrugerordførere for at få en status på dette. Det forventes, at der fremsættes et lovforslag her i foråret. På det seneste er mærkesagen atter blevet aktuel efter en tv-udsendelse om høje renter på kviklån. Den Sociale Retshjælp har derfor været i kontakt med flere partiers forbrugerordførere og erhvervsministeren har deltaget i et samråd om de høje renter. Ministeren fandt problematikken vigtig, men vil afvente Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse af kviklånsmarkedet, som kommer i efteråret 2014. Derudover samarbejder Den Sociale Retshjælp med en ekspert i overgældsætning, for at komme med løsninger til hvad man kan gøre ved de hurtige forbrugslån. 

Hvorfor er indførelsen af et renteloft en mærkesag for DSR?
Flere og flere danskere ender i en negativ gældsspiral. Specielt de fristende kviklån og sms-lån bidrager hertil. I situationer, hvor banken ikke er villig til at låne en person flere penge, er der risiko for, at vedkommende må ty til kviklån for at kunne betale regninger, husleje og mad. Det er tilfældet for mange af dem, der kommer til os med gældsproblemer. Ydermere er det uforholdsmæssigt svært for forbrugerne generelt at gennemskue prisen på de lettilgængelige lån. Selvom der skal oplyses om ÅOP på diverse lån, er der grund til at betvivle hvor vidt denne standard overhovedet fungerer som målestok på kviklån med kort løbetid.


Og det er ikke alene et problem for den enkelte, der ender i en uoverskuelig negativ gældsspiral, men på sigt bliver det et problem for så vel kreditorer, der ikke får deres penge, som samfundet som helhed. Den overgældssatte borger ender som dårlig betaler, og dermed mister vedkommende muligheden for at opbygge en økonomi på samme vilkår som resten af den danske befolkning. Det koster mange skattekroner at rette op på den skade, som disse lån bevirker. Skattekroner, som kunne være brugt bedre andre steder.


Derfor er et renteloft eller et loft i ÅOP ikke i sig selv nok. Det vil ramme uforholdsmæssigt bredt i forhold til den gruppe, vi søger at hjælpe. Der skal altså en flerhed af målrettede initiativer til, hvis man ønsker at hjælpe den ressourcesvage forbruger uden at det vil ramme på tværs af lånemarkederne – og dermed også de dele af lånemarkedet, der ikke nødvendigvis har samme problematikker som sms- og kviklån.  

 

Status på mærkesag:

 

PASSIV

 

Relevante dokumenter vedrørende mærkesagen:

 

Politisk henvendelse vedrørende muligheden for indførelse af et renteloft i Danmark

Politisk henvendelse

vedrørende høje renter på kviklån og med løsningsforslag

Aarhus: Augustenborggade 2 – Postboks 5134 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk

København: Bragesgade 10C – Postboks 585 – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk

Horsens: Axelborg 1 - 8700 Horsens - 70 22 93 30 - horsens@socialeretshjaelp.dk