Den Sociale Retshjælps Fond i medierne 2018


Maj

Politiken, 21. maj

Den Sociale Retshjælps Fonds direktør Sandy Madar giver udtalelse til Politiken i en artikel om kviklån og de borgere, der ender med at ikke at kunne betale deres lån. Artiklen blev udgivet som optakt til, at erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og regeringen senere samme uge (den 25. maj) fremlagde udspillet "Forbruger i en digital verden", hvor der bl.a. er initiativer, som skal beskytte forbrugere på kviklånsmarkedet. Herunder skal kviklånsområdet under tilsyn hos Finanstilsynet, hvilket Finans Danmark (bankernes og realkreditinstitutternes brancheforening) tidligere har foreslået. 

Sandy Madar forholder sig positivt til dette delelement i artiklen: »Det er godt, at området rykker ind under Finanstilsynet. Det er jo tilsynenes mothership, og de har de redskaber, der skal til for at føre ordentligt tilsyn« (fra artiklen "Amalie endte i kviklånskrise", Politiken den 21. maj)


Marts

DR.dk, 29. april

DR fortæller historien om Søren, som indtil denne uge har været gældsrådgiver hos Den Sociale Retshjælp i Aarhus. Historien bringes, fordi Søren er blind, men bryder statistikkerne ved at have et arbejde. Vi har været glade for at have Søren i retshjælpen og kan kun lykønske ham, når han nu tager endnu et skridt i karrieren med et job hos SKAT.


Altinget.dk, 13. marts

I et svar til Mai Mercado udtaler Den Sociale Retshjælps Fonds direktør Sandy Madar sig om frivilligverdenens grænser, og hvordan vi fremadrettet skal sikre, at de frivillige kan leve op til deres opgavers ansvar.


DR.dk, 12. marts

Flere og flere unge ender i RKI. Thomas Christiansen, Gældsleder hos Den Sociale Retshjælps Fond, udtaler til DR, at han møder mange unge, som ikke kan gennemskue, hvad de i sidste ende kommer til at betale for de varer og ydelser, de køber. Manglende viden om kviklån og forbrugslån og hvad omkostningerne i virkeligheden er ved at optage lån er altså en af grundene til, at de unge ender i gæld - en anden er, at de bliver lokket af den massive annoncering af kviklån, som er lette at optage, men har store omkostninger, hvis man ikke betaler dem hurtigt tilbage.


P1 Radioavis, 12. marts

Den Sociale Retshjælps Fonds Gældsleder, Thomas Christiansen, udtale sig om hvorfor, så mange unge oparbejder gæld. Han påpeger, at manglende viden om konsekvenserne ved at optage lån er en af de største årsager hetil.


Februar

Sjællandske Næstved, 15. februar

Sjællandske Næstved fortæller om Maiken, som har søgt hjælp hos Den Sociale Retshjælp til at klage over Næstved Kommune til Ankestyrelsen. Næstved Kommune havde besluttet at hendes hjerneskadede mand selv skulle betale for opholdet på bostedet Lundebo. Det mente hverken vi eller Maiken var rimeligt, og det lykkedes Den Sociale Retshjælp at vinde sagen,  da Ankestyrelsen slog fast, at Næstved Kommune ifølge lovgivningen ikke kan træffe en afgørelse om egenbetaling på det foreliggende grundlag.


Hus forbi, 1. Februar

Hus forbi fortæller i artiklen "Gælden bremser alt" om Henrik fra Sydsjælland, som efter endt afsoning nu gerne vil leve et liv uden kriminalitet. Men han har en stor og uoverskuelig gæld, der gør det umuligt for ham at se, hvordan han skal kunne leve et normalt liv. Derfor han han henvendt sig til Den Sociale Retshjælps Fond for at få hjælp til at få styr på sin gæld og struktur på sit liv.


Hus forbi, 1. Februar

Hus Forbi sætter i artiklen "fra indsat til gældsat" fokus på sagsomkostningernes betydning for de tidligere indsatte. Her udtaler Den Sociale Retshjælps Fonds direktør, Sandy Madar, bl.a.:


"Vi mener som udgangspunkt, at sagsomkostninger fremadrettet bør være indkomstregulerede, så det bliver realistisk for den dømte at afdrage på gælden. Som det er nu, er det ofte uoverskueligt høje beløb, den dømte skal afdrage på, når man tager i betragtning, at de fleste dømte ikke har en reel betalingsevne... Herudover må vi heller ikke glemme de tidligere indsatte, der for øjeblikket har en stor gæld til sagsomkostninger. Dem skal vi også tage hånd om ved at eftergive omkostningerne bagud".


Januar

BT.dk, 19. januar

BT giver 10 gode råd til hvordan man bliver gældfri. Den Sociale Retshjælps Fond nævnes som et af de steder, hvor man som borger kan få gratis gældsrådgivning.

Aarhus: Augustenborggade 2 – Postboks 5134 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk

København: Bragesgade 10C – Postboks 585 – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk

Horsens: Axelborg 1 - 8700 Horsens - 70 22 93 30 - horsens@socialeretshjaelp.dk